SENASTE FYNDEN FRÅN
 
20

Hårdare filtrering →
Filter av/på:

Nationell status

Regional status

Avvikande fenologi

Höga antal

lllll Vitkindad gås Branta leucopsis
7 pulli pulli/nyligen flygga Grönskären, Tjörn (Stefan Mattsson) 10.00–15.30
6 ex Vadarstranden, Torslandaviken (Bo Brinkhoff) 13.30–13.45
lllll Sångsvan Cygnus cygnus
1 2K Torslandaviken (Ola Wennberg) 7.00–12.00
lllll Skedand Anas clypeata
2 i par Torslandaviken (Ola Wennberg) 7.00–12.00
lllll Kricka Anas crecca
7 ex Älgöleran, Strömstad (Martin Kvarnbäck) 20.01–20.09
lllll Svärta Melanitta fusca
1 ex str S Grönskären, Tjörn (Stefan Mattsson) 10.00–15.30
lllll Sjöorre Melanitta nigra
13 ex rast Grönskären, Tjörn (Stefan Mattsson) 10.00–15.30
lllll Orre Lyrurus tetrix
1 ex sp/sj Krokemossen, Björnekullen Uddevalla (Rune Hixén) 12.48–15.17
lllll Fasan Phasianus colchicus
1 ex födosök Äng, Lyr, Orust (Lennart Lyberg)
1 ex lock Gärdet, Kärreberg, Kalvöfjorden, Orust (Boris Olsson) 13.30
lllll Smålom Gavia stellata
4 ex rast Grönskären, Tjörn (Stefan Mattsson) 10.00–15.30
lllll Storlom Gavia arctica
2 ex födosök Prästudden, Syd-Koster (Jan Lövgren) 17.00
lllll Fiskgjuse Pandion haliaetus
1 ex förbifl Vrångstad, Bottna, Tanum (Henrik Molin)
lllll Sparvhök Accipiter nisus
1 ad bobesök? Horstebacke, Öckerö (Bengt Karlsson) 20.50
1 hona förbifl Kyrkoruinen, Ytterby (Anders Hansson) 16.00
lllll Brun kärrhök Circus aeruginosus
1 hane födosök Prästgårdstorpet, Kyrkoruinen, Ytterby (Anders Hansson) 12.00
lllll Vattenrall Rallus aquaticus
1 ex lock Karholmen, Torslandaviken (Bo Brinkhoff) 11.15–12.00
1 ex lock Älje-Porsens naturreservat, Uddevalla (Jan Johansson) 10.00–11.00
lllll Sothöna Fulica atra
2 ex Vadarstranden, Torslandaviken (Bo Brinkhoff) 13.30–13.45
lllll Trana Grus grus
34 ex stat Orrevikskil (Martin Kvarnbäck) 20.24–20.59
1 ex rast Gullö, Säve (Anders Hansson) 20.00–20.45
2 ex lock Härholmskilen, Kalvöfjorden, Orust (Stefan Oscarsson) 19.30–20.30
lllll Småspov Numenius phaeopus
8 ex str NV Sämundholmen, Södra Öddö, Strömstad (Matti Åhlund) 19.00
1 ex rast Grönskären, Tjörn (Stefan Mattsson) 10.00–15.30
1 ex Ramsviks camping, Hunnebostrand (Clas Tornefjell)
lllll Roskarl Arenaria interpres
2 ex rast Orskärs ungar, Orskär, Tjörn (Stefan Mattsson) 9.35
lllll Mosnäppa Calidris temminckii
4 ex rast Orrevikskil (Martin Kvarnbäck) 20.24–20.59
5 ex Torslandaviken (Ola Wennberg) 7.00–12.00
lllll Skärsnäppa Calidris maritima
2 ex rast Orskärs ungar, Orskär, Tjörn (Stefan Mattsson) 9.35
lllll Morkulla Scolopax rusticola
1 ad hane permanent revir Klarviksvägen 13, Björkö (Kristoffer Lager) 20.47–20.59
lllll Drillsnäppa Actitis hypoleucos
7 ex rast Orskär, Tjörn (Stefan Mattsson) 9.30
1 ex lämpl biotop Östra Krokevattnet, Herrestadsfjället (Rune Hixén) 12.48–15.17
1 ex lock Strömsdalen, Strömstad (Hans Wikström) 8.00–9.00
lllll Gluttsnäppa Tringa nebularia
2 ex rast Mollön, Herrestad (Kenneth Johansson) 19.15–20.32
