SENASTE FYNDEN FRÅN
 
20

Hårdare filtrering →
Filter av/på:

Nationell status

Regional status

Avvikande fenologi

Höga antal

lllll Rödhalsad gås Branta ruficollis
Öl 2 ad i par födosök Hahns fiskarstugor, Ottenby (Jeff Price m fl) 6.30
Öl 2 ex födosök H 924 (Carl Tholin)
lllll Fjällgås Anser erythropus
Lpl 2 i par Korsträsk SO Båtsjaur (Leif Björk m fl) 10.40–10.40
Lpl 18 ex rast Ammarnäs (Christer Olsson m fl) 6.00–15.00
lllll Rostand Tadorna ferruginea
Bl 1 ad hane födosök Eriksberg (Mats Olsson) 8.30–9.00
lllll Skedand x gräsand Anas clypeata x platyrhynchos
Sk 2 ex Rydsgård (Eva-Lotta Härstedt) 13.00–14.30
lllll Rödhuvad dykand Netta rufina
Sk 1 hona stat Karpalundsdammarna (Carina Mattsson) 13.15–15.30
lllll Knölsvärta, underarten deglandi Melanitta deglandi deglandi
Upl 1 ad hane Svenska Högarna (Anders Eriksson m fl)
lllll Knölsvärta Melanitta deglandi
Vb 1 hane stat (ssp. stejnegeri) Rönnholmen, Hörnefors (Ralf Norberg m fl) 10.30–12.00
lllll Storlom Gavia arctica
Gtl 2147 ex str N Kuppen (Sebbe Nilsson m fl) 4.20–7.20
lllll Vit stork Ciconia ciconia
Sk 2 ex Yngsjösjön, Yngsjö (Magnus Ny) 19.00–20.00
Sk 2 ex individmärkt Ravlunda skjutfält, Dammåkra (Sven Johansson) 7.15
Sk 4 ex rast Vombs ängar (Peter Lindmark) 16.00
Sk 2 ex födosök Dammåkra, Ravlunda skjutfält (Thomas Lindblad) 19.45
lllll Bronsibis Plegadis falcinellus
Sm 1 ex Skäveryd (Dan Jonasson) 17.30
lllll Ägretthäger Ardea alba
Ög 3 ex födosök Svartåmynningens Naturreservat, Roxen (berndth Gustafsson) 3.35–11.20
Ög 3 ex rast Sättuna badplats, Sättuna (Magnus Danestig) 17.40–17.40
Gtl 1 ex födosök Paån (Bo Karlsson m fl) 14.10
Gtl 1 ad födosök Storkullen, Bogeviken (Tobias Johansson) 12.15
Öl 3 ex förbifl Kapelluddens fyr, Kapelludden (Harald Janson) 7.00–10.00
Sm 1 ex födosök Norra Krön (Gunnar Blomqvist) 10.00
Sm 1 ex födosök Fridsnästornet, Draven (Henrik Grahn) 13.18
Sk 1 ex rast Löddesnäs (Lars Nilsson) 5.45–10.40
Sk 2 ex rast Krankesjön (Peter Lindmark) 17.00
Sk 6 ex rast Näsholmarna, Foteviken (Nils Kjellén)
Sk 2 ex rast Hörte hamn (Roland Holmström) 18.40–19.30
Sk 1 ex stat Vegeåns mynning, Utvälinge (Leif Klinteroth) 8.50
Sk 1 ex stat Finjasjöns fågeltorn, Finjasjön (Stefan Siwersson) 15.00–17.00
lllll Svartvingad glada Elanus caeruleus
Sk 1 ex förbifl (osäker bestämning) Lanthandeln, Mälarhusen (Jesper Segergren) 13.00
lllll Ängshök Circus pygargus
Gtl 1 hane födosök Martarve, Näs (Ari Määttä m fl) 13.20
lllll Brun glada Milvus migrans
Nb 1 ex födosök Storavan, Boden (Jerry Larsson) 15.00–15.45
