SENASTE FYNDEN FRÅN
 
18

Hårdare filtrering →
Filter av/på:

Nationell status

Regional status

Avvikande fenologi

Höga antal

lllll Sädgås Anser fabalis
Ca 40 ex str N Torslandaviken (Ola Wennberg) 9.00–11.30
lllll Sångsvan Cygnus cygnus
2 ad str NO Medicinareberget, Göteborg (Elon Wismén) 9.37
4 ex str N Torslandaviken (Ola Wennberg) 9.00–11.30
lllll Fasan Phasianus colchicus
1 ex Hårssjön (Ove Ferling)
lllll Sparvhök Accipiter nisus
1 hane födosök Stengärdesgården, Partille golfbana (Tobias Meyer) 9.33
lllll Råka Corvus frugilegus
1 ex Torslanda golfbana, Torslandaviken (Ola Wennberg) 9.00–11.30
lllll Skärpiplärka Anthus petrosus
1 ex Mudderdammen (Boh-delen), Torslandaviken (Ola Wennberg) 9.00–11.30
lllll Stenknäck Coccothraustes coccothraustes
1 ex sp/sj Hulebäckens dalgång, Mölnlycke (Elon Wismén) 9.10–9.15
lllll Vinterhämpling Linaria flavirostris
70 ex Mudderdammen (Boh-delen), Torslandaviken (Ola Wennberg) 9.00–11.30
lllll Steglits Carduelis carduelis
2 ex födosök Stengärdesgården, Partille golfbana (Tobias Meyer) 9.38
2 ex Hårssjön (Ove Ferling)
VECKANS BILDER FRÅN

Kommentarer

Sortering

Nationell status

Sida 1 av 5
Sida 1 av 5