lllll Dvärgmås Hydrocoloeus minutus
1 ad str SO Grönskären, Tjörn (Stefan Mattsson) 10.00–15.30
lllll Silltrut Larus fuscus
6 ex Orrevikskil (Martin Kvarnbäck) 20.24–20.59
lllll Fisktärna Sterna hirundo
2 ad rast Ledskär, Öckerö (Thomas Karlsson) 9.20–9.25
1 ex födosök Strömsdalen, Strömstad (Hans Wikström) 8.00–9.00
20 ex str NO Grönskären, Tjörn (Stefan Mattsson) 10.00–15.30
1 ex Vadarstranden, Torslandaviken (Bo Brinkhoff) 13.30–13.45
1 ad rast edet, Klädesholmen (inge klevmar) 18.30
60 ex lämpl biotop Tenholmen, Ramsö, Koster (Nils Abrahamsson) 15.35–15.39
lllll Fisk-/silvertärna Sterna hirundo/paradisaea
30 ex str SO Grönskären, Tjörn (Stefan Mattsson) 10.00–15.30
lllll Svarttärna Chlidonias niger
1 ex str SO Grönskären, Tjörn (Stefan Mattsson) 10.00–15.30
lllll Tamduva Columba livia (domest.)
1 ex förbifl Strömsdalen, Strömstad (Hans Wikström) 8.00–9.00
1 ex stat Renstigen, Jakobsberg, Uddevalla (Rune Hixén) 8.16–12.17
lllll Skogsduva Columba oenas
3 ex rast Gullö, Säve (Anders Hansson) 20.00–20.45
1 ex sp/sj Stallet, Torreby, Foss, Munkedal (Lennart Hermansson) 10.39
1 ex sp/sj Sjöris älvs mynning, Färlevfjorden (Lennart Hermansson) 11.14
lllll Turkduva Streptopelia decaocto
1 ex stat Stakvin, Skärhamn (Stefan Mattsson) 9.00
1 ad hane sp/sj Horstebacke, Öckerö (Thomas Karlsson) 9.02–9.20
lllll Gök Cuculus canorus
Noterad sp/sj Ramsö, Koster (Nils Abrahamsson) 19–20.5
1 ex sp/sj Bohus-Malmön, Sotenäs (Bo Lindström) 11.15–12.30
1 ex sp/sj Krokemossen, Björnekullen Uddevalla (Rune Hixén) 12.48–15.17
1 ex sp/sj Horstedammen, Öckerö (Bengt Karlsson) 21.00
1 ex Torslandaviken (Ola Wennberg) 7.00–12.00
3 ex förbifl Lycke golfbana, Lycke (Magnus Kinell) 12.30–13.00
2 ex parning/parningsceremonier Härholmskilen, Kalvöfjorden, Orust (Stefan Oscarsson) 19.30–20.30
lllll Jorduggla Asio flammeus
1 ex Torslandaviken (Ola Wennberg) 7.00–12.00
lllll Göktyta Jynx torquilla
1 ex sp/sj Bottnebukten, Tjärnö (Matti Åhlund) 18.30
2 ex par i lämplig häckbiotop Älje-Porsens naturreservat, Uddevalla (Jan Johansson) 10.00–11.00
1 ex sp/sj Bohus-Malmön, Sotenäs (Bo Lindström) 11.15–12.30
1 ex sp/sj Skällebred 441,Uddevalla (Per Saarinen) 20.53
Noterad sp/sj Ramsö, Koster (Nils Abrahamsson) 13.01
lllll Spillkråka Dryocopus martius
1 ex lock Bergsbranten södra Sjöritz, Foss, Munkedal (Lennart Hermansson) 10.25
lllll Törnskata Lanius collurio
1 hane rast Parken, Klädesholmen (Håkan Johnsson) 15.00–16.00
1 ex rast Altarholmen, Grönskären, Tjörn (Stefan Mattsson) 10.00–15.30
1 hona Nol-på-saan, Ramsö, Koster (Nils Abrahamsson) 14.30–15.30
1 hona Karholmen, Torslandaviken (Bo Brinkhoff) 12.00–13.00
lllll Tofsmes Lophophanes cristatus
2 ex Kyrkehällan, Tjärnö (Matti Åhlund) 18.30
lllll Backsvala Riparia riparia
2 ex Backeleran, Rossö, Strömstad (Martin Kvarnbäck) 21.10–21.20
1 ex födosök Älje-Porsens naturreservat, Uddevalla (Jan Johansson) 10.00–11.00
3 ex Karholmen, Torslandaviken (Bo Brinkhoff) 12.00–13.00
