SENASTE FYNDEN FRÅN
 
20

Hårdare filtrering →
Filter av/på:

Nationell status

Regional status

Avvikande fenologi

Höga antal

lllll Vitkindad gås Branta leucopsis
10 ex stat Fågeltornsängen, Välen, Göteborg (Conny Palm) 7.00–8.10
50 ex Rådavägen 3 Pixbo, Pixbo, Råda (Lars-Olof Sandberg) 10.00
6 ex Vadarstranden, Torslandaviken (Bo Brinkhoff) 13.30–13.45
lllll Sångsvan Cygnus cygnus
1 2K Torslandaviken (Ola Wennberg) 7.00–12.00
lllll Gravand Tadorna tadorna
2 ex par i lämplig häckbiotop Knarrskären, Göteborgs södra skärgård (Gösta Olofsson)
1 ex lämpl biotop Stora Rödskär, Göteborg (Gösta Olofsson)
2 ex Vadarstranden, Torslandaviken (Bo Brinkhoff) 13.30–13.45
lllll Skedand Anas clypeata
2 i par Torslandaviken (Ola Wennberg) 7.00–12.00
lllll Fasan Phasianus colchicus
1 hane Fågeltornsängen, Välen, Göteborg (Conny Palm) 7.00–8.10
2 i par par i lämplig häckbiotop Knipared, Bergum (Martin Oomen) 11.05
lllll Storlom Gavia arctica
2 ex ruvande Hornasjön, Hornasjön, Härryda (Ingemar Olsson)
lllll Sparvhök Accipiter nisus
Noterad Lackarebäcksmotet, Mölndal, Vg (Magnus Rahm)
1 ad bobesök? Horstebacke, Öckerö (Bengt Karlsson) 20.50
lllll Vattenrall Rallus aquaticus
1 ex Hårssjön (Ove Ferling) 8.30–10.30
1 ex lock Karholmen, Torslandaviken (Bo Brinkhoff) 11.15–12.00
lllll Trana Grus grus
1 ex rast Gullö, Säve (Anders Hansson) 20.00–20.45
lllll Skärfläcka Recurvirostra avosetta
2 ex förbifl Brännholmsviken, Styrsö (Andy Hultberg) 16.20–18.30
lllll Mindre strandpipare Charadrius dubius
2 i par par i lämplig häckbiotop Fågeltornsängen, Välen, Göteborg (Conny Palm) 7.00–8.10
lllll Mosnäppa Calidris temminckii
5 ex Torslandaviken (Ola Wennberg) 7.00–12.00
lllll Morkulla Scolopax rusticola
1 ad hane permanent revir Klarviksvägen 13, Björkö (Kristoffer Lager) 20.47–20.59
lllll Drillsnäppa Actitis hypoleucos
1 ex rast Brännholmsviken, Styrsö (Andy Hultberg) 16.20–18.30
lllll Skogssnäppa Tringa ochropus
2 ex Hårssjön (Ove Ferling) 8.30–10.30
lllll Svartsnäppa Tringa erythropus
1 ex förbifl Ängåsfältet, Välen, Göteborg (Hans Börjesson) 11.30–12.30
lllll Silltrut Larus fuscus
64 ex lämpl biotop Stora Rödskär, Göteborg (Gösta Olofsson)
lllll Kentsk tärna Thalasseus sandvicensis
3 ex bo, ägg/ungar Knarrskären, Göteborgs södra skärgård (Gösta Olofsson)
lllll Fisktärna Sterna hirundo
18 ex lämpl biotop Lilla Rödskär, Göteborg (Gösta Olofsson)
1 ex Hårssjön (Ove Ferling) 8.30–10.30
6 ex lämpl biotop Byrknalten, Gbg:s södra skärgård (Gösta Olofsson)
15 ex bo, ägg/ungar Röda skären, Askims fjord (Gösta Olofsson)
2 ad rast Ledskär, Öckerö (Thomas Karlsson) 9.20–9.25
