SENASTE FYNDEN FRÅN
 
29

Hårdare filtrering →
Filter av/på:

Nationell status

Regional status

Avvikande fenologi

Höga antal

lllll Mandarinand Aix galericulata
Upl 5 hane stat Dyarna (Torbjörn Ebenhard) 5.07–7.03
Upl 1 hane födosök Norrtäljeån, Norrtälje (Tryggve Engdahl) 13.30
Srm 1 ad hona födosök Tanto strandbad, Södermalm (Jan Fredriksson) 15.30
lllll Vitnackad svärta Melanitta perspicillata
Vb 1 ad hane rast Finlandsfärjeterminalen, Holmsund (Lars Thornberg) 15.18–16.31
lllll Turturduva Streptopelia turtur
Gtl 1 ex Märkområdet, Hoburgen (Johnny Sandberg) 8.10–9.13
lllll Svarthalsad dopping Podiceps nigricollis
Vg Noterad födosök Fågeludden, Hornborgasjön (Svante Forsberg) 10.30–13.00
lllll Fjällpipare Charadrius morinellus
Hjd 5 ex födosök Där öst, Storsjö (Kent Moén m fl) 12.04–12.05
Nb 2 2K+ str S Kassa (Göran Andersson) 5.25
Dlr 1 ex rast Romme (Lars Antonsson) 17.30
Dlr 2 ex rast Övre Svärdsjö (Yngve Johansson m fl) 16.15–17.05
Dlr 2 ex rast Fälten söder om vägen, Övre Svärdsjö (Mikael Ohlson) 19.22
Dlr 2 ex rast Flygfältsrakan, Övre Svärdsjö (Leif Carlberg) 16.50
lllll Tuvsnäppa Calidris melanotos
Vb 1 ex rast Dammen N Jvg, SÖ Degernässlätten, Umeälvens delta och slätter (Emmanuel Naudot) 7.00–8.00
lllll Dubbelbeckasin Gallinago media
Vg 1 ex rast Dätterstorp, Dättern (Peter Grahn) 12.00
lllll Dammsnäppa Tringa stagnatilis
Öl 1 ex rast Norrvik, Ottenby (Eskil Friberg) 18.40–19.15
lllll Vitvingad tärna Chlidonias leucopterus
Nrk 1 ex födosök Kvinnerstasjön, Kvismaren (Andreas Tranderyd) 7.25–7.50
lllll Fjällabb Stercorarius longicaudus
Hjd 1 ex förbifl Flatruet (Bert-Ivan Mattsson) 14.06
lllll Vit stork Ciconia ciconia
Sk 1 ex Isternäset (Per Johansson m fl) 15.31
Sk 2 ex förbifl Järrestad, Järrestad (Benny Lorentzon)
lllll Ägretthäger Ardea alba
Upl 4 ex födosök Kokullen, Hjälstaviken (Kent Ekman) 20.00
Ög 1 ex förbifl Väversundamaden, Tåkern (Daniel Dagernäs) 20.00–20.19
Vg 3 ex födosök Vadboden, Hornborgasjön (Svante Forsberg) 7.30–10.00
Gtl 1 ex Paviken (Johnny Sandberg) 14.12
Öl 5 ex födosök Södra Beijershamnstornet, Beijershamn (Stefan Siwersson) 8.30–9.30
Öl 1 ex förbifl Albrunna kalkbrott (Kerstin Wallin) 13.55–14.00
Sm 1 ex Kalmar dämme (Bengt Hallberg)
lllll Stäpphök Circus macrourus
Dlr 1 honf rast Romme (Lars Antonsson) 17.30
Dlr 1 honf förbifl Flygfältsrakan, Övre Svärdsjö (Birgitta Rune m fl) 17.30
Hl 1 ad hane födosök Särdalstippen, Skintaby, Harplinge (Lars Blomqvist) 8.40
lllll Ängshök Circus pygargus
Sk 1 ad hona födosök Sjötorps ängar, Krankesjön (Nils Kjellén) 9.00
