SENASTE FYNDEN FRÅN
 
17

Hårdare filtrering →
Filter av/på:

Nationell status

Regional status

Avvikande fenologi

Höga antal

lllll Kattuggla Strix aluco
1 ex förbifl Lillhagens Sandlycka, Hisingen (Fredrik Larsson) 0.30–1.00
2 ex pulli/nyligen flygga Hagberget, Askesby, Säve (Fredrik Larsson) 16–17.7 23.30–.
lllll Hornuggla Asio otus
1 ex pulli/nyligen flygga Lindesnäs, Nordre älv (Fredrik Larsson) 16–17.7 23.30–.
lllll Kärrsångare Acrocephalus palustris
1 ex sp/sj Äspekullen, Säve (Fredrik Larsson)
VECKANS BILDER FRÅN

Kommentarer

Sortering

Nationell status

Sida 1 av 5
Sida 1 av 5