SENASTE FYNDEN FRÅN
 
20

Hårdare filtrering →
Filter av/på:

Nationell status

Regional status

Avvikande fenologi

Höga antal

lllll Fjällgås Anser erythropus
Vb 1 ex rast Degernäs, SV slätten, Umeälvens delta och slätter (Emmanuel Naudot) 7.30
Ång 10 ex födosök Billa - åker mot Själevadsfjärden, Billa (Thomas Birkö) 10.45–10.50
Upl 8 ex rast Fågeltornet, Hjälstaviken (Kjell Eriksson) 8.30–10.30
Srm 1 ad Damm 3, Ekeby våtmark (Joachim Strengbom) 13.26
lllll Vit stork Ciconia ciconia
Sk 1 ex rast Kvidinge (Christer Claesson) 9.12
lllll Ägretthäger Ardea alba
Nrk 5 ex Rysjön, Kvismaren (Hans Waern) 7.00–7.45
Vg 19 ex rast Ytterberg Hornborgasjön (Lennart Sundh) 10.20–12.00
Vg 1 ex Ornunga (Olle Svensson) 11.10
Vg 2 ex stat Sjöryd, Dättern (Peter Holst) 7.45–10.35
Sm 10 ex rast Sjöbytornet, Skatelövsfjorden (Karl Gunnarsson) 6.30–9.45
Sk 3 ex Håslövs ängar, Hammarsjön (Hans Cronert) 7.15–11.45
lllll Stäpphök Circus macrourus
Vrm 1 ex födosök Nya fågeltornet Nolgårdsviken, Klarälvsdeltat (Kaj Sundström m fl) 11.01
Hl 1 1K rast Råöslätten, Onsala (Mikael Käll) 11.30
Sk 1 1K hona rast Löddesnäs (Lars Nilsson m fl) 6.50–9.40
lllll Stäpphök/ängshök Circus macrourus/pygargus
Srm 1 honf rast Viltvattnet, Erstavik (Per Lindström) 10.40
Vg 1 honf str SV Dövemossarna, Döve, Börstig (Lars Carlsson) 12.45
lllll Brun glada Milvus migrans
Hl 1 1K födosök Huvhult, Morup (Stefan Johansson) 10.05–10.50
Gtl 1 1K Hoburgsklippan, Hoburgen (Roger Mellroth) 6.30–11.00
Sk 1 ex str V Västra Tommarp (Staffan Rodebrand) 9.30
lllll Isländsk rödspov Limosa limosa islandica
Hl 4 1K Getteröns naturreservat, Getterön (Reino Andersson m fl) 11.30
lllll Dubbelbeckasin Gallinago media
Vrm 1 ex rast Gamla flygplatsen, Karlstad, Klarälvsdeltat (Kaj Sundström) 11.50
Sk 2 ex Falsterbonäset (Ludwig gustafsson) 7.00
lllll Kaspisk trut Larus cachinnans
Srm 1 1K rast Björshults soptipp (Kalle Brinell) 14.20
lllll Storlabb Stercorarius skua
Sk 1 ex förbifl Löddesnäs (Lars Nilsson) 6.55–9.40
lllll Fjällabb Stercorarius longicaudus
Sk 2 ex Falsterbonäset (Ludwig gustafsson) 7.00
lllll Aftonfalk Falco vespertinus
Srm 1 1K rast Nyanlagda dammen, Stenkvistafältet (Barbro Hedström m fl) 10.00–13.00
Ög 1 ex Glänåstornet, Tåkern (Gunborg Rapp)
Sk 1 1K födosök Gäddängen, Fulltofta (Lars Lundquist) 13.30–14.15
lllll Nötskrika Garrulus glandarius
Srm Ca 160 ex str SV Marviken, Brannäs våtmark (Tommy Knutsson) 7.00–11.30
lllll Tajgasångare Phylloscopus inornatus
Jmt 1 ex lock Nyflon, Bredkälsflon, Ström (Tor Persson) 9.30
Dlr 1 ex rast Kämpebacken (Lars Hansson) 13.30
Vrm 1 ex Spången, Hammarö sydspets (Kaj Sundström) 6.46
Boh 1 ex födosök Bredfjället (Lasse Svensson) 7.00–7.20
Sm 1 ex ringm Ralångens fågelstation, Aneby (Mats Thorin m fl) 6.00–12.00
lllll Brandkronad kungsfågel Regulus ignicapilla
Vg 1 ex rast Observatorieberget, Slottsskogen, Göteborg (Peder Winding) 9.25–10.00
Sk 1 ex Gamla begravningsplatsen (Kristoffer Olsson Stenman) 12.16
Sk 2 ex Kungsparken (Kristoffer Olsson Stenman) 13.23
lllll Svarthakad buskskvätta Saxicola rubicola
Sk 1 ex rast Nabben, Falsterbonäset (Emil Lundahl) 8.20–14.00
lllll Större piplärka Anthus richardi
Nb 1 ex stat Helikopterskolan, Boden (Staffan Sundin m fl) 7.00–8.50
lllll Rödstrupig piplärka Anthus cervinus
Vg 1 ex str SV Hjortkullen, Rödene (Mats Ottoson) 11.05–11.45
Gtl 1 ex lock Majstregården (Roger Mellroth) 6.30–11.00
Öl 1 1K+ förbifl Ölands södra udde, Ottenby (Göran Andersson) 6.30–9.00
Sm 1 ex rast Kalmar Dämme (Simon Carrington) 9.15
Sm 1 ex rast Bratteborgs gård (Henrik Johansson) 9.00–10.30
VECKANS BILDER FRÅN

Kommentarer

Sortering

Nationell status

Sida 1 av 21
Sida 1 av 21