Vg 1 ex förbifl Hångers udde, Hornborgasjön (Ingemar Nilsson)
Öl 1 ex förbifl Kvinnsgröta (Rolf Ericsson m fl) 17.00
lllll Röd glada x brun glada Milvus milvus x migrans
Bl 1 ad Gamla tingsrydsvägen 974 Asarum, Ire. Mieån (Anna-Ida Olsson Bylund)
lllll Gråhuvad vipa Vanellus cinereus
Vrm Ej återfunnen Strandvik, K-d kommun, Lunnerviken (Magnus Köpman) 7.05–8.55
lllll Fjällpipare Charadrius morinellus
Nrk 5 ex födosök Kilsgårdsåkrarna, Kvismaren (Åke Pettersson) 7.20
lllll Dubbelbeckasin Gallinago media
Öl 1 ex Ölands norra udde (David Armini)
lllll Kaspisk trut Larus cachinnans
Hls 1 3K födosök (osäker bestämning) Bollnäs avfallsanläggning (Stefan Persson) 12.00–14.00
Gtl 1 2K+ rast Rivet (Björn Klevemark) 19.30–20.30
lllll Tundratrut Larus heuglini
Hls 1 ex födosök Bollnäs avfallsanläggning (Stefan Persson) 12.00–14.00
lllll Vitvingad tärna Chlidonias leucopterus
Sk 2 ex Äskebäskan, Vombs fure (Kristoffer Olsson Stenman) 15.52–15.52
Sk 2 ex rast Vombsjöns badplats, Vombsjön (Staffan Rodebrand)
lllll Svarttärna Chlidonias niger
Ång 1 ex födosök Kronören Långroudden, Kronören (Roland Sjöquist m fl) 9.00–9.30
lllll Bredstjärtad labb Stercorarius pomarinus
Öl 1 hona str N (ljus morf) Stora Rör / vindskyddet (Anders Carlsén) 6.00–11.00
Öl 1 ex str N (ljus morf) vindskyddet Stora Rör, Stora Rör (Anders Kjellberg) 7.48
lllll Fjällabb Stercorarius longicaudus
Lpl 1 ex Leveävuopio, Vistasjohka utl. (Linda Bäckström m fl) 21.17
Upl 2 ad str N Hov 113 (Robert Ekman) 13.59
lllll Biätare Merops apiaster
Gtl 8 ex födosök Aurrivåkrarna, Aurriv (Fredrik Anmark m fl) 18.30–20.30
Gtl 8 ex rast Inre Stockviken (Michael Tydén) 19.30
Gtl 8 ex födosök Stockviken (Bengt-Åke Larsson) 19.20–20.29
lllll Härfågel Upupa epops
Sm 1 ex str N Åvall Norrhyltan 1,Värnamo (Henrik Grahn) 9.28
lllll Aftonfalk Falco vespertinus
Nrk 2 ad i par Sörbysjön, Kvismaren (Kvismare Fågelstation) 9.30–18.00
Gtl 1 ex födosök Muskmyr (Bo Karlsson m fl) 15.30–16.15
Gtl 1 ad hane förbifl Grogarnshuvud (Sebbe Nilsson) 11.00–11.05
Öl 1 2K hane str NO Ölands norra udde (Stefan Svensson m fl) 5.30–20.00
lllll Pungmes Remiz pendulinus
Vsm 1 hane bobygge Skultunasågen, Skultuna sn (Linus Olofsson) 8.00–9.00
Vsm 1 ex Västerås (Kenneth Tens) 9.07
Upl 2 ex bobygge Långa WWF-spången, Hjälstaviken (Bodil Bernström) 7.30–11.45
Gtl 1 ex Alkärret, Faludden (Fredrik Ström)
Sk 1 ad hona ruvande Utfyllnadsområdet, Härlöv, Kristianstad (Peter Öhrström m fl)
Sk 1 ad hane besöker bebott bo Sjölunda (Josef Chaib) 19.20
