SENASTE FYNDEN FRÅN
 
20

Hårdare filtrering →
Filter av/på:

Nationell status

Regional status

Avvikande fenologi

Höga antal

lllll Årta Anas querquedula
2 i par par i lämplig häckbiotop Hasslarps dammar (Johan Åhlén) 16.20–16.45
lllll Ägretthäger Ardea alba
1 ex stat Vegeåns mynning, Utvälinge (Leif Klinteroth) 8.50
lllll Bivråk Pernis apivorus
3 ex str O Mineralgatan, Helsingborg kommun (Thomas Svanberg)
lllll Kungsfiskare Alcedo atthis
1 ex Vegeåns mynning, Utvälinge (Leif Klinteroth) 8.50
lllll Mindre hackspett Dendrocopos minor
1 ex födosök Sofiero slott (Jimmy Lindberg) 8.00
lllll Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus
1 ex sp/sj Norra Häljaröd (Leif Klinteroth)
lllll Rörsångare Acrocephalus scirpaceus
Noterad sp/sj Vegeåns mynning, Utvälinge (Dan Persson) 9.30–11.00
lllll Kärrsångare Acrocephalus palustris
1 ex sp/sj Örby ängar, Råå (Liselotte Andersson) 16.30–17.00
1 ex sp/sj Hasslarps dammar (Johan Åhlén) 16.20–16.45
lllll Härmsångare Hippolais icterina
1 ex sp/sj Högastensgatan 1, Råå (Johan Åhlén) 17.30–17.45
2 ex sp/sj Golfbanan parkeringen, Kullaberg (Dan Persson) 12.15–12.45
lllll Trädgårdssångare Sylvia borin
1 ex sp/sj Örby ängar, Råå (Liselotte Andersson) 16.30–17.00
lllll Grå flugsnappare Muscicapa striata
1 ex födosök Örby ängar, Råå (Liselotte Andersson) 16.30–17.00
1 ex födosök Hasslarps dammar (Johan Åhlén) 16.20–16.45
lllll Rosenfink Carpodacus erythrinus
1 ex sp/sj Jonstorp (Leif Klinteroth) 11.30
4 ex sp/sj Golfbanan parkeringen, Kullaberg (Dan Persson) 12.15–12.45
VECKANS BILDER FRÅN

Kommentarer

Sortering

Nationell status

Sida 1 av 3
Sida 1 av 3