1 ex Vadarstranden, Torslandaviken (Bo Brinkhoff) 13.30–13.45
lllll Fisk-/silvertärna Sterna hirundo/paradisaea
2 ex str O Observatorieberget, Slottsskogen, Göteborg (Tina Widén) 11.25–12.50
lllll Tobisgrissla Cepphus grylle
16 ex stat Byrknalten, Gbg:s södra skärgård (Gösta Olofsson)
lllll Skogsduva Columba oenas
1 ex sp/sj Bokedalen, Jonsered (Fredrik Klingberg) 13.15–13.45
3 ex rast Gullö, Säve (Anders Hansson) 20.00–20.45
lllll Turkduva Streptopelia decaocto
2 ex lämpl biotop Johanneberg, Göteborg (Magnus Lundström m fl)
1 ad hane sp/sj Horstebacke, Öckerö (Thomas Karlsson) 9.02–9.20
lllll Gök Cuculus canorus
1 ex förbifl Ekdalavägen (Fredrik Andersson) 20.30
1 ex sp/sj Berglärkan, Göteborg (Göran Gustavsson) 19.15
1 ex Hårssjön (Ove Ferling) 8.30–10.30
1 ex sp/sj Skintebo hamn, Askim (Hans Wahlberg) 8.15
1 ex sp/sj Horstedammen, Öckerö (Bengt Karlsson) 21.00
1 ex Torslandaviken (Ola Wennberg) 7.00–12.00
lllll Kattuggla Strix aluco
1 ex Partille golfbana (Tobias Meyer) 20.30
lllll Jorduggla Asio flammeus
1 ex Torslandaviken (Ola Wennberg) 7.00–12.00
lllll Nattskärra Caprimulgus europaeus
1 hane Observatorieberget, Slottsskogen, Göteborg (Tina Widén) 11.25–12.50
lllll Mindre hackspett Dendrocopos minor
1 ex Hårssjön (Ove Ferling) 8.30–10.30
lllll Törnskata Lanius collurio
1 hona rast Ängåsfältet, Välen, Göteborg (Hans Börjesson) 11.30–12.30
1 ex Tulebo äng, Hårssjön (Ove Ferling) 8.30–10.30
1 hona Karholmen, Torslandaviken (Bo Brinkhoff) 12.00–13.00
lllll Backsvala Riparia riparia
3 ex Karholmen, Torslandaviken (Bo Brinkhoff) 12.00–13.00
lllll Hussvala Delichon urbicum
1 ex Råda säteri, Rådasjöns naturreservat (Kristian Thisted) 19.30–20.00
2 ex födosök Lackarebäcks industriområde, Mölndal (Lars Eric Rahm) 15.10
2 ex bobesök? Björnhuvudet, Öckerö (Bengt Karlsson) 21.14–21.16
lllll Grönsångare Phylloscopus sibilatrix
1 ex Hårssjön (Ove Ferling) 8.30–10.30
3 ex Safjället, Mölndal (Magnus Rahm)
1 ex sp/sj Berglärkan, Göteborg (Göran Gustavsson)
15 ex Delsjöområdet, Göteborg (Martin Johansson)
2 ex sp/sj Bokedalen, Jonsered (Fredrik Klingberg) 13.15–13.45
1 ex sp/sj Store lund, Välen, Göteborg (Göran Gustavsson) 16.40–17.30
1 ad hane sp/sj Horstebacke, Öckerö (Thomas Karlsson) 9.02–9.20
lllll Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus
1 ex Torslandaviken (Martin Johansson)
lllll Rörsångare Acrocephalus scirpaceus
3 ex sp/sj Vadskärsudden, Torslandaviken (Bo Brinkhoff) 13.15–13.45
6 ex sp/sj Välen, Göteborg (Stefan Andersson) 20.40–21.40
1 ex Hårssjön (Ove Ferling) 8.30–10.30
1 ex Råda säteri, Rådasjöns naturreservat (Kristian Thisted) 19.30–20.00