Sk 1 ad hona ruvande Herculesdammarna, Hammarsjön (Peter Öhrström m fl)
Sk 1 ad hane ringm Karpalundsdammarna (Peter Öhrström m fl)
Sk 2 ad hane bobygge Lillö kungsgård, Isternäset (Peter Öhrström m fl)
lllll Gransångare, underarten tristis Phylloscopus collybita tristis
Upl 1 ex sp/sj Horssten, Horssten (Anders Haglund) 6.40–11.20
lllll Lundsångare Phylloscopus trochiloides
Vb 1 ex sp/sj (osäker bestämning) Kåddisholmen, Umeå (Bertil Brånin) 11.45
Vb 1 ex sp/sj björkallén, Holmö by, Holmöarna (Per Hansson) 9.12
Ång 1 ex stat Snöan (Pekka Bader m fl) 7.25–7.30
Mpd 1 ex sp/sj Aldungen, Åstholmen, Tynderö (Mattias Edman) 5.20–6.00
Hls 1 ex sp/sj Bålsön (peter engström) 17.00–19.00
Upl 3 ex Horssten, Horssten (Anders Haglund) 6.40–11.20
Upl 2 ex Svenska Högarna (Anders Eriksson m fl)
Upl 1 ex ringm Tärnudden, Örskär (Jan Rosenfeld) 3.00–12.00
Srm 2 ex ringm Ålandsskär, Huvudskär (Mats Gothnier)
Srm 1 ex ringm Fågelstationen, Landsort (Matt Landsort)
Gtl 1 ex lock Kuppen (Jim Sundberg) 6.30
Gtl 2 ex Hoburgens parkering (Michael Tydén) 6.00–10.00
Gtl 1 ex sp/sj Skåneskogen, Grogarnsberget (Sebbe Nilsson) 8.45–10.00
Gtl 4 ex Hoburgsklippan, Hoburgen (Fredrik Ström)
Gtl 1 ex sp/sj talldungen, Närsholmen (*Lars Brolund m fl) 12.30–15.05
Öl 1 ex sp/sj Penåsa (Håkan Nilsson) 7.45–11.30
Öl 1 ex sp/sj Frösslundabäcken, Öland (Bertil Breife) 12.00–12.45
Öl 2 ex stat Fyrträdgården, Ottenby (Jeff Price m fl) 6.30
Öl 1 ex sp/sj Ölands norra udde (David Armini)
Öl 2 ex sp/sj Kapelluddens fyr, Kapelludden (Gunnar Andersson) 6.45–9.00
Öl 1 ex sp/sj Ventlinge strand (Leif Dahlgren m fl) 11.45–12.10
lllll Busksångare Acrocephalus dumetorum
Upl 1 ex Svenska Högarna (Anders Eriksson m fl)
Gtl 1 ex F.d. bunkern, Rivet (Fredrik Ström)
Gtl 1 ex sp/sj Grogarnshuvud (Sebbe Nilsson m fl) 8.45–9.30
Gtl 1 ex sp/sj Märkområdet, Hoburgen (Maria Barkell m fl) 13.11
lllll Flodsångare Locustella fluviatilis
Gtl 1 ex sp/sj Märkområdet, Hoburgen (Björn Klevemark m fl) 7.00–8.00
Sk 1 ex sp/sj Gnalövsvägen 17, norr granplantering (Hasse Karlsson) 9.00
Sk 1 ex sp/sj Järrestad (Lena Månsson) 8.20–9.10
Sk 1 ex sp/sj Adlersro Järrestad (Marie-Louise Bárány) 17.00
lllll Vassångare Locustella luscinioides
Vrm 1 ex sp/sj Östra tornet, Kroppkärrssjön, Kroppkärrssjön (Dan Mangsbo) 6.45
Upl 1 ex sp/sj Plattformen, Årike Fyris (August Thomasson) 4.35–4.50
Upl 1 ex sp/sj Långa WWF-spången, Hjälstaviken (Leif Östman m fl) 10.00–11.00
Nrk 1 ex sp/sj Svartåns mynning, Oset (Anders Jacobsson) 5.50–9.00