1 ex förbifl Anråseåns mynning, Södra Stenungsundskusten (Torbjörn Arvidsson m fl) 10.35–11.10
lllll Grönsångare Phylloscopus sibilatrix
1 ex sp/sj Orrevikskil (Martin Kvarnbäck) 20.24–20.59
1 ex sp/sj Mariagården, Stenungsund (Lennart Andersson) 8.45–9.15
1 ex sp/sj Torpet Östra Krokevattnet, Björnekullen Uddevalla (Rune Hixén) 12.48–15.17
1 ex sp/sj Dalarne, Tåsteröds stora vatten (Thomas Ring) 18.00
1 ad hane sp/sj Horstebacke, Öckerö (Thomas Karlsson) 9.02–9.20
2 ex sp/sj Erlandseröds motionsspår, Strömstad (Hans Wikström) 15.00–15.30
lllll Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus
1 ex Torslandaviken (Martin Johansson)
lllll Rörsångare Acrocephalus scirpaceus
1 ex sp/sj Källsby kile, Södra Stenungsundskusten (Torbjörn Arvidsson m fl) 9.29
2 ex sp/sj Orrevikskil (Martin Kvarnbäck) 20.24–20.59
4 ex sp/sj Sjöris älvs mynning, Färlevfjorden (Lennart Hermansson) 10.51–10.59
3 ex Torslandaviken (Martin Johansson)
1 ex sp/sj Mollön, Herrestad (Kenneth Johansson) 19.15–20.32
1 ex sp/sj Strömsdalen, Strömstad (Hans Wikström) 8.00–9.00
1 ad hane sp/sj Korsvik, Fotö (Thomas Karlsson) 13.40–14.05
lllll Kärrsångare Acrocephalus palustris
1 ex Torslandaviken (Ola Wennberg) 7.00–12.00
lllll Härmsångare Hippolais icterina
1 ex sp/sj Långe sand, Öckerö (Bengt Karlsson) 21.05
1 ex sp/sj Bergsbranten södra Sjöritz, Foss, Munkedal (Lennart Hermansson) 10.24
lllll Trädgårdssångare Sylvia borin
1 ex sp/sj Dalarne, Tåsteröds stora vatten (Thomas Ring) 18.00
2 ex sp/sj Karholmen, Torslandaviken (Bo Brinkhoff) 11.15–12.00
1 ex rast Altarholmen, Grönskären, Tjörn (Stefan Mattsson) 10.00–15.30
1 ex sp/sj Parken, Klädesholmen (Håkan Johnsson) 15.00–16.00
2 ex sp/sj Bergsbranten södra Sjöritz, Foss, Munkedal (Lennart Hermansson) 10.28–10.34
2 ex sp/sj Mariagården, Stenungsund (Lennart Andersson) 8.45–9.15
1 ex sp/sj Korset, Sjöändan (Rune Hixén) 12.48–15.17
1 ex sp/sj Kyrkeby kile, Södra Stenungsundskusten (Torbjörn Arvidsson m fl) 9.57
1 ex sp/sj Prästgårdstorpet, Kyrkoruinen, Ytterby (Anders Hansson)
1 ad hane sp/sj Horstebacke, Öckerö (Thomas Karlsson) 9.02–9.20
2 ex sp/sj Bohus-Malmön, Sotenäs (Bo Lindström) 11.15–12.30
1 ex sp/sj Sjumilaskogen, Svarte mosse, Biskopsgården,Göteborg (Stefan Johansson) 10.55–11.45
lllll Ärtsångare Sylvia curruca
2 ex sp/sj Bohus-Malmön, Sotenäs (Bo Lindström) 11.15–12.30
1 ex sp/sj Bergsbranten södra Sjöritz, Foss, Munkedal (Lennart Hermansson) 10.25
1 ex sp/sj Anråseåns mynning, Södra Stenungsundskusten (Torbjörn Arvidsson m fl) 10.35–11.10
2 ex lämpl biotop Skällebred 450,Uddevalla (Per Saarinen) 18.24–18.24
2 ex rast Söskär, Grönskären, Tjörn (Stefan Mattsson) 10.00–15.30
1 ex sp/sj Renstigen, Jakobsberg, Uddevalla (Rune Hixén) 8.16–12.17
8 ex ringm Grosshamn, Ramsvikslandet (Grosshamns Fältstation) 7.00
1 ad hane sp/sj Sudda, Hönö (Thomas Karlsson) 13.20–13.25
1 ex sp/sj Karholmen, Torslandaviken (Bo Brinkhoff) 12.00–13.00
1 ex sp/sj Parken, Klädesholmen (Håkan Johnsson) 8.00