3 ex Torslandaviken (Martin Johansson)
1 ad hane sp/sj Korsvik, Fotö (Thomas Karlsson) 13.40–14.05
lllll Kärrsångare Acrocephalus palustris
1 ex sp/sj Stora ån (nedre delen), Välen, Göteborg (Stefan Andersson) 5.50
1 ex Torslandaviken (Ola Wennberg) 7.00–12.00
lllll Härmsångare Hippolais icterina
1 ex sp/sj Observatorieberget, Slottsskogen, Göteborg (Tina Widén) 8.00–9.10
1 ex sp/sj Chalmers, Göteborg (Magnus Rahm) 8.00
2 ex sp/sj Ängåsfältet, Välen, Göteborg (Hans Börjesson) 11.30–12.30
1 ex sp/sj Långe sand, Öckerö (Bengt Karlsson) 21.05
lllll Trädgårdssångare Sylvia borin
2 ex Hårssjön (Ove Ferling) 8.30–10.30
1 ex sp/sj Observatorieberget, Slottsskogen, Göteborg (Tina Widén) 8.00–9.10
2 ex sp/sj Lackarebäck, Lackarebäck, Mölndal (Magnus Larsson) 12.00
3 ex sp/sj Ängåsfältet, Välen, Göteborg (Hans Börjesson) 11.30–12.30
2 ex sp/sj Karholmen, Torslandaviken (Bo Brinkhoff) 11.15–12.00
1 ad hane sp/sj Horstebacke, Öckerö (Thomas Karlsson) 9.02–9.20
1 ex sp/sj Sjumilaskogen, Svarte mosse, Biskopsgården,Göteborg (Stefan Johansson) 10.55–11.45
lllll Ärtsångare Sylvia curruca
1 ex sp/sj Kakelösagatan, Solängen, Mölndal (Lars Eric Rahm) 15.20
1 ex sp/sj Observatorieberget, Slottsskogen, Göteborg (Tina Widén) 8.00–9.10
1 ex sp/sj Lejonstensgatan 14,Mölndal (Rickard Holmskog) 19.33
1 ad hane sp/sj Sudda, Hönö (Thomas Karlsson) 13.20–13.25
1 ex sp/sj Karholmen, Torslandaviken (Bo Brinkhoff) 12.00–13.00
lllll Brandkronad kungsfågel Regulus ignicapilla
1 ex Delsjöområdet, Göteborg (Martin Johansson)
lllll Grå flugsnappare Muscicapa striata
1 ex rast Store lund, Välen, Göteborg (Göran Gustavsson) 16.40–17.30
1 ex Delsjöområdet, Göteborg (Martin Johansson)
1 ex sp/sj Lackarebäck, Lackarebäck, Mölndal (Magnus Larsson) 12.00
3 ex födosök Ödledammen, Slottsskogen, Göteborg (Johan Ennerfelt)
6 ad födosök Söö, Fotö (Thomas Karlsson) 13.40–14.05
1 ex Kålsered, Björlanda (Bo Brinkhoff) 14.00–14.30
6 ad födosök Horstebacke, Öckerö (Thomas Karlsson) 9.02–9.20
2 ex Torslandaviken (Ola Wennberg) 7.00–12.00
lllll Näktergal Luscinia luscinia
1 ad hane sp/sj Horstebacke, Öckerö (Thomas Karlsson) 9.02–9.20
9 ex Torslandaviken (Ola Wennberg) 7.00–12.00
lllll Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca
3 ex Delsjöområdet, Göteborg (Martin Johansson)
1 ex Hårssjön (Ove Ferling) 8.30–10.30
2 ex sp/sj Observatorieberget, Slottsskogen, Göteborg (Tina Widén) 8.00–9.10
1 hane sp/sj Välen, Göteborg (Hans Börjesson) 20.00–21.20
1 ex sp/sj Björås, Safjället, Mölndal (Magnus Rahm)
1 ex sp/sj Lejonstensgatan 14,Mölndal (Rickard Holmskog) 19.32
