SENASTE FYNDEN FRÅN
 
29

Hårdare filtrering →
Filter av/på:

Nationell status

Regional status

Avvikande fenologi

Höga antal

lllll Fjällgås Anser erythropus
Upl 1 ad rast Vårhäll, Tämnaren (David Hammarberg) 14.40–15.45
Upl 10 ex rast Hjälstaviken (Per-Erik Holmlund) 15.55–17.15
Ög 1 ex Hovtornet, Tåkern (Benny Ekberg) 15.30–17.45
lllll Ringand Aythya collaris
Vg 1 ad hane Hullsjön (Kent Kristenson m fl) 17.00
lllll Ägretthäger Ardea alba
Vsm 1 ex stat Tornudden, Asköviken, Västerås-Barkarö sn (Torbjörn Hegedüs) 6.40–7.10
Upl 2 ex rast Angarnsjöängen (Anders Axencrantz) 11.00–14.30
Srm 1 ex födosök Tullgarnsnäs, Tullgarnområdet (Mats Larsson) 11.00–12.00
Ög 6 ex rast Nybroplattformen, Svartåmynningens Naturreservat, Roxen (Björn Eriksson) 12.32–14.42
Vg 5 ex rast Sjöryd, Dättern (Peter Holst m fl) 7.45–12.05
Hl 1 ex stat Lagaoset (Jan Skidell)
Öl 1 ex förbifl Ölands södra udde, Ottenby (Bengt Andersson) 6.45–9.45
Sm 1 ex rast Bodasjön S (Inge Schentz m fl) 16.15–17.15
Sm 1 ex stat Bolmen, Odensjö, Bolmen, Ljungby kommun (Krister Wahlström)
Sm 1 ex födosök Äspenäslandet, Bodasjön (Håkan Sterner) 12.05–12.32
Sm 8 ex Bergö Salen (Fredrik Nilsson) 16.00–16.10
Sk 7 ex Finjasjöns fågeltorn, Finjasjön (Sture Persson)
Sk 3 ex str SV Nabben, Falsterbonäset (Nils Kjellén m fl)
Sk 1 ex str SO Spillepeng (Fredrik Hansson) 7.55
Sk 1 ex födosök Salviken (Lars Modin) 10.00
Sk 1 ex str SV Smygedungen, Smygehuk (Roy Blad m fl) 6.30–12.00
Sk 1 ex str SV Duvbåtsgatan, Limhamn (Karl Pettersson) 10.30
Sk 1 ex förbifl Bäckaskogs slott, Ivösjön (Jan Gillholm) 14.00
lllll Stäpphök/ängshök Circus macrourus/pygargus
Vg 1 ex str S (osäker bestämning) Ljungheden, Änggårdsbergen, Göteborg (Johan Ennerfelt) 9.27–10.43
lllll Brun glada Milvus migrans
Upl 1 ex Hagelstena, Alsike sn (johan marklund) 8.05
Sk 1 ex str NO Tomelilla (Johan Tallnäs m fl) 15.00–15.04
Sk 1 ex str N Vindskyddet, Sandhammaren (Sven Splittorff m fl) 7.00–12.00
Sk 2 ad str SV Nabben, Falsterbonäset (Nils Kjellén m fl)
Sk 1 3K+ str O Smygedungen, Smygehuk (Roine Strandberg m fl) 12.45
lllll Dubbelbeckasin Gallinago media
Vg 1 ex rast Bryggumsmaden, Hullsjön (Michael Egerzon) 14.30–17.00
lllll Kaspisk trut Larus cachinnans
Sk 1 1K str SV Vindskyddet, Sandhammaren (Sven Splittorff m fl) 7.00–12.00
lllll Storlabb Stercorarius skua
Sk 2 ex förbifl Fyren, Hallands Väderö (Gösta Friberg m fl)
lllll Blåmes Cyanistes caeruleus
Sk 3530 ex str SV Nabben, Falsterbonäset (Nils Kjellén m fl)
lllll Trädlärka Lullula arborea
Sk 473 ex str SV Nabben, Falsterbonäset (Nils Kjellén m fl)
Sk 208 ex str S Haboljung (Per Olof Lippe) 7.30–10.00
lllll Sibirisk gransångare Phylloscopus collybita tristis
Upl 1 ex Måssten, Singö skärgård (Tomas Pärt m fl) 7.00–15.12
Vg 1 ex ringm Grottesgården, Bolum, Hornborgasjön (Petter Bohman m fl) 7.00–11.00
lllll Brunsångare Phylloscopus fuscatus
Öl 1 ex lock Torngård (Björn Klevemark) 8.30–9.00
Bl 1 ex Kråkenabben (Jörgen Westergren) 7.00–11.00
Bl 1 ex Torhamns fågelstation (Kristina Gynning Olsson) 7.30
lllll Tajgasångare Phylloscopus inornatus
Mpd 1 ex födosök Åstön, Tynderö (Åke Olausson) 10.00
Hls 1 ex ringm Prästgrundet (Stefan Persson) 7.00–12.30
Hls 1 ex lock Bodberget, Vibodlångsjön, Hudiksvall (Mats Axbrink) 10.10
Gst 4 ex ringm Eggegrund (Jan Lindström m fl) 6.30–17.30
Upl 1 ex förbifl Rullsand, Billuddens NR (David Hammarberg) 7.14
