SENASTE FYNDEN FRÅN
 
17

Hårdare filtrering →
Filter av/på:

Nationell status

Regional status

Avvikande fenologi

Höga antal

lllll Sångsvan Cygnus cygnus
5 ex födosök Funneshultssjön (Jonny Jonsson) 7.35–8.50
lllll Skedand Spatula clypeata
1 hane Torslandaviken (Ola Wennberg) 6.00–9.30
lllll Snatterand Mareca strepera
1 hona Torslandaviken (Ola Wennberg) 6.00–9.30
lllll Bläsand Mareca penelope
Noterad födosök Morlanda dammar, Norra Morlanda, Orust (Hans Hult) 14.30–14.45
lllll Kricka Anas crecca
7 ex födosök Sjöris älvs mynning, Färlevfjorden (Lennart Hermansson) 9.56–11.00
1 hane födosök Funneshultssjön (Jonny Jonsson) 7.35–8.50
Noterad födosök Morlanda dammar, Norra Morlanda, Orust (Hans Hult) 14.30–14.45
lllll Vaktel Coturnix coturnix
1 ex sp/sj Torsby (Peter Strandvik m fl) 0.43–0.48
1 ex sp/sj Klosterkullen, Kastellegården, Ytterby (Henrik Karlsson) 1.24–1.26
1 ex sp/sj Forshälladalen (Erold Coleman) 12.37–13.05
lllll Fasan Phasianus colchicus
1 hane sp/sj Furuhall, Högås, Uddevalla (Peter Nilsson) 5.00
lllll Nattskärra Caprimulgus europaeus
1 ex sp/sj Inre delen, Tofta kile (Peter Strandvik m fl) 1.53–1.58
1 ex sp/sj Nordberget, Flateby, Harestad (Peter Strandvik m fl) 1.21–1.26
1 ex sp/sj Bränna, Västerlanda (Lasse Svensson) 0.15
2 ex sp/sj Anvik, Svartedalen (Stenungsunds kommun) (Lasse Svensson) 2.40
1 ex sp/sj Norrmanneboslätten (Lasse Svensson) 1.05–1.15
2 ex sp/sj Mörtevatten, Svartedalen (Kungälvs kommun) (Lasse Svensson) 2.20
1 ex sp/sj Skälevads äng, Torsby (Peter Strandvik m fl) 0.51–1.05
1 ex sp/sj Torpet, Skår (Magnus Larsson) 2.30
1 ex sp/sj Ryrsdal, Lycke (Peter Strandvik m fl) 1.40–1.45
1 ex sp/sj Duvesjön, Romelanda (Lasse Svensson) 2.05
1 ex sp/sj Kåleberg, Spekeröd (Lasse Svensson) 3.10
lllll Gök Cuculus canorus
1 ex sp/sj Kyrkebäcken, Ytterby (Peter Strandvik m fl) 2.37–2.42
Noterad sp/sj Håveled, Kungälv (Anders Hansson) 6.40–7.10
1 ex sp/sj Råssön, Kalvöfjorden (Stefan Avenfors) 8.00–8.30
lllll Rörhöna Gallinula chloropus
2 i par Torslanda golfbana, Torslandaviken (Per-Erik Hagström m fl)
3 ex pulli/nyligen flygga Backaplan, Hisingen (Anders Olsson) 6.30
lllll Sothöna Fulica atra
1 ex lock Stubberöd, Ytterby (Henrik Karlsson) 1.09
lllll Trana Grus grus
4 ex födosök Funneshultssjön (Jonny Jonsson) 7.35–8.50
1 ex födosök Kolbengtserödsjön (Jonny Jonsson) 7.30
2 ex Tannamskilen (Ingemar Åhlund m fl) 17.40
2 ex födosök Kärrebergs by, Stala, Orust (Stefan Avenfors)
lllll Ljungpipare Pluvialis apricaria
1 ex Torslandaviken (Ola Wennberg) 6.00–9.30
lllll Större strandpipare Charadrius hiaticula
1 ex Tannamskilen (Ingemar Åhlund m fl) 17.25–17.40
2 ex rast Sjöris älvs mynning, Färlevfjorden (Lennart Hermansson) 9.56–11.00
lllll Drillsnäppa Actitis hypoleucos
2 ad födosök Vassbosjön, Forshälla (Jonny Jonsson) 8.00
lllll Skogssnäppa Tringa ochropus
2 ex Torslandaviken (Ola Wennberg) 6.00–9.30
1 ex lock Ålslån (Thomas Liebig m fl) 10.05–13.30
lllll Silltrut Larus fuscus
5 ad rast Sjöris älvs mynning, Färlevfjorden (Lennart Hermansson) 9.56–11.00
lllll Storlom Gavia arctica