Vg 1 ex sp/sj Svansjövik, Torestorp (Pekka Kropsu) 6.00
Vg 1 ex sp/sj Lången (Göran Engberg) 17.42–20.02
lllll Ärtsångare Sylvia curruca
Upl 250 ex Svenska Högarna (Anders Eriksson m fl)
lllll Törnsångare Sylvia communis
Upl 50 ex Svenska Högarna (Anders Eriksson m fl)
lllll Brandkronad kungsfågel Regulus ignicapilla
Srm 1 ex sp/sj Rosenkällaskogen, Rosenkälla, Nyköping (*Fredrik Enoksson) 10.50–11.10
Vg 1 ex Delsjöområdet, Göteborg (Martin Johansson)
Boh 1 ex permanent revir Skällebred, Grinneröd (Per Saarinen) 20.30
Hl 2 ex sp/sj Norakull, Asige (Hans Bjuringer) 11.00–11.10
Hl 1 ex sp/sj Breamad, Ågarp, Tönnersjö (Peter Bengtsson) 11.00
Bl 1 ex sp/sj Gökalv, (Peter Mattsson)
Bl 3 ex sp/sj Hjortsberga kyrka (Oscar Lindén) 19.00
lllll Rosenstare Pastor roseus
Bl 1 ad hane str N Sydudden, Utlängan (Lars-Gunnar Lundquist) 8.05
lllll Blåhake, underarten cyanecula Luscinia svecica cyanecula
Vrm 1 hane sp/sj Illberg, Norra Hyn (Lars Thornberg) 7.00–8.00
Vrm 1 hane sp/sj Illberg (Sven Larsson) 15.30–16.00
lllll Sydnäktergal Luscinia megarhynchos
Öl 1 ad hane permanent revir Starrkärret, Mellby (Göran Andersson m fl) 5.30
lllll Halsbandsflugsnappare Ficedula albicollis
Vg 1 hane sp/sj Stugkullen, Slottsskogen, Göteborg (Tina Widén) 13.00–16.30
lllll Svarthakad buskskvätta Saxicola rubicola
Boh 2 i par permanent revir Härholmskilen, Kalvöfjorden, Orust (Stefan Oscarsson) 19.30–20.30
Hl 1 ex Båle, Båtafjorden (Jimmy Stigh) 17.40–17.50
Hl 2 i par lämpl biotop Grimsholmen, Skrea (Ragnar Ödegård m fl) 16.00–17.00
Hl 2 i par pulli/nyligen flygga Kärra, Stråvalla (Håkan Nilsson)
lllll Citronärla Motacilla citreola
Dls 1 hane stat Fågeltornet, Ellenösjön, Torp/Ödeborg (Håkan Hellgren) 18.00–18.45
lllll Fältpiplärka Anthus campestris
Sk 1 ex förbifl Nyagrop, Friseboda (Thomas Lindblad) 18.30
lllll Rödstrupig piplärka Anthus cervinus
Hl 1 honf Pölsefloen, Morups Tånge (Andreas Wernersson) 17.00–19.00
Sm 1 ex lock Restad gård (Samuel Hansson) 6.00–6.45
lllll Gulhämpling Serinus serinus
Öl 1 ex förbifl Södra Möckleby (Mats Henriksson) 13.30
Öl 1 ad hane sp/sj Rällavägen 17, Borgholms kommun, Kalmar län (Michael Tholin)
Öl 1 ex lock Södra lundparkeringen, Ottenby (Carl Tholin)
Sk 1 hane sp/sj Björket, Kivik (Nick Gräntz)
lllll Kornsparv Emberiza calandra
Nrk 1 ex rast Husön, Kvismaren (Magnus Persson) 14.00
Sk 2 ex par i lämplig häckbiotop Böste strandängar (Nick Gräntz)
VECKANS BILDER FRÅN

Kommentarer

Sortering

Nationell status

Sida 1 av 43
Sida 1 av 43