Upl 1 ex lock Sikhjälma hamn, Hållnäs (Nils-Olof Jerling) 7.30–8.45
Upl 1 ex rast Understen, Singö skärgård (*Fredrik Bondestam m fl) 5.40–16.00
Srm 1 ex lock Sjövikstornet, Nordvästra Kolsnaren (Ronny Nilsson) 7.36
Vg 1 ex lock Arnås (Anders Wigren) 9.10–10.15
Boh 1 ex stat Klarvik, Björkö (Kristoffer Lager) 13.10–13.23
Hl 1 ex rast Haverdal (Göran Lindh m fl) 9.00–9.50
Gtl 2 ex stat Lilla Hamre, Östergarnsdalen (Tord Lantz) 6.15–8.39
Gtl 1 ex sp/sj Kajlungs, Kajlungs (Marie Jacobsson) 8.20–8.25
Öl 1 ex födosök skjutbanan, degerhamn, Degerhamn (jari Kaltiala) 12.30
Öl 1 1K+ födosök Ventlingedungen, Ventlinge strand (Robert Lager) 17.30–17.44
Öl 1 ex förbifl Alby mosse, Alby (Björn Klevemark) 10.15
Öl 1 ex födosök Södra lundspetsen, Ottenby (Lars Lindell) 11.00
Bl 1 ex Kråkenabben (Jörgen Westergren) 7.00–11.00
Sk 1 ex rast Vårdhemmet, Oxie (*Josef Chaib) 11.00–11.45
Sk 1 ex lock Landön (Nils Waldemarsson) 10.00
Sk 1 ex Klosterängshöjden, N Fäladen (David Olausson) 16.30
Sk 1 ex födosök Drätselgränden, Lund (Oscar Stahle) 16.30–17.30
Sk 1 ex lock Kakelvägen/grävarevägen (Krister Aronsson) 8.45–8.55
Sk 1 1K rast Pysslingevägen, Falsterbonäset (P-G Bentz) 10.05–10.10
Sk 1 ex lock Lund Grävarvägen, Lund (Lars Råberg) 7.30
Sk 1 ex S:t Pauli södra kyrkogård, S:t Pauli kyrkogård (Oskar Löfgren) 18.00
Sk 3 1K ringm Bingsmarken, Bingsmarken (Bo Petersson)
Sk 1 ex rast Kakelvägen Lund (Sven Jönsson) 10.33–10.38
lllll Brandkronad kungsfågel Regulus ignicapilla
Hl 1 ex rast Haverdal (Göran Lindh m fl) 9.00–9.50
Hl 1 1K hane ringm Ringmärkardungen, Grötvik (Christopher Gullander m fl) 6.00–11.00
Hl 1 hane rast Ljungheden, Hållsundsudde (Rolf Persson) 7.30
Gtl 1 ex födosök Alkärret, Faludden (Håkan Persson) 16.30–16.35
Sk 1 hona ringm Falsterbo fyr, Falsterbonäset (Björn Malmhagen)
lllll Kungsfågel Regulus regulus
Upl 3000 ex rast Understen, Singö skärgård (*Fredrik Bondestam m fl) 5.40–16.00
lllll Trädgårdsträdkrypare Certhia brachydactyla
Sk 2 ex födosök Gamla och Nya kyrkogården, Helsingborgs stad (Stefan Siwersson) 10.00
lllll Tajgablåstjärt Tarsiger cyanurus
Upl 1 honf rast Understen, Singö skärgård (Fredrik Bondestam) 5.40–16.00
lllll Svarthakad buskskvätta Saxicola rubicola
Hl 1 hona Skällåkra, Värö (Andreas Wernersson) 15.31
Hl 3 1K stat Västra Hed, Veddige, Veddige (Marion Claesson m fl)
Sk 2 1K hona stat Flommen, Falsterbonäset (Nick Gräntz)
lllll Sibirisk piplärka Anthus hodgsoni
Upl 1 ex rast (osäker bestämning) Understen, Singö skärgård (*Fredrik Bondestam m fl) 5.40–16.00
Upl 1 ex rast Stora Bredskär, Ut-Fredel, Blidö (Anders Eriksson m fl) 13.40–18.00
lllll Rödstrupig piplärka Anthus cervinus
Vsm 1 ex rast Forsdammen, Skinnskattebergs sn (Ralf Lundmark) 14.30
Upl 1 ex rast Hjälstaviken (Jan Rosenfeld) 9.10–11.45
Vg 1 ex rast Råglanda (Ingvar Andersson) 8.00
Boh 1 ex str S Dödingeudden, Ryskärsfjorden (Peter Strandvik) 9.52
lllll Gulhämpling Serinus serinus
Sk 2 ex str SV Nabben, Falsterbonäset (Nils Kjellén m fl)
Sk 1 ex födosök Smygedungen, Smygehuk (Staffan Rodebrand) 13.00
lllll Kornsparv Emberiza calandra
Öl 1 ex rast Össby damm, Össby (Ingvar Torsson) 18.15
lllll Dvärgsparv Emberiza pusilla
Upl 1 ex rast Understen, Singö skärgård (*Fredrik Bondestam m fl) 5.40–16.00
VECKANS BILDER FRÅN

Kommentarer

Sortering

Nationell status

Sida 1 av 32
Sida 1 av 32