SENASTE FYNDEN FRÅN
 
19

Hårdare filtrering →
Filter av/på:

Nationell status

Regional status

Avvikande fenologi

Höga antal

lllll [Saknas] Saknas (Fåglar)
Sk 1 ex rast Silvåkratornet, Krankesjön (Erik Sjögren m fl) 7.50–9.40
lllll Rödhalsad gås Branta ruficollis
Hl 2 2K stat Fågeltornsparkeringen, Getterön (Christer Johansson) 8.00
lllll Fjällgås Anser erythropus
Vb 1 ex rast Degernäsbäcken, S väg, Umeälvens delta och slätter (Ritu Andersson m fl) 8.15–9.30
Ög 8 ex Nybroplattformen, Svartåmynningens Naturreservat, Roxen (Lars-Åke Svensson) 6.57–6.57
Hl 2 ex rast Getteröns naturreservat (Gert Andersson)
Hl 2 3K i par individmärkt Naturum, Getterön (Mikael Nord) 9.42–9.43
lllll Rostand Tadorna ferruginea
Sk 1 ex Gömslet, Krankesjön, Krankesjön (Cecilia Carlsson)
lllll Amerikansk kricka Anas carolinensis
Hl 1 hane stat Obsplatsen, Getterön (Stefan Johansson) 7.09–7.10
lllll Praktejder Somateria spectabilis
Srm 1 ad hane str O Ankarudden, Torö (Göran Andervass) 6.20
lllll Vitnackad svärta Melanitta perspicillata
Öl 1 hane str N Hornsudden (Andreas Sandberg m fl) 5.55
lllll Sjöorre Melanitta nigra
Hl 10880 ex str S Morups Tånge (Andreas Wernersson m fl) 5.15–11.30
lllll Amerikansk sjöorre Melanitta americana
Hl 1 ad hane str S Morups Tånge (Andreas Wernersson m fl) 9.45
lllll Svarthalsad dopping Podiceps nigricollis
Vsm 1 ad stat Frövisjön, Skultuna sn (Torbjörn Hegedüs) 9.45
Vg 12 ex Almeö, Hornborgasjön (Thomas Svensson) 11.39–12.07
Hl 3 ex födosök Tönnersa strand (Anders Wirdheim m fl) 7.20–8.30
lllll Vit stork Ciconia ciconia
Sk 1 ex födosök Vombs ängar (Fredrik Bothén) 8.44
Sk 1 ex Eslöv (Klas Karlsson) 11.16
lllll Ägretthäger Ardea alba
Vg 1 ex Vadboden, Hornborgasjön (Thomas Svensson) 11.52
Gtl 3 ex lämpl biotop Storsund (Anders Kraft) 10.30–11.30
Gtl 2 ex rast Paviken (Mikael Larsson)
Öl 1 ex Mörbylånga (Magnus Andersson) 16.28
Öl 3 ex Fårhagen, Ölands norra udde (Andreas Sandberg) 18.00–18.02
Öl 1 ex födosök Södra Beijershamnstornet, Beijershamn (Tommy Carlström) 17.50–18.09
Sm 2 ex rast Hörnsjön (Ingemar Karlsson) 8.15
Sm 1 ex rast Hönshyltefjorden, norra delen, Almundsryd kyrka (Göran Eriksson m fl)
Sm 2 ex rast Hörnsjön, Vissefjärda samhälle (Oskar Vartiainen) 8.15
Sk 2 ex str NO Gislövshammar (Richard Ek m fl) 5.30–10.40
Sk 2 ex förbifl Vombsjöns badplats, Vombsjön (Gert Ljungqvist)
Sk 1 ex födosök Ängstorpsdammen, Revingefältet (Fredrik Bothén) 7.48
Sk 11 ex rast Länsmansbäcken, Krankesjön (David Gustavsson m fl) 6.10
Sk 1 ex förbifl Ängsnäset, Falsterbonäset (Måns Grundsten) 6.45–7.30
Sk 1 ex Eslöv (Klas Karlsson) 10.38
Sk 3 ex förbifl Herculesdammarna, Hammarsjön (Christer Neideman)
lllll Stäppörn Aquila nipalensis
Öl 1 ex förbifl Sibyllas jaktstuga, Ottenby (Lennart Andersson) 13.00
Öl 1 ex str S Smedby hög (Tommy Carlström m fl) 12.10–12.20
lllll Stäpphök Circus macrourus
Vb 1 3K+ hane födosök Djäkneböleslätten, södra, Djäkneböle (Ralf Norberg) 11.30–14.00
lllll Stäpphök/ängshök Circus macrourus/pygargus
