SENASTE FYNDEN FRÅN
 
21

Hårdare filtrering →
Filter av/på:

Nationell status

Regional status

Avvikande fenologi

Höga antal

lllll Skedand Anas clypeata
1 ex födosök Sävholmen, Gullö, Säve (Anders Hansson) 9.22
lllll Smådopping Tachybaptus ruficollis
3 ex födosök Kyrkebäckens utlopp / järnvägsbron, Ytterby (Anders Hansson) 8.54
6 ex födosök Sävholmen, Gullö, Säve (Anders Hansson) 9.25
lllll Rörhöna Gallinula chloropus
1 ex födosök Strömsdalen, Strömstad (Hans Wikström) 8.00–10.00
lllll Tamduva Columba livia (domest.)
14 ex stat Strömsdalen, Strömstad (Hans Wikström) 8.00–10.00
VECKANS BILDER FRÅN

Kommentarer

Sortering

Nationell status

Sida 1 av 1
Sida 1 av 1