SENASTE FYNDEN FRÅN
 
19

Hårdare filtrering →
Filter av/på:

Nationell status

Regional status

Avvikande fenologi

Höga antal

lllll Vitkindad gås Branta leucopsis
10 ex Nordreälvstranden, Öxnäs, Säve (Magnus Lundström) 10.51
200 ex str S Torslandaviken (Ola Wennberg) 6.00–9.30
lllll Bläsand Mareca penelope
5 ex Nordreälvstranden, Öxnäs, Säve (Magnus Lundström) 10.52
lllll Snatterand Mareca strepera
25 ex Torslandaviken (Ola Wennberg) 6.00–9.30
lllll Kricka Anas crecca
15 ex Nordreälvstranden, Öxnäs, Säve (Magnus Lundström) 10.52
lllll Brunand Aythya ferina
1 hona Torslandaviken (Ola Wennberg) 6.00–9.30
lllll Vattenrall Rallus aquaticus
6 ex Torslandaviken (Ola Wennberg) 6.00–9.30
lllll Trana Grus grus
5 ex Nordreälvstranden, Öxnäs, Säve (Magnus Lundström) 10.52
lllll Smådopping Tachybaptus ruficollis
4 ex Torslandaviken (Ola Wennberg) 6.00–9.30
lllll Ljungpipare Pluvialis apricaria
2 ex Torslandaviken (Ola Wennberg) 6.00–9.30
lllll Isländsk rödspov Limosa limosa islandica
2 1K Mudderdammen (Boh-delen), Torslandaviken (Ola Wennberg) 6.00–9.30
lllll Brushane Calidris pugnax
4 ex Torslandaviken (Ola Wennberg) 6.00–9.30
lllll Enkelbeckasin Gallinago gallinago
10 ex Torslandaviken (Ola Wennberg) 6.00–9.30
lllll Drillsnäppa Actitis hypoleucos
8 ex Torslandaviken (Ola Wennberg) 6.00–9.30
lllll Rödbena Tringa totanus
2 ex Torslandaviken (Ola Wennberg) 6.00–9.30
lllll Gluttsnäppa Tringa nebularia
4 ex Torslandaviken (Ola Wennberg) 6.00–9.30
lllll Skogssnäppa Tringa ochropus
5 ex Torslandaviken (Ola Wennberg) 6.00–9.30
lllll Storlom Gavia arctica
2 ex förbifl Brudarebacken, Göteborg (David Klingberg) 8.30–11.03
lllll Ägretthäger Ardea alba
1 ex Nordreälvstranden, Öxnäs, Säve (Magnus Lundström) 10.53
lllll Sparvhök Accipiter nisus
1 ex förbifl Brudarebacken, Göteborg (David Klingberg) 8.30–11.03
lllll Mindre hackspett Dryobates minor
1 ex Brudarebacken, Göteborg (David Klingberg) 8.30–11.03
lllll Svartkråka Corvus corone corone
1 ex födosök Lunnagårdsfältet, Lunnagården, Mölndal (Lars Eric Rahm) 8.20–9.10
lllll Entita Poecile palustris
1 ex Jonsereds fabriker, Säveåns dalgång, Jonsered (Martin Johansson) 10.01
lllll Hussvala Delichon urbicum
1 ex Brudarebacken, Göteborg (Martin Johansson) 8.53–9.17
lllll Kärrsångare Acrocephalus palustris
2 ex Brudarebacken, Göteborg (Martin Johansson) 8.40–9.06
lllll Grå flugsnappare Muscicapa striata
2 ex Herrgården, Bokedalen, Jonsered (Martin Johansson) 10.50
lllll Buskskvätta Saxicola rubetra
4 ex Brudarebacken, Göteborg (David Klingberg) 8.30–11.03
6 ex Torslandaviken (Ola Wennberg) 6.00–9.30
lllll Strömstare Cinclus cinclus
1 ex Jonsereds fabriker, Säveåns dalgång, Jonsered (Martin Johansson) 10.07
lllll Forsärla Motacilla cinerea
3 ex Jonsereds fabriker, Säveåns dalgång, Jonsered (Martin Johansson) 10.19
lllll Gulärla Motacilla flava
3 ex rast Brudarebacken, Göteborg (David Klingberg) 8.30–11.03
50 ex Torslandaviken (Ola Wennberg) 6.00–9.30
lllll Trädpiplärka Anthus trivialis
5 ex Brudarebacken, Göteborg (Martin Johansson) 8.56–9.17
2 ex Herrgården, Bokedalen, Jonsered (Martin Johansson) 11.11
25 ex Torslandaviken (Ola Wennberg) 6.00–9.30
lllll Steglits Carduelis carduelis
30 ex födosök Brudarebacken, Göteborg (David Klingberg) 8.30–11.03
Senaste synkningen med Artportalen: 2022‑08‑19 12:36:02
VECKANS BILDER FRÅN

Kommentarer

Sortering

Nationell status

Sida 1 av 3
Sida 1 av 3