SENASTE FYNDEN FRÅN
 
6

Hårdare filtrering →
Filter av/på:

Nationell status

Regional status

Avvikande fenologi

Höga antal

lllll Vaktel Coturnix coturnix
1 ex sp/sj Bufferöd, Hålta (Björn Dellming) 3.08–3.10
lllll Kornknarr Crex crex
1 ex sp/sj Pansarkvillen, Säve (Henrik Karlsson) 0.45
lllll Mindre strandpipare Charadrius dubius
1 ex sp/sj Bräcke grustäkt, Lysegården, Romelanda (Björn Dellming) 5.18–5.27
lllll Gök Cuculus canorus
1 ex sp/sj Lilla Rönning (Björn Dellming) 6.14
lllll Kattuggla Strix aluco
1 ex sp/sj Burås, Långelanda, Orust (Hans Hult) 0.30
1 pulli pulli/nyligen flygga Trankärr, Kungälv (Björn Dellming) 4.12–4.13
lllll Nattskärra Caprimulgus europaeus
1 ex sp/sj Knapegården, Hålta (Björn Dellming) 2.58–2.59
1 ex sp/sj Östra strandängen, Ödsmåls kile (Björn Dellming) 2.43–2.44
lllll Törnskata Lanius collurio
1 hane lämpl biotop Björröd, Kode (Björn Dellming) 6.23
1 hane lämpl biotop Lilla Rönning (Björn Dellming) 6.14
lllll Backsvala Riparia riparia
1 ex lämpl biotop Bräcke grustäkt, Lysegården, Romelanda (Björn Dellming) 5.18–5.27
lllll Grönsångare Phylloscopus sibilatrix
1 ex sp/sj Dyröd, Romesjön (Björn Dellming) 5.39–5.49
1 ex sp/sj Bräckedammen, Lysegården, Romelanda (Björn Dellming) 5.30–5.32
lllll Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus
1 ex sp/sj Kornhalls färjeläge, Säve (Karin Magnander m fl) 0.15–0.16
3 ex sp/sj Häljeröd, Romelanda (Björn Dellming) 4.50–4.53
lllll Busksångare Acrocephalus dumetorum
1 ex sp/sj Södra Hjälmvik, Kalvöfjorden, Orust (Stefan Avenfors) 2.30–3.30
lllll Rörsångare Acrocephalus scirpaceus
1 ex sp/sj Dyröd, Romesjön (Björn Dellming) 5.39–5.49
1 ex sp/sj Häljeröd, Romelanda (Björn Dellming) 4.50–4.53
1 ex sp/sj Hjälmviks by, Stala, Orust (Stefan Avenfors) 3.30
lllll Kärrsångare Acrocephalus palustris
2 ex sp/sj Södra Hjälmvik, Kalvöfjorden, Orust (Stefan Avenfors) 2.30–3.30
2 ex sp/sj Staby, Torsby (Henrik Karlsson) 1.18
1 ex sp/sj Gunnesby, Säve (Henrik Karlsson) 0.50
4 ex sp/sj Knapegården, Hålta (Björn Dellming) 2.58–2.59
4 ex sp/sj Ödmåls by, Solberga (Björn Dellming) 2.49
2 ex sp/sj Rosenlid, Häljeröd, Romelanda (Björn Dellming) 4.58–4.59
1 ex sp/sj Kornhalls färjeläge, Säve (Karin Magnander m fl) 0.15–0.16
1 ex sp/sj Torps bro, Harestad (Henrik Karlsson) 1.11
1 ex sp/sj Askesby Högen, Säve (Henrik Karlsson) 0.41
3 ex sp/sj Skårby å, Kareby (Björn Dellming) 3.15–3.18
lllll Härmsångare Hippolais icterina
1 ex sp/sj Trankärrsbäckens utlopp, Kungälv (Björn Dellming) 4.19
lllll Gräshoppsångare Locustella naevia
1 ex sp/sj Tunge, Solberga (Björn Dellming) 2.05
1 ex sp/sj Skårby å, Kareby (Björn Dellming) 3.15–3.18
lllll Trädgårdssångare Sylvia borin
1 ex sp/sj Bräcke grustäkt, Lysegården, Romelanda (Björn Dellming) 5.18–5.27
1 ex sp/sj Torntomten, Kareby (Björn Dellming) 3.31
lllll Grå flugsnappare Muscicapa striata
1 ex sp/sj Grinnebo, Kungälv (Björn Dellming) 4.23–4.24
lllll Näktergal Luscinia luscinia
1 ex sp/sj Håveled, Kungälv (Björn Dellming) 4.15–4.16
lllll Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus
1 ex sp/sj Kärrebergs by, Stala, Orust (Stefan Avenfors) 3.30
1 ex sp/sj Restad, Hålta (Björn Dellming) 3.05
Noterad sp/sj Solbräcke, Kareby (Björn Dellming) 3.48
lllll Buskskvätta Saxicola rubetra
1 ex sp/sj Tunge, Solberga (Björn Dellming) 2.05
1 ex sp/sj Häljeröd, Romelanda (Björn Dellming) 4.50–4.53
1 ex sp/sj Östra strandängen, Ödsmåls kile (Björn Dellming) 2.42
lllll Forsärla Motacilla cinerea
1 ex lämpl biotop Dyröd, Romesjön (Björn Dellming) 5.39–5.49
lllll Stenknäck Coccothraustes coccothraustes
1 ex sp/sj Bräckedammen, Lysegården, Romelanda (Björn Dellming) 5.14–5.15
VECKANS BILDER FRÅN

Kommentarer

Sortering

Nationell status

Sida 1 av 8
Sida 1 av 8