SENASTE FYNDEN FRÅN
 
4

Hårdare filtrering →
Filter av/på:

Nationell status

Regional status

Avvikande fenologi

Höga antal

lllll Fjällgås Anser erythropus
Vg 1 ex födosök Låstad (Göran Engberg) 10.20–10.28
lllll Rödhuvad dykand Netta rufina
Sk 1 hane rast Hörte hamn (Jan Svensson) 9.30–10.30
lllll Ägretthäger Ardea alba
Ög 1 ex födosök Meandern, Stångån, Linköping (Alvin Johansson) 10.00–10.10
Ög 2 ex födosök Motala Ström, Kungsbro, Ljungsbro (Göran Friman) 10.43
Sk 1 ex födosök Västeråker, Löddesnäs (Peder Weibull) 9.35
lllll Berglärka Eremophila alpestris
Hl 40 ex födosök Galtabäcksskär, Galtabäck (Magnus Jäderblad)
lllll Brandkronad kungsfågel Regulus ignicapilla
Sk 2 ex Toarp (Krister Olsson) 9.44
lllll Rubinnäktergal Calliope calliope
Vg 1 1K hane födosök Vargön (Edvin Klein m fl) 8.06–8.50
VECKANS BILDER FRÅN

Kommentarer

Sortering

Nationell status

Sida 1 av 25
Sida 1 av 25