1 ex lock Svälte, Högås, Uddevalla (Peter Nilsson) 6.42–7.10
lllll Fiskgjuse Pandion haliaetus
1 ex födosök Ljungskileviken (Jonny Jonsson) 6.50–7.20
1 ex förbifl Södra Grössbyns grustag, Ucklum (Magnus Kinell) 16.42
1 ex födosök Sjöris älvs mynning, Färlevfjorden (Lennart Hermansson) 9.56–11.00
1 ex Torslandaviken (Ola Wennberg) 6.00–9.30
lllll Brun kärrhök Circus aeruginosus
2 ex stat Morlanda dammar, Norra Morlanda, Orust (Hans Hult) 14.30–14.45
1 hane Skärslätten, Strömstad (Ingemar Åhlund m fl) 17.55–18.00
1 hane Torslandaviken (Ola Wennberg) 6.00–9.30
lllll Röd glada Milvus milvus
1 ex förbifl Hjälteby, Valla, Tjörn (Maria Johannessen) 16.00
lllll Hornuggla Asio otus
2 1K lock Signehögsholmen, Norrmanneboslätten (Lasse Svensson) 0.45–1.05
lllll Kattuggla Strix aluco
2 ex sp/sj Trädal, Ytterby (Peter Strandvik m fl) 0.31–0.36
3 pulli pulli/nyligen flygga Kärrhed, Torsby (Peter Strandvik m fl) 1.09–1.14
1 ex sp/sj Stora Gömmet, Svartedalen (Kungälvs kommun) (Lasse Svensson) 2.13
2 1K lock Duvesjön, Romelanda (Lasse Svensson) 2.05
1 ex sp/sj Groröd, Västerlanda (Lasse Svensson) 0.25
lllll Mindre hackspett Dryobates minor
2 ex par i lämplig häckbiotop Bodeleån, Bodele, Uddevalla (Jonny Jonsson) 9.10
lllll Spillkråka Dryocopus martius
1 ex födosök Funneshultssjön (Jonny Jonsson) 7.35–8.50
1 ex sp/sj Vassbosjön, Forshälla (Jonny Jonsson) 8.00
lllll Törnskata Lanius collurio
1 hane Skärbo, Sannäsfjorden (Ingemar Åhlund m fl) 17.20
lllll Entita Poecile palustris
2 ex födosök Torpet, Skår (Magnus Larsson) 10.30–11.30
lllll Skäggmes Panurus biarmicus
3 1K Torslandaviken (Ola Wennberg) 6.00–9.30
lllll Grönsångare Phylloscopus sibilatrix
Noterad sp/sj Håveled, Kungälv (Anders Hansson) 6.40–7.10
lllll Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus
1 ex sp/sj Tjurholmsbron, Tjurholmen, Göta älv (Lasse Svensson) 1.20
3 ex sp/sj Hede obsplats, Romelanda (Lasse Svensson) 1.30
6 ex sp/sj Signehögsholmen, Norrmanneboslätten (Lasse Svensson) 0.45–1.05
lllll Rörsångare Acrocephalus scirpaceus
2 ex födosök Funneshultssjön (Jonny Jonsson) 7.35–8.50
2 ex sp/sj Morlanda dammar, Norra Morlanda, Orust (Hans Hult) 14.30–14.45
2 ex sp/sj Tjurholmsbron, Tjurholmen, Göta älv (Lasse Svensson) 1.20
10 ex sp/sj Torslandaviken (Ola Wennberg) 6.00–9.30
2 ex sp/sj Hede obsplats, Romelanda (Lasse Svensson) 1.30
2 ex sp/sj Ljungskileviken (Jonny Jonsson) 6.50–7.20
lllll Kärrsångare Acrocephalus palustris
2 ex sp/sj Valberg, Ytterby (Henrik Karlsson) 1.17–1.19
1 ex sp/sj Grimås, Hisingen (Henrik Karlsson) 0.41
1 ex sp/sj Tjurholmsbron, Tjurholmen, Göta älv (Lasse Svensson) 1.20
1 ex sp/sj Hede obsplats, Romelanda (Lasse Svensson) 1.30
1 ex sp/sj Övre Röra, Svartedalen (Stenungsunds kommun) (Lasse Svensson) 2.45
10 ex sp/sj Torslandaviken (Ola Wennberg) 6.00–9.30
1 ex sp/sj Rättaregården, Harestad (Peter Strandvik m fl) 0.03–0.08
2 ex sp/sj Skår, Norrmanneboslätten (Lasse Svensson) 0.40
4 ex sp/sj Sjöris älvs mynning, Färlevfjorden (Lennart Hermansson) 9.56–11.00
1 ex sp/sj Inre delen, Tofta kile (Peter Strandvik m fl) 1.53–1.58
2 ex sp/sj Lundby, Spekeröd (Lasse Svensson) 3.00