1 ex sp/sj Helgered, Björlanda (Märtha Boström) 7.40
2 i par par i lämplig häckbiotop Kålsered, Björlanda (Bo Brinkhoff) 14.00–14.30
3 ex sp/sj Sjumilaskogen, Svarte mosse, Biskopsgården,Göteborg (Stefan Johansson) 10.55–11.45
2 ex par i lämplig häckbiotop Hönö kyrkogård, Hönö (Gun-Britt thor m fl) 9.30–10.30
lllll Halsbandsflugsnappare Ficedula albicollis
1 hane sp/sj Stugkullen, Slottsskogen, Göteborg (Tina Widén) 13.00–16.30
lllll Mindre flugsnappare Ficedula parva
1 ex sp/sj Bokedalen, Jonsered (Fredrik Klingberg) 13.15–13.45
lllll Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros
1 ex sp/sj Skarvikshamnen, Hisingen (Stefan Svanberg) 7.00
2 ex Fässberg, Mölndal (Ove Ferling)
lllll Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus
Noterad Brudarebackens fågelmatning, Delsjöområdet, Göteborg (Martin Johansson)
1 ex sp/sj Vadskärsudden, Torslandaviken (Bo Brinkhoff) 13.15–13.45
1 ex sp/sj Observatorieberget, Slottsskogen, Göteborg (Tina Widén) 8.00–9.10
1 ex sp/sj Berglärkan, Göteborg (Göran Gustavsson)
1 ex Hårssjön (Ove Ferling) 8.30–10.30
1 ex sp/sj Skarvikshamnen, Hisingen (Stefan Svanberg) 7.00
lllll Buskskvätta Saxicola rubetra
3 ex rast Brännholmsviken, Styrsö (Andy Hultberg) 16.20–18.30
6 ex Fässberg, Mölndal (Ove Ferling)
4 ex Kannebäcksängen, Välen, Göteborg (Stefan Andersson) 20.40–21.40
3 ex Hårssjön (Ove Ferling) 8.30–10.30
10 ex Torslandaviken (Ola Wennberg) 7.00–12.00
1 ex rast Gullö, Säve (Anders Hansson) 20.00–20.45
1 ad hona födosök Bredviken, Hönö (Thomas Karlsson) 13.25–13.40
2 ex Långe sand, Öckerö (Bengt Karlsson) 19.49–19.49
lllll Stenskvätta Oenanthe oenanthe
2 ex rast Brännholmsviken, Styrsö (Andy Hultberg) 16.20–18.30
1 ex Långe sand, Öckerö (Bengt Karlsson) 19.40
lllll Gulärla Motacilla flava
20 ex födosök Fågeltornsängen, Välen, Göteborg (Conny Palm) 7.00–8.10
2 ex Fässberg, Mölndal (Ove Ferling)
lllll Trädpiplärka Anthus trivialis
4 ex sp/sj Sjumilaskogen, Svarte mosse, Biskopsgården,Göteborg (Stefan Johansson) 10.55–11.45
lllll Skärpiplärka Anthus petrosus
1 ad hane sp/sj Slingan, Hönö (Thomas Karlsson) 13.25–13.40
lllll Stenknäck Coccothraustes coccothraustes
1 ex förbifl Observatorieberget, Slottsskogen, Göteborg (Tina Widén) 8.00–9.10
1 ex Delsjöområdet, Göteborg (Martin Johansson)
lllll Steglits Carduelis carduelis
1 ex förbifl Södra Tynnered, Göteborg (Stefan Andersson) 13.00
4 i par Torslandaviken (Ola Wennberg) 7.00–12.00
2 ad förbifl Klarviksvägen 13, Björkö (Kristoffer Lager) 20.47–20.59
VECKANS BILDER FRÅN

Kommentarer

Sortering

Nationell status

Sida 1 av 5
Sida 1 av 5