2 ex sp/sj Strömsdalen, Strömstad (Hans Wikström) 8.00–9.00
lllll Brandkronad kungsfågel Regulus ignicapilla
1 ex permanent revir Skällebred, Grinneröd (Per Saarinen) 20.30
lllll Ringtrast Turdus torquatus
1 ex ringm Grosshamn, Ramsvikslandet (Grosshamns Fältstation) 7.00
lllll Rödvingetrast Turdus iliacus
1 ex sp/sj Korset, Sjöändan (Rune Hixén) 12.48–15.17
lllll Grå flugsnappare Muscicapa striata
Minst 7 ex rast Parken, Klädesholmen (Håkan Johnsson) 15.00–16.00
6 ad födosök Söö, Fotö (Thomas Karlsson) 13.40–14.05
4 ex rast Klädesskär, Grönskären, Tjörn (Stefan Mattsson) 10.00–15.30
1 ex sp/sj Älje-Porsens naturreservat, Uddevalla (Ulf Lindell)
1 ex Kålsered, Björlanda (Bo Brinkhoff) 14.00–14.30
6 ad födosök Horstebacke, Öckerö (Thomas Karlsson) 9.02–9.20
2 ex Torslandaviken (Ola Wennberg) 7.00–12.00
1 ex födosök Nedre Kile, Syd-Koster (Jan Lövgren) 14.30
1 ex ringm Grosshamn, Ramsvikslandet (Grosshamns Fältstation) 7.00
Noterad Nol-på-saan, Ramsö, Koster (Nils Abrahamsson) 14.30–15.30
2 ex födosök Ulvemyr, Kungshamn (Håkan Larsson)
lllll Näktergal Luscinia luscinia
1 ex sp/sj Dyremyr, Väjern, Sotenäs (Håkan Larsson)
1 ex sp/sj Åberget, Runsvallen, Ytterby (Anders Hansson) 19.00–19.15
1 ex sp/sj Ramsviks camping, Hunnebostrand (Clas Tornefjell)
1 ad hane sp/sj Horstebacke, Öckerö (Thomas Karlsson) 9.02–9.20
9 ex Torslandaviken (Ola Wennberg) 7.00–12.00
1 ex sp/sj Prästgårdstorpet, Kyrkoruinen, Ytterby (Anders Hansson)
lllll Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca
1 ex sp/sj Mariagården, Stenungsund (Lennart Andersson) 8.45–9.15
3 ex rast Parken, Klädesholmen (Håkan Johnsson) 15.00–16.00
1 hona rast Klädesskär, Grönskären, Tjörn (Stefan Mattsson) 10.00–15.30
1 ex sp/sj Helgered, Björlanda (Märtha Boström) 7.40
2 i par par i lämplig häckbiotop Skällebred 450,Uddevalla (Per Saarinen) 18.23
1 ex sp/sj Bergsbranten södra Sjöritz, Foss, Munkedal (Lennart Hermansson) 10.35
2 ex sp/sj Dalarne, Tåsteröds stora vatten (Thomas Ring) 18.00
2 i par par i lämplig häckbiotop Kålsered, Björlanda (Bo Brinkhoff) 14.00–14.30
5 ex sp/sj Älje-Porsens naturreservat, Uddevalla (Ulf Lindell)
3 ex sp/sj Sjumilaskogen, Svarte mosse, Biskopsgården,Göteborg (Stefan Johansson) 10.55–11.45
1 ex sp/sj Strömsdalen, Strömstad (Hans Wikström) 8.00–9.00
2 ex par i lämplig häckbiotop Hönö kyrkogård, Hönö (Gun-Britt thor m fl) 9.30–10.30
2 i par bobygge Skäddevik, Harestad (Camilla Ek)
lllll Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus
3 ex rast Söskär, Grönskären, Tjörn (Stefan Mattsson) 10.00–15.30
2 ex sp/sj Strömsdalen, Strömstad (Hans Wikström) 8.00–9.00
2 i par par i lämplig häckbiotop Parken, Klädesholmen (Håkan Johnsson) 15.00–16.00
1 ex sp/sj Ramsviks camping, Hunnebostrand (Clas Tornefjell)
2 ex ringm Grosshamn, Ramsvikslandet (Grosshamns Fältstation) 7.00
3 ex sp/sj Bohus-Malmön, Sotenäs (Bo Lindström) 11.15–12.30
lllll Buskskvätta Saxicola rubetra