3 ex sp/sj Torrebräcka, Torsby (Peter Strandvik m fl) 1.21–1.26
1 ex sp/sj Ljungskileviken (Jonny Jonsson) 6.50–7.20
lllll Härmsångare Hippolais icterina
2 ex sp/sj Torslandaviken (Ola Wennberg) 6.00–9.30
1 ex födosök Ljungskileviken (Jonny Jonsson) 6.50–7.20
1 ex permanent revir Strandkärr 3, Stenungsund (Mats Raneström) 14.47
1 ex sp/sj Söbben, N Orust (Mia Wallin) 12.24–12.26
lllll Gräshoppsångare Locustella naevia
2 ex sp/sj Signehögsholmen, Norrmanneboslätten (Lasse Svensson) 0.45–1.05
1 ex sp/sj Bolsten, Hisingen (Henrik Karlsson) 0.34
1 ex sp/sj Stensebon, Romelanda (Lasse Svensson) 1.40
lllll Flodsångare Locustella fluviatilis
1 ex sp/sj Kåleberg, Spekeröd (Lasse Svensson) 3.10
lllll Trädgårdssångare Sylvia borin
1 ex sp/sj Svälte, Högås, Uddevalla (Peter Nilsson) 6.42–7.10
1 ex sp/sj Vassbosjön, Forshälla (Jonny Jonsson) 8.00
1 ex sp/sj Stubberöd, Ytterby (Peter Strandvik m fl) 2.50–2.55
2 ex sp/sj Funneshultssjön (Jonny Jonsson) 7.35–8.50
1 ex sp/sj Gamla Kungälvsvägen (Teresa Björberg) 6.20
3 ex sp/sj Ljungskileviken (Jonny Jonsson) 6.50–7.20
Noterad sp/sj Ålslån (Thomas Liebig m fl) 10.05–13.30
10 ex sp/sj Torslandaviken (Ola Wennberg) 6.00–9.30
1 ex sp/sj Klyftan (Thomas Ring)
1 ex sp/sj Hjälmviks by, Stala, Orust (Stefan Avenfors) 8.00–8.30
1 ex sp/sj Råssön, Kalvöfjorden (Stefan Avenfors) 8.00–8.30
1 ex sp/sj Dalarne, Tåsteröds stora vatten (Thomas Ring) 8.00
1 ex sp/sj Bodeleån, Bodele, Uddevalla (Jonny Jonsson) 9.10
1 ex Kläpp, Ödsmål, Stenungsund (Magnus Kinell) 11.07
lllll Törnsångare Curruca communis
25 ex sp/sj Torslandaviken (Ola Wennberg) 6.00–9.30
lllll Trädkrypare Certhia familiaris
Noterad sp/sj Ålslån (Thomas Liebig m fl) 10.05–13.30
lllll Grå flugsnappare Muscicapa striata
1 ex sp/sj Bodeleån, Bodele, Uddevalla (Jonny Jonsson) 9.10
lllll Näktergal Luscinia luscinia
1 ex sp/sj Hamburg, Hisingen (Henrik Karlsson) 0.30
5 ex upprörd, varnande Torslandaviken (Ola Wennberg) 6.00–9.30
1 ex sp/sj Stubberöd, Ytterby (Henrik Karlsson) 1.09
1 ex sp/sj Högs busshållplats, Hög, Hisingen (Henrik Karlsson) 0.49
lllll Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca
1 ex sp/sj Dalarne, Tåsteröds stora vatten (Thomas Ring) 8.00
1 ex sp/sj Bodeleån, Bodele, Uddevalla (Jonny Jonsson) 9.10
1 hona födosök Funneshultssjön (Jonny Jonsson) 7.35–8.50
lllll Mindre flugsnappare Ficedula parva
1 ex sp/sj Fontins naturreservat, Kungälv (Lennart Andersson) 10.15–10.30
1 ex sp/sj Håveled, Kungälv (Anders Hansson) 6.40–7.10
lllll Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus
1 hane sp/sj Furuhall, Högås, Uddevalla (Peter Nilsson) 5.00
lllll Trädpiplärka Anthus trivialis
2 ex Ålslån (Thomas Liebig m fl) 10.05–13.30
2 ex sp/sj Tåsteröds Backar, Tåsteröds stora vatten (Thomas Ring)
lllll Stenknäck Coccothraustes coccothraustes
2 ad i par födosök Hällebäck 505, Skredsvik (Nisse Henriksson)
4 ex födosök Torpet, Skår (Magnus Larsson) 10.30–11.30
lllll Steglits Carduelis carduelis
1 ex sp/sj Ljungskileviken (Jonny Jonsson) 6.50–7.20
VECKANS BILDER FRÅN

Kommentarer

Sortering

Nationell status

Sida 1 av 3
Sida 1 av 3