SENASTE FYNDEN FRÅN
 
15

Hårdare filtrering →
Filter av/på:

Nationell status

Regional status

Avvikande fenologi

Höga antal

lllll Rödhuvad dykand Netta rufina
Öl 1 2K+ hane rast Horns kungsgård, Hornsjön (Musse Björklund m fl) 8.39–9.17
lllll Vitnackad svärta Melanitta perspicillata
Hl 1 ad hane födosök Stensån, Hemmeslövsstrand, Hemmeslövsstrand (Mikael Grantén) 10.31–11.03
lllll Gråtrut x havstrut Larus argentatus x marinus
Hl 1 ad (osäker bestämning) Getteröns naturreservat, Getterön (Naturum Getterön m fl)
lllll Brunsångare Phylloscopus fuscatus
Öl 1 ex lock Fågelsjön, Degerhamns skifferbrott, Södra Möckleby (Karl-Erik Sundström m fl) 8.39
lllll Brandkronad kungsfågel Regulus ignicapilla
Sk 1 ex födosök Östervångsparken, idegrannarna (Peter Jönsson) 8.00–9.00
lllll Svarthakad buskskvätta Saxicola rubicola
Boh 1 ad hane stat Torslanda golfbana, Torslandaviken (Kristoffer Lager) 11.15–11.24
VECKANS BILDER FRÅN

Kommentarer

Sortering

Nationell status

Sida 1 av 22
Sida 1 av 22