Bl 1 honf Uttorp, Sturkö (Anders Larsson) 13.07–13.12
lllll Brun glada Milvus migrans
Vg 1 ex str N Spikens fiskeläge, Kållandsö (Fredrik Engström m fl) 12.50
Boh 1 ex str NO Gamla lotsutkiken, Lysekil (Ingemar Åhlund m fl) 6.35–14.00
Sk 1 ex förbifl Markiehage, Börringesjön (Staffan Rodebrand)
lllll Rörhöna Gallinula chloropus
Jmt 1 ex rast Frösöbron, Östersund (Sune Gustafsson) 8.30–10.00
lllll Storspov Numenius arquata
Bl 1176 ex str O S Maren, Tjurkö (Henrik Wachtmeister) 5.50–7.50
lllll Wilsonbeckasin Gallinago delicata
Upl 1 ex Karboda, Skyttorp-Knypplan (Claes-Göran Ahlgren) 3.15–8.15
Upl 1 ex sp/sj Wilsonhygget, Skyttorp-Knypplan (Tomas Carlberg) 7.00–7.25
lllll Svarthuvad mås Ichthyaetus melanocephalus
Öl 2 ad str NO Ölands södra udde, Ottenby (Mats Waern m fl) 6.10
lllll Större turturduva Streptopelia orientalis
Hls 1 ex Westmanvägen 9, Hudiksvall C (Tomas Westman) 7.52
lllll Härfågel Upupa epops
Sk 1 ex Sånnarna, Åhus (Mats Johannesson) 13.00
lllll Pungmes Remiz pendulinus
Öl 1 ex lock Petgärde träsk (Ulf Johanson) 11.30
Sk 1 ex Borgeby reningsverk, Löddesnäs (Per Karsten) 6.10–6.20
Sk 1 hane bobygge Segemölla (Erik Hirschfeld) 10.45–11.10
Sk 1 ad sp/sj Härlövsborgstornet, Isternäset (Evert Valfridsson) 10.30–10.35
Sk 1 hane lämpl biotop Sjölunda (Erik Hirschfeld) 10.15–10.30
lllll Brandkronad kungsfågel Regulus ignicapilla
Vg 2 i par par i lämplig häckbiotop Brudarebackens fågelmatning, Delsjöområdet, Göteborg (Jan Mattsson) 7.30–7.34
Hl 1 hane födosök Tennisvägen 4,Gloppe,Varberg (Johan Frölinghaus) 14.38
Hl 1 hane sp/sj Kalvabol, Kvibille, Kvibille (Andreas Wernersson) 17.49
Hl 1 hane sp/sj Skedalaskog V, Skedala, Snöstorp (Julius Wengelin Grantén) 12.17
Hl 1 ex sp/sj Hjärtevadsbron, Simlångsdalen (Per Magnus Ehde) 8.00
Öl 1 ex rast Ölands södra udde, Ottenby (Lennart Andersson) 13.30–16.10
Sk 1 hane sp/sj Stenshuvud (David Kihlberg) 16.43
Sk 1 ex stat Järavallen Strövområde (Magnus Ekelund m fl) 11.51
Sk 1 ex sp/sj Prästavägen, Krankesjön (Erik Sjögren) 9.50
Sk 2 i par par i lämplig häckbiotop Gamla stavröd, Fulltofta (August Thomasson) 9.02–9.04
lllll Blåhake Luscinia svecica
Hl 1 hane sp/sj Killingatångdvägen, Getterön (Christer Johansson) 8.00
lllll Svarthakad buskskvätta Saxicola rubicola
Hl 1 hane permanent revir Härtegården, Lindome (Håkan Nilsson) 6.45
Hl 2 i par Skällträ, Ölmevalla strand (Ove Ferling)
Hl 5 ex permanent revir Lindomeåns dalgång (Håkan Nilsson) 7.30
Hl 2 hane Båtafjorden (Gunnar Nyström) 9.00–9.30
Hl 1 hane Klosterfjorden (Stefan Johansson) 15.20
Hl 1 hane födosök Skälvik (Anders Wirdheim m fl) 11.45–12.15
Hl 2 i par Lindomeslätten (Håkan Nilsson) 8.45
Sk 2 ad i par Falsterbo fyr, Falsterbonäset (Johan Lorentzon) 6.00–8.20
Sk 1 hane stat Plattformen, Lundåkrabukten, Lundåkrabukten (Magnus Ekelund m fl) 11.40–11.50
lllll Gulhämpling Serinus serinus
Sk 2 ex sp/sj Juleboda (Thomas Lindblad) 12.00
Sk 1 ex Ystads saltsjöbad, Ystad (Anders Rimne) 12.00
VECKANS BILDER FRÅN

Kommentarer

Sortering

Nationell status

Sida 1 av 27
Sida 1 av 27