SENASTE FYNDEN FRÅN
 
17

Hårdare filtrering →
Filter av/på:

Nationell status

Regional status

Avvikande fenologi

Höga antal

lllll Rödhuvad dykand Netta rufina
Öl 4 2K+ i par rast Mellby ör, Södra hamnen, Mellbyör (Göran Andersson m fl) 5.37–5.48
lllll Vitnackad svärta Melanitta perspicillata
Hjd 1 hane stat Storsjö 604, Storsjö (Bert-Ivan Mattsson) 6.00–6.30
lllll Turturduva Streptopelia turtur
Upl 1 ex Rullsand, Billuddens NR (Per Johan Ulfendahl m fl) 8.15
lllll Svarthalsad dopping Podiceps nigricollis
Sk 2 i par ruvande Gäddängen, Fulltofta (Amy Jacobsson m fl) 11.00–11.30
lllll Fjällpipare Charadrius morinellus
Lpl 1 ex Njulla (Felix Borelius)
Dlr 1 hane Nipfjället (Olga Nadeina m fl) 11.07
lllll Dubbelbeckasin Gallinago media
Lpl 1 ex förbifl Klimpfjäll (Hans Norelius m fl) 10.15–10.40
lllll Tereksnäppa Xenus cinereus
Lpl 1 ex stat Ransarluspen (Anita Karlén) 12.30–14.00
lllll Kaspisk trut Larus cachinnans
Hl 1 2K Getteröns naturreservat, Getterön (Mikael Nord) 12.30
Öl 1 3K rast Ölands södra udde, Ottenby (Bertil Breife m fl) 8.00–10.50
lllll Fjällabb Stercorarius longicaudus
Lpl 25 ex rast Bjergenis-Dautajaureleden (Lars Malmgren) 10.00–15.00
Lpl 1 ad lämpl biotop Geppejaure, Kaissats (Gaisatj) (Thomas Hultquist)
Hjd 1 ex Grönvålen, Ljusnedal (Stefan Berg)
Hjd 3 ex förbifl V. Storbäcken, Flatruvägen, Flatruet (Magnus Renmyr) 13.49
lllll Vit stork Ciconia ciconia
Sk 1 ex födosök Simrishamn (Åke Andersson) 12.00
Sk 3 ex födosök Tattarp (Jan-Åke Gustafsson) 12.13
Sk 3 ex Gäddängen, Fulltofta (Amy Jacobsson m fl) 11.00–11.30
lllll Skedstork Platalea leucorodia
Hl 1 ex rast Brevik, Morups Tånge (Amy Jacobsson m fl) 5.30–5.45
lllll Ägretthäger Ardea alba
Lpl 1 ex Kurrokvejk S Arjeplog (gnm Stefan Holmberg)
Vsm 1 ex rast Lövsta-pumpen, Asköviken, Dingtuna sn (Robert Ekberg m fl) 14.10
Srm 1 ex födosök Långsjön, Ålbäck (Sten Axelsson) 9.30–10.30
Gtl 1 ad stat Stockvikens fågeltorn, Inre Stockviken (Michael Tydén) 7.00
Sk 1 ex födosök Näsholmarna, Foteviken (Mattias Ullman)
lllll Stäpphök Circus macrourus
Lpl 1 3K hane förbifl Råbmon (Thomas Hultquist m fl)
lllll Stäpphök/ängshök Circus macrourus/pygargus
Öl 1 2K+ hona str S Kritmossen (Robert Lager) 12.27
lllll Brun glada Milvus migrans
Srm 1 ex födosök Katrineholms avfallsanläggning, Katrineholm (Hans Karlsson) 14.00
Vg Ca 1 ex Sundholmen (Ronny Johansson) 16.00
Gtl 1 ex förbifl Digrans (Mia Holmebrant) 7.50
Öl 1 ex Sibyllas jaktstuga, Ottenby (Eva Ekman Eriksson) 9.20–9.33
Sm 1 1K+ Odengatan 3, Skillingaryd (Daniel Steirud) 14.30
Sk 1 ad förbifl Vankiva-Röe 2466, Hässleholm (Bengt Nordin m fl) 9.52
lllll Pungmes Remiz pendulinus
Sk 1 ex rast Löddesnäs (Lars Nilsson m fl) 5.55–10.50
lllll Lundsångare Phylloscopus trochiloides
Ög 1 ex födosök (osäker bestämning) Vid Ljurabäcken i Hamnen, Norrköpings kommun (Andrew J. Smythe-Jones) 6.30–9.40
Gtl 1 ex sp/sj Klinte k:a (Silke Klick) 5.55
lllll Lövsångare x gransångare Phylloscopus trochilus x collybita
Gtl 1 ex sp/sj (osäker bestämning) Pavikens utlopp, Paviken (Olof Armini) 4.00–5.00
