SENASTE FYNDEN FRÅN
 
19

Hårdare filtrering →
Filter av/på:

Nationell status

Regional status

Avvikande fenologi

Höga antal

lllll Kanadagås Branta canadensis
2 ex Nordreälvstranden, Öxnäs, Säve (Bo Brinkhoff) 10.00–10.45
8 ex Fotö (Hans Waern) 5.50–8.00
2 ex Nolviks kile, Björlanda (Tommy Johansson) 10.30
lllll Vitkindad gås Branta leucopsis
2 ex Fotö (Hans Waern) 5.50–8.00
lllll Grågås Anser anser
2 ex str N obsberget, Västra begravningsplatsen, Göteborg (Stefan Svensson) 6.30–12.30
5 pulli pulli/nyligen flygga Tunneskär, Galterö, Gbg:s södra skärgård (Lars Hellman)
15 ex Fotö (Hans Waern) 5.50–8.00
3 ex förbifl Ragnhildsholmen, Hisingen (Richard Petersson m fl) 11.16–13.03
20 ex Öxnäs, Säve (Bo Brinkhoff) 9.30–11.45
lllll Knölsvan Cygnus olor
2 ex Hårssjön (Lina Rydén m fl) 14.41–14.41
4 ex Tån, Fotö (Hans Waern) 5.50–8.00
lllll Gravand Tadorna tadorna
2 i par par i lämplig häckbiotop Bredviken, Hönö (Hans Waern) 10.05
lllll Gräsand Anas platyrhynchos
1 ex Härryda (Lina Rydén m fl) 14.09
3 ex förbifl obsberget, Västra begravningsplatsen, Göteborg (Stefan Svensson) 6.30–12.30
1 ex Nolviks kile, Björlanda (Tommy Johansson) 10.30
2 ex Fotö (Hans Waern) 5.50–8.00
lllll Kricka Anas crecca
8 ex Hårssjön (Lina Rydén m fl) 15.43–15.43
4 ex lämpl biotop Balltorps våtmark, Mölndal (Silke Klick) 12.59–12.59
1 hane rast Sundholmen, Fotö (Jonathan Waern m fl) 12.25
26 ex Nordreälvstranden, Öxnäs, Säve (Bo Brinkhoff) 10.00–10.45
lllll Vigg Aythya fuligula
3 ex födosök Balltorps våtmark, Mölndal (Silke Klick) 13.01–13.01
lllll Ejder Somateria mollissima
40 ex Fotö (Hans Waern) 5.50–8.00
lllll Sjöorre Melanitta nigra
9 ex förbifl Tån, Fotö (Hans Waern) 5.50–8.00
lllll Knipa Bucephala clangula
2 ex Härryda (Lina Rydén m fl) 14.09–14.09
1 ex Fridhemsviken, Rådasjöns naturreservat (Johannes Löfqvist) 8.48
6 ex Fotö (Hans Waern) 5.50–8.00
lllll Storskrake Mergus merganser
1 hane förbifl Nordreälvstranden, Öxnäs, Säve (Bo Brinkhoff) 10.00–10.45
1 hane Fotö (Hans Waern) 5.50–8.00
2 ex förbifl Ragnhildsholmen, Hisingen (Richard Petersson m fl) 11.16–13.03
lllll Småskrake Mergus serrator
2 ex Fotö (Hans Waern) 5.50–8.00
lllll Fasan Phasianus colchicus
1 ex lock Store mosse, Sisjöns skjutfält (Silke Klick) 12.54
1 ex lämpl biotop Ragnhildsholmen, Hisingen (Richard Petersson m fl) 11.16–13.03
lllll Storlom Gavia arctica
1 ex förbifl Tån, Fotö (Hans Waern) 5.50–8.00
lllll Smådopping Tachybaptus ruficollis
1 ex Lilla Gömysten, Askim (Silke Klick) 11.56
4 ex sp/sj Balltorps våtmark, Mölndal (Silke Klick) 12.59–12.59
lllll Skäggdopping Podiceps cristatus
3 ex Härryda (Lina Rydén m fl) 14.09–14.09
3 ex Säteriviken, Rådasjöns naturreservat (Johannes Löfqvist) 9.14–9.14
lllll Gråhäger Ardea cinerea
2 ex förbifl Sundholmen, Fotö (Jonathan Waern) 6.15–7.00
lllll Storskarv Phalacrocorax carbo
1 ex Hårssjön (Lina Rydén m fl) 14.33
1 ex förbifl Ragnhildsholmen, Hisingen (Richard Petersson m fl) 11.16–13.03
10 ex Nordreälvstranden, Öxnäs, Säve (Bo Brinkhoff) 10.00–10.45
4 ex Sundholmen, Fotö (Jonathan Waern) 6.15–11.00
lllll Fiskgjuse Pandion haliaetus
1 ex förbifl obsberget, Västra begravningsplatsen, Göteborg (Stefan Svensson) 6.30–12.30
1 ex Nolviks kile, Björlanda (Tommy Johansson) 10.30
lllll Sparvhök Accipiter nisus
1 ex str N obsberget, Västra begravningsplatsen, Göteborg (Stefan Svensson) 6.30–12.30
1 ex födosök Ragnhildsholmen, Hisingen (Richard Petersson m fl) 11.16–13.03
lllll Brun kärrhök Circus aeruginosus
1 ad hona lämpl biotop Säteriviken, Rådasjöns naturreservat (Elon Wismén) 15.50
3 ex par i lämplig häckbiotop Ragnhildsholmen, Hisingen (Richard Petersson m fl) 11.16–13.03
1 ex Nolviks kile, Björlanda (Tommy Johansson) 10.30
lllll Havsörn Haliaeetus albicilla
1 ex str NO Vadarstranden, Torslandaviken (Roland Berndtsson) 13.05–13.10
lllll Ormvråk Buteo buteo
1 ex lämpl biotop Benareby, Råda (Elon Wismén) 11.39
1 ex sp/sj Store mosse, Sisjöns skjutfält (Silke Klick) 12.45
4 ex Ragnhildsholmen, Hisingen (Richard Petersson m fl) 11.16–13.03
2 ex permanent revir Öxnäs, Säve (Bo Brinkhoff) 9.30–11.45
lllll Sothöna Fulica atra
2 ex Stensjön, Mölndal (Lars-Olof Sandberg) 10.00
lllll Trana Grus grus
2 ex lämpl biotop Ragnhildsholmen, Hisingen (Richard Petersson m fl) 11.16–13.03
lllll Strandskata Haematopus ostralegus
26 ex Bredviken, Hönö (Hans Waern) 10.05
10 ex Fotö (Hans Waern) 5.50–8.00
lllll Tofsvipa Vanellus vanellus
1 ex Hårssjön (Lina Rydén m fl) 15.43
7 ex Ragnhildsholmen, Hisingen (Richard Petersson m fl) 11.16–13.03
4 ex permanent revir Nordreälvstranden, Öxnäs, Säve (Bo Brinkhoff) 10.00–10.45
lllll Större strandpipare Charadrius hiaticula
1 ex rast Sundholmen, Fotö (Jonathