SENASTE FYNDEN FRÅN
 
21

Hårdare filtrering →
Filter av/på:

Nationell status

Regional status

Avvikande fenologi

Höga antal

lllll Ägretthäger Ardea alba
Dlr 1 ex Sörbäcken (Per Lif) 9.41
Dlr 1 ex födosök Lima kyrka (Per Lif) 8.43
Ög 2 ex rast Nybroplattformen, Svartåmynningens Naturreservat, Roxen (Hans Norelius m fl) 9.45–10.15
lllll Turturduva Streptopelia turtur
Dlr 1 ex stat Risätra 79, Limedsforsen, Malung-Sälen (Per Lif) 9.35
lllll Sibirisk gransångare Phylloscopus collybita tristis
Upl 1 ex födosök Hemslöjdsvägen, Riksby, Stockholm (Raul Vicente) 10.01
Öl 1 ex ringm Ölands södra udde, Ottenby (Urban Toresson) 6.45–10.40
lllll Kungsfågelsångare Phylloscopus proregulus
Mpd 1 ex födosök Åstholms udde, fyren (Stefan Heimdahl) 10.18
lllll Tajgasångare Phylloscopus inornatus
Vrm 1 ex Spången, Hammarö sydspets (Kaj Sundström) 9.02
VECKANS BILDER FRÅN

Kommentarer

Sortering

Nationell status

Sida 1 av 24
Sida 1 av 24