Sk 1 2K hane födosök Sofiedals GK, Käglinge (Roy Blad) 5.40
lllll Brun glada Milvus migrans
Nb 1 ex förbifl Harads (Lars Thornberg) 7.00–7.05
Vb 1 ex födosök Gumbodahamn, byn, Ånäset (Leif Bildström) 10.15
Dlr 1 ex förbifl Övre Svärdsjö (Patrik Engberg) 19.40–19.57
Srm 1 ex födosök Stora dammen, Lilla Nyby återvinningsstation (Björn Skogsberg) 16.09
Nrk 1 ex födosök Gillberga, Sköllersta (Christer Tegebro) 17.30
Öl 1 ex förbifl Mötesplatsen Tvärvägen (Sven Wahlström) 9.10
Öl 1 ex födosök Kungsgärdet, Ottenby (Ingemar Lennerås) 7.30
Sm 1 ex förbifl Norrhaga, Spexhultssjön (Roger Härlebo) 10.26–10.27
Bl 1 ex Angelskog (Fredrik Lennartsson)
lllll Biätare Merops apiaster
Bl 1 ex rast Sydudden, Utlängan (Mårten Wikström m fl) 4.20–8.12
lllll Aftonfalk Falco vespertinus
Vg 1 hona str S Dalaborgsparken, Vänersborgsviken (Lennart Olsson) 9.30
lllll Sommargylling Oriolus oriolus
Sk 6 ex sp/sj Gröne damm, Vombs fure (Isac Dahlström) 19.02
lllll Hussvala x ladusvala Delichon urbicum x Hirundo rustica
Vg 4 ex födosök Fors kyrka, Sjuntorp (Thomas Bergh) 19.47–19.48
lllll Lundsångare Phylloscopus trochiloides
Vg 1 ex sp/sj Rya åsar (Bengt Svednert) 7.15–10.45
Vg 1 ex Borås (Johan HP Johansson) 17.14
lllll Busksångare Acrocephalus dumetorum
Vb 1 ex sp/sj Västerhiske: Älvtået 2 (Sven Hellqvist)
Upl 1 ex sp/sj Salsta slott, Lena (Bengt Säfström) 6.50–7.00
Srm 1 ex sp/sj Vägkröken V om Sanda, Norra Mörkö (Kai Månsson) 9.18–9.25
Ög 1 hane sp/sj Herrebro våtmark (Göran Friman) 6.34
Öl 1 ex sp/sj Utmarken, Ottenby (Jan Karlsson) 6.30–7.10
lllll Flodsångare Locustella fluviatilis
Nrk 1 ex sp/sj Snötippen, Oset (Sören Svensson) 17.42–17.43
Sk 1 ex sp/sj Hultserödsbron (Lars Lundquist) 8.40
Sk 1 ex sp/sj Hultserödsbron, Billinge (Sonja Gunnarsson) 10.00–11.00
lllll Vassångare Locustella luscinioides
Vrm 1 ex sp/sj Plattformen, Nolgårdsviken, Klarälvsdeltat (Ted Svensson) 10.30–12.00
Upl 2 ex sp/sj Långa WWF-spången, Hjälstaviken (Kent Ekman) 18.00–19.30
Nrk 1 ex sp/sj Gömslet, Rynningeviken (Lennart Eriksson) 7.05
Nrk 1 ex sp/sj Sörbysjön, Kvismaren (Andreas Tranderyd) 6.44
lllll Brandkronad kungsfågel Regulus ignicapilla
Dlr 1 ex sp/sj Långsjöskogen (Mikael Litsgård) 4.45–5.00
Dlr 1 ex sp/sj Långsjön, Romme (Leif Carlberg) 16.15–16.40
Upl 1 ex sp/sj Bögs gård, Norra Järvafältet (Per-Erik Holmlund) 8.55–10.31
Srm 1 ex sp/sj Reveln, Torö (Thomas Fransson) 5.00–6.00
Ög 1 ex sp/sj Getåravinens Naturreservat, Getå (Weine Josefsson) 9.30–10.00
Vg 1 ex sp/sj Rya åsar (Bengt Svednert) 7.15–10.45
Vg 1 ex sp/sj Skövde övningsfält (Lennart Lundh) 8.30
