SENASTE FYNDEN FRÅN
 
21

Hårdare filtrering →
Filter av/på:

Nationell status

Regional status

Avvikande fenologi

Höga antal

lllll Sångsvan Cygnus cygnus
8 ex Kåhögsfältet, Säveåns dalgång, Kåhög (Ingemar BE Larsson) 12.55
lllll Svärta Melanitta fusca
12 ad födosök Knippleholmarna, Torslandaviken (Daniel Ryman)
lllll Sjöorre Melanitta nigra
10 ex Knippleholmarna, Torslandaviken (Ola Wennberg) 10.00–13.30
lllll Smålom Gavia stellata
2 ex Knippleholmarna, Torslandaviken (Ola Wennberg) 10.00–13.30
lllll Rörhöna Gallinula chloropus
2 ex födosök Mölndalsån, Gårda, Göteborg (Kristian Thisted) 12.46
lllll Storspov Numenius arquata
2 ex födosök Lammholmsviken, Öckerö (Gun-Britt thor m fl) 14.00
lllll Sillgrissla Uria aalge
1 ex Risholmsudden, Torslandaviken (Ola Wennberg) 10.00–13.30
lllll Sparvuggla Glaucidium passerinum
1 ex Säveåns dalgång, Jonsered (Ingemar BE Larsson) 10.30–12.45
lllll Varfågel Lanius excubitor
1 ex födosök Sävholmen, Gullö, Säve (Anders Hansson) 16.05–16.10
lllll Sidensvans Bombycilla garrulus
15 ex Lyse, Torslandaviken (Ola Wennberg) 10.00–13.30
lllll Tofsmes Lophophanes cristatus
1 ex födosök Fridhems gammelskog, Hisingen (Gunilla Midbratt) 13.30–13.40
lllll Entita Poecile palustris
2 ex födosök Fridhems gammelskog, Hisingen (Gunilla Midbratt) 13.30–13.40
lllll Talltita Poecile montanus
1 ex födosök Fridhems gammelskog, Hisingen (Gunilla Midbratt) 13.30–13.40
lllll Berglärka Eremophila alpestris
19 ex födosök Torslanda golfbana, Torslandaviken (Ulf Persson) 9.25
lllll Stjärtmes Aegithalos caudatus
3 ex födosök Lärjeholm, Angered (Lars Erik Norbäck) 10.30–11.30
lllll Stenknäck Coccothraustes coccothraustes
2 ex Oxledsravinen, Sävedalen (Magnus Kinell) 10.15–11.45
lllll Steglits Carduelis carduelis
6 ex Slottskogsgatans förskola, Kungsladugård, Göteborg (Otto Minas)
2 ex födosök Kvastpricksvägen, Hällsvik, Torslanda (Gunilla Midbratt) 10.00
VECKANS BILDER FRÅN

Kommentarer

Sortering

Nationell status

Sida 1 av 6
Sida 1 av 6