lllll Busksångare Acrocephalus dumetorum
Hjd 1 ex Hoanbron, Överhogdal (Göran Storensten) 6.38
Hls 1 ex sp/sj Hålsjöviken, Hålsjö (Yvonne Johansson m fl) 16–17.6 23.25–.
Hls 1 ex sp/sj Håsta, Hudiksvall C (Lars Göran Lindström) 1.00–1.05
Gst 4 ex sp/sj Gävle Golfbana, Inre Fjärden (Anders Enqvist) 5.00–6.30
Dlr 1 ex sp/sj Västanviks båthamn (Lars Lindell) 6.45
Dlr 3 ex sp/sj Rudorna, Borlänge (*Christer Bergström) 6.00–6.30
Upl 1 ex sp/sj Vallstanäsmaden, Fysingen (Liese Hanisch) 18.24
Upl 1 ex sp/sj Träsket, Arlanda flygplats (Marcus Teveborg) 7.50
Upl 2 ex sp/sj F.d. Hallarbysjön, Litslena s:n (Thomas Johansson m fl) 0.35–2.20
Upl 1 ex sp/sj Öster Ensta, Tierpsslätten (Ulf Elman) 0.31
Srm 1 ex sp/sj Gamla kanalen, Lundaäng, Övre Vältesta (Simon Ström)
Nrk 1 ex sp/sj Närkes Kils-området (Leif Sildén)
Vg 1 ex sp/sj Hössna mader, Hössna (Göran Karlsson) 0.25–0.40
Gtl 1 ex sp/sj Lerkliv (Elmer Hjalmarsson) 2.00–2.05
Gtl 2 ex sp/sj Paån (Olof Armini) 4.00–5.00
Öl 1 2K+ hane permanent revir Mellby malm, Mellby (Göran Andersson) 1.55–2.25
lllll Flodsångare Locustella fluviatilis
Mpd 1 ex sp/sj Vassviken, Björköfjärden, Njurunda (Jan Lindström) 0.05
Gst 1 ex sp/sj Tippen, Inre Fjärden (Marie Brandtman) 4.15–7.30
Upl 1 ex sp/sj F.d. Hallarbysjön, Litslena s:n (Thomas Johansson m fl) 0.50–2.20
Srm 1 ex sp/sj Kronängen, Nygård viltvatten, Öster-Malma (Niklas Liljebäck) 10.38
Srm 1 ex sp/sj Gamla flygrakan/Modellplatsen, Brandholmen (Jan Sjöstedt) 2.00
Boh 1 ex sp/sj Kåleberg, Spekeröd (Lasse Svensson) 3.10
Gtl 1 ex stat Hemse reningsverksdammar (Michael Tydén) 5.20
lllll Vassångare Locustella luscinioides
Upl 1 ex sp/sj Dyarna (Filippa Ek) 7.30–8.30
Vg 1 ex permanent revir Frugårdsudde, Dättern (Johan Larsson) 6.30–8.00
lllll Brandkronad kungsfågel Regulus ignicapilla
Dlr 1 hane stat Båtstad (Patrik Engberg) 8.00–8.09
Sk 1 ex sp/sj Skarhults kronoskog, Kungshult (Lars-Olof Nilsson)
lllll Nötväcka Sitta europaea
Vg 25 ex lämpl biotop Silverfallet-Karlsfors naturreservat, Lången (Musse Björklund) 4.14–6.47
lllll Vitstjärnig blåhake Luscinia svecica cyanecula
Hl 1 hona par i lämplig häckbiotop Björkäng, Tvååker (Amy Jacobsson m fl) 6.30–8.00
lllll Sydnäktergal Luscinia megarhynchos
Upl 1 ex sp/sj Kvarnbo, Hågadalen-Nåsten NR (Eskil Friberg m fl) 9.50–10.30
lllll Tajgablåstjärt Tarsiger cyanurus
Lpl 1 ex sp/sj Bålkaberget NR (Samuel Berggren) 1.45–3.15
lllll Svarthakad buskskvätta Saxicola rubicola
Hl 1 hona permanent revir Påarp (Christopher Gullander) 9.55–10.36
lllll Fältpiplärka Anthus campestris
Sk 1 ex lämpl biotop Drakamöllan Västra, Södra Lökaröd (Ronnie Lindqvist m fl) 12.00–12.01
lllll Rödstrupig piplärka Anthus cervinus
Lpl 1 ex förbifl Bjergenis-Dautajaureleden (Lars Malmgren) 10.00–15.00
lllll Kornsparv Emberiza calandra
Sk 2 i par par i lämplig häckbiotop Vombs ängar (Wilhelm Lennman) 13.20–13.59
lllll Dvärgsparv Emberiza pusilla
Nb 1 ex lämpl biotop Jupukka, Pajala (Mikael Arinder m fl) 6.13
VECKANS BILDER FRÅN

Kommentarer

Sortering

Nationell status

Sida 1 av 17
Sida 1 av 17