Vg 1 ex sp/sj Dalbotornet, Vänersborgsviken (Olle Wahlström) 15.54–18.09
Dls 1 ex sp/sj Dalbobergen, Vänersborgsviken, Frändefors (Björn Johansson)
Öl 1 ex sp/sj Vägskälet mot Ölands Norra udde, Ölands norra udde (Kerstin Svensson) 7.00
Sm 1 ex sp/sj (osäker bestämning) Östanåparken, Tranås (Anders Ring) 19.00
Sk 1 ex sp/sj Löderupsstrandbad, Löderup (Leif Karlsson) 7.30
lllll Trädgårdsträdkrypare Certhia brachydactyla
Sk 1 ex sp/sj S:t Pauli kyrkogårdar (Mikael Bauer) 9.15–10.28
lllll Vitstjärnig blåhake Luscinia svecica cyanecula
Hl 1 ex Stora gömslet, Getterön (Maria Persson m fl) 11.30–11.40
Sk 1 ex sp/sj Löddesnäs (Lars Nilsson) 6.15–12.25
lllll Tajgablåstjärt Tarsiger cyanurus
Nb 1 ad hane sp/sj Tuominkursu nat. res. (Martin Widén) 3.45–6.35
Nb 1 2K hane sp/sj Suorsapakka nat. res. (Martin Widén) 0.50–3.30
lllll Svartvit flugsnappare x halsbandsflugsnappare Ficedula hypoleuca x albicollis
Öl 1 hane sp/sj Enetorp, Öland (Klas Reimers)
lllll Svarthakad buskskvätta Saxicola rubicola
Boh 1 hane föda åt ungar Tjuvkils å, Lycke (Peter Hvass)
Boh 2 i par lämpl biotop Dammen, Ramsvikslandet (Lennart Hermansson) 11.02
Hl 4 i par stat Deberg, Fjärås (Kjell Wallin) 11.00
Sk 1 ex rast Vassbo gård (Benny Hansson) 10.30
Sk 1 hane Vassbo gård, Lundåkrabukten (Claes Andersson) 5.30
Sk 4 ex pulli/nyligen flygga Börringe våtmark (Peter Malm m fl) 11.00–12.00
lllll Citronärla Motacilla citreola
Vb 1 hane sp/sj Storavan, Stöcke, Umeälvens delta och slätter (L-G Boström) 7.00–8.00
Vg 1 hane stat Sveneby, Östen (Gunnar Johansson m fl)
lllll Fältpiplärka Anthus campestris
Sk 1 ex sp/sj Äskebjär, Trunelän (Jörgen Nilsson) 8.00–9.30
lllll Gulhämpling Serinus serinus
Hl 1 hane sp/sj Gokartbanan, Halmstad hamn (Johan Tufvesson) 8.09–8.12
Sm 1 hane sp/sj Kalmar slott (Gabriel Säll) 12.50
Sm 1 ex sp/sj Norra kyrkogården, Kalmar (Fredrik Strandin) 13.00
Sk 1 ex sp/sj Falsterbo fyr, Falsterbonäset (Sven Jönsson) 8.36–8.37
lllll Kornsparv Emberiza calandra
Öl 2 ex par i lämplig häckbiotop Råbäcken, Gräsgård (Mikael Sundberg) 14.50–15.15
Öl 1 ex sp/sj Råbäcksdungen (Manfred Dornhäuser)
Sk 1 ex rast Hamnen, Kåseberga. (Sven Splittorff) 4.00–10.00
Sk 1 ex sp/sj Valleberga utsiktspunkt, Löderups strandbad (Leif Karlsson) 7.50–8.30
Sk 1 ex sp/sj Peppinge (Per Kjellin) 13.36
lllll Dvärgsparv Emberiza pusilla
Nb 1 hane rast Rödkallen, Luleå skg. (Mårten Müller)
Senaste synkningen med Artportalen: 2023‑05‑29 20:54:02
VECKANS BILDER FRÅN

Kommentarer

Sortering

Nationell status

Sida 1 av 35
Sida 1 av 35