SENASTE FYNDEN FRÅN
 
19

Hårdare filtrering →
Filter av/på:

Nationell status

Regional status

Avvikande fenologi

Höga antal

lllll Fjällgås Anser erythropus
Hls 16 2K+ rast Tunasjön (Lars Göran Lindström) 11.00
Upl 21 ad rast Fågeltornet, Hjälstaviken (Johan Nilsson) 9.16
Upl 1 2K hona individmärkt Övre Föret, Årike Fyris (August Thomasson m fl) 5.15–7.50
lllll Mandarinand Aix galericulata
Nrk 1 honf rast Vasa strand, Örebro (Christer Tegebro) 9.45
lllll Isländsk rödspov Limosa limosa islandica
Dlr 1 1K rast Rudängsmyrans våtmark, Rudorna, Borlänge (Yngve Johansson) 9.10–12.00
Vg 1 1K rast Svanvik, Kinneviken (Kjell Svensson) 6.25
Boh 2 1K Mudderdammen (Boh-delen), Torslandaviken (Ola Wennberg) 6.00–9.30
lllll Storlabb Stercorarius skua
Boh 1 ex Skagerack, Väst Måseskär, Måseskär (Stefan Oscarsson m fl) 6.00–11.48
lllll Ägretthäger Ardea alba
Vsm 1 ex rast Frövisjön, Skultuna sn (Pentti J Tatti) 8.15–9.15
Upl 4 ex födosök Norra viken, Hjälstaviken (Johan Nilsson) 10.06–10.39
Ög 4 ex rast Södra Striern, Striern (Wilhelm Lennman m fl) 8.54
Ög 1 ex födosök Fågeltornet, Svensksundsviken (Mats Svensson m fl) 7.30–9.15
Ög 4 ex Kanotudden, Leonardsberg (Magnus Bergvall) 5.30–7.35
Nrk 4 ex rast Löten, Kvismaren (Anders Jacobsson) 6.30–9.30
Vg 1 ex rast Svanvik, Kinneviken (Kjell Svensson) 6.25
Vg 1 ex str S Eckerna, Göta älv, Tunge (Jan Mogol) 9.25
Boh 1 ex Nordreälvstranden, Öxnäs, Säve (Magnus Lundström) 10.53
Öl 1 ex födosök Norra Maderna, Beijershamn (Gabriel Säll) 8.30–9.15
Sm 6 ex rast Svänö fågeltorn, Store Mosse nationalpark (Roger Ahlman m fl) 6.55
Sm 4 ex stat Mudde, Hossmo (Bo Olsson) 9.00–9.30
Sm 5 ex Lidhemssjön Tornet (Per Anders Ahlgren) 7.30–11.09
Sk 29 ex rast Gäddängen, Fulltofta (Lars Lundquist) 9.50–10.20
lllll Silkeshäger Egretta garzetta
Hl 1 ex stat Lerjan, Galtabäck (Harald Ris) 5.16–8.18
lllll Ängshök Circus pygargus
Ög 1 1K Naterstad, Slaka kyrka (Gunnar Blomqvist) 8.30
Ög 1 ad hane Järstad kyrka (Göran Lindell) 8.30–10.30
Sk 1 1K rast Svenstorp-Bolshus (Stig Larsson) 8.30–9.00
lllll Brun glada Milvus migrans
Vb 1 ex förbifl Dammen N Jvg, SÖ Degernässlätten, Umeälvens delta och slätter (Håkan Olsson) 8.20–10.10
Gtl 1 ex födosök Muskmyr fågeltorn (Anders Tennlind) 11.44
Öl 1 ex förbifl Ölands södra udde, Ottenby (David Fant) 9.13
Sm 1 ad förbifl Lidhemssjön Tornet (Johannes Rydström) 8.15–11.58
lllll Blåkråka Coracias garrulus
Boh 1 ex Havstens camping, Högås, Uddevalla (Liese Hanisch) 11.15–11.33
Boh 1 ex Tånga, Uddevalla (Fredrik Wagnström) 7.45–8.30
Boh 1 2K stat Tånga, Havsten, Havstensfjord (Peter Nilsson) 6.15–8.20
lllll Aftonfalk Falco vespertinus
Öl 2 ex rast Ölands norra udde (Kerstin Svensson) 8.00
lllll Vassångare Locustella luscinioides
Upl 1 ex sp/sj Övre Föret, Årike Fyris (August Thomasson m fl) 5.15–7.50
lllll Vitstjärnig blåhake Luscinia svecica cyanecula
Sk 1 1K rast Löddesnäs (Lars Nilsson) 6.20–12.25
lllll Citronärla Motacilla citreola
Upl 1 ex förbifl Karlholmsviken, Ledskärsområdet (Kalle Brinell) 8.50
Senaste synkningen med Artportalen: 2022‑08‑19 13:15:02
VECKANS BILDER FRÅN

Kommentarer

Sortering

Nationell status

Sida 1 av 23
Sida 1 av 23