SENASTE FYNDEN FRÅN
 
26

Hårdare filtrering →
Filter av/på:

Nationell status

Regional status

Avvikande fenologi

Höga antal

lllll Prutgås Branta bernicla
1 ex Kråkudden, Hönö (Tony Norman) 8.17
1 ex str S Brevik, Öckerö (John Andersson) 7.30–8.30
lllll Mörkbukig prutgås Branta bernicla
1 ex str S (ssp. bernicla) Kråkudden, Hönö (Daniel Laveson) 7.00–9.00
lllll Bläsgås Anser albifrons
1 ex str N Kråkudden, Hönö (Daniel Laveson) 7.00–9.00
lllll Sångsvan Cygnus cygnus
1 ad födosök Burö sund, Hälsö (Thomas Karlsson) 9.15–9.45
13 ex Kråkudden, Hönö (Tony Norman) 8.36–10.15
lllll Kricka Anas crecca
6 ex Kråkudden, Hönö (Tony Norman) 7.37
lllll Svärta Melanitta fusca
3 ex str S Kråkudden, Hönö (Daniel Laveson) 7.00–9.00
3 ex str S Brevik, Öckerö (John Andersson) 7.30–8.30
lllll Sjöorre Melanitta nigra
15 ex str S Brevik, Öckerö (John Andersson) 7.30–8.30
37 ex Kråkudden, Hönö (Tony Norman) 8.50
lllll Turkduva Streptopelia decaocto
1 ex rast Parken, Öckerö (Thomas Karlsson) 7.50
lllll Skärsnäppa Calidris maritima
6 ex födosök Kalvsund (Petter Yxell) 8.14–8.19
lllll Tretåig mås Rissa tridactyla
1 ad str S Brevik, Öckerö (John Andersson) 7.30–8.30
2 ex Kråkudden, Hönö (Tony Norman) 8.35–10.15
lllll Alkekung Alle alle
4 ex Kråkudden, Hönö (Tony Norman) 7.53–9.28
lllll Tordmule Alca torda
2 ex Brevik, Öckerö (John Andersson) 7.30–8.30
12 ex Kråkudden, Hönö (Tony Norman) 7.35–9.34
lllll Tobisgrissla Cepphus grylle
1 ex str S Brevik, Öckerö (John Andersson) 7.30–8.30
3 ex Kråkudden, Hönö (Tony Norman) 8.01–9.26
lllll Lunnefågel Fratercula arctica
1 ex str S Kråkudden, Hönö (Daniel Laveson) 7.00–9.00
lllll Smålom Gavia stellata
2 ex str S Brevik, Öckerö (John Andersson) 7.30–8.30
5 ex str S Kråkudden, Hönö (Daniel Laveson) 7.00–9.00
lllll Havssula Morus bassanus
2 ex str S Brevik, Öckerö (John Andersson) 7.30–8.30
5 ex str S Kråkudden, Hönö (Daniel Laveson) 7.00–9.00
lllll Toppskarv Phalacrocorax aristotelis
3 ex Kråkudden, Hönö (Tony Norman) 8.12–9.16
2 ex Brevik, Öckerö (John Andersson) 13.35–13.53
lllll Svartmes Periparus ater
1 ex födosök Horstebacke, Öckerö (Thomas Karlsson) 8.40–9.15
lllll Sånglärka Alauda arvensis
2 ex förbifl Kalvsund (Petter Yxell) 9.01
11 ex Kråkudden, Hönö (Tony Norman) 8.37–9.11
lllll Stjärtmes Aegithalos caudatus
6 ex födosök Slingan, Hönö (Gun-Britt thor m fl) 8.30
lllll Svarthakad buskskvätta Saxicola rubicola
1 hane rast Kalvsund (Petter Yxell) 9.34
lllll Engelsk sädesärla Motacilla alba yarrellii
1 ex Lappesand, Hönö (Tony Norman) 11.05
lllll Skärpiplärka Anthus petrosus
1 ex stat Kalvsund (Petter Yxell) 9.34
1 ex Brevik, Öckerö (John Andersson) 13.35–13.53
1 ex Kråkudden, Hönö (Tony Norman) 8.01
lllll Snösparv Plectrophenax nivalis
3 ex förbifl Brevik, Öckerö (Thomas Karlsson) 7.53–8.30
VECKANS BILDER FRÅN

Kommentarer

Sortering

Nationell status

Sida 1 av 21
Sida 1 av 21