2 ex lämpl biotop Parken, Klädesholmen (Håkan Johnsson) 15.00–16.00
4 ex ringm Grosshamn, Ramsvikslandet (Grosshamns Fältstation) 7.00
10 ex Torslandaviken (Ola Wennberg) 7.00–12.00
1 ex rast Gullö, Säve (Anders Hansson) 20.00–20.45
1 ad hona födosök Bredviken, Hönö (Thomas Karlsson) 13.25–13.40
2 ex par i lämplig häckbiotop Bohus-Malmön, Sotenäs (Bo Lindström) 11.15–12.30
2 ex rast Söskär, Grönskären, Tjörn (Stefan Mattsson) 10.00–15.30
3 ex Anråseåns mynning, Södra Stenungsundskusten (Torbjörn Arvidsson m fl) 10.35–11.10
2 ex Härholmskilen, Kalvöfjorden, Orust (Boris Olsson) 13.00
1 ex lämpl biotop Sjöritz gamla tomt, Färlevfjorden (Lennart Hermansson) 11.48
2 ex Långe sand, Öckerö (Bengt Karlsson) 19.49–19.49
lllll Svarthakad buskskvätta Saxicola rubicola
2 i par permanent revir Härholmskilen, Kalvöfjorden, Orust (Stefan Oscarsson) 19.30–20.30
lllll Stenskvätta Oenanthe oenanthe
15 ex rast Orrevikskil (Martin Kvarnbäck) 20.24–20.59
3 ex Härholmskilen, Kalvöfjorden, Orust (Boris Olsson) 13.00
1 ex stat Parken, Klädesholmen (Håkan Johnsson) 15.00–16.00
8 ex rast Klädesskär, Grönskären, Tjörn (Stefan Mattsson) 10.00–15.30
2 i par Nol-på-saan, Ramsö, Koster (Nils Abrahamsson) 14.30–15.30
6 ex Anråseåns mynning, Södra Stenungsundskusten (Torbjörn Arvidsson m fl) 10.35–11.10
12 ex ringm Grosshamn, Ramsvikslandet (Grosshamns Fältstation) 7.00
1 ex Långe sand, Öckerö (Bengt Karlsson) 19.40
2 ex Älgöleran, Strömstad (Martin Kvarnbäck) 20.01–20.09
1 ex rast Sjöris älvs mynning, Färlevfjorden (Lennart Hermansson) 11.31
lllll Gråsparv Passer domesticus
Noterad Strömsdalen, Strömstad (Hans Wikström) 8.00–9.00
Noterad Parken, Klädesholmen (Håkan Johnsson) 15.00–16.00
lllll Gulärla Motacilla flava
6 ex str NO Grönskären, Tjörn (Stefan Mattsson) 10.00–15.30
2 ex förbifl Kyrkeby kile, Södra Stenungsundskusten (Torbjörn Arvidsson m fl) 9.57
lllll Trädpiplärka Anthus trivialis
1 ex Ramsviks camping, Hunnebostrand (Clas Tornefjell)
1 ex sp/sj Krokemossen, Björnekullen Uddevalla (Rune Hixén) 12.48–15.17
4 ex sp/sj Sjumilaskogen, Svarte mosse, Biskopsgården,Göteborg (Stefan Johansson) 10.55–11.45
1 ex sp/sj Sjöritz gamla tomt, Färlevfjorden (Lennart Hermansson) 10.39
lllll Skärpiplärka Anthus petrosus
1 ad hane sp/sj Slingan, Hönö (Thomas Karlsson) 13.25–13.40
lllll Stenknäck Coccothraustes coccothraustes
2 ex födosök Görröd, Torsby (Henrik Karlsson) 12.36
lllll Rosenfink Carpodacus erythrinus
1 ex sp/sj Resö (Christian Lind)
lllll Mindre korsnäbb Loxia curvirostra
8 ex födosök Krokevattnet (Rune Hixén) 12.48–15.17
lllll Steglits Carduelis carduelis
4 i par Torslandaviken (Ola Wennberg) 7.00–12.00
1 ex förbifl Anråseåns mynning, Södra Stenungsundskusten (Torbjörn Arvidsson m fl) 10.35–11.10
2 ex förbifl Härlycke, Stala, Orust (Boris Olsson) 13.00
2 ad förbifl Klarviksvägen 13, Björkö (Kristoffer Lager) 20.47–20.59
VECKANS BILDER FRÅN

Kommentarer

Sortering

Nationell status

Sida 1 av 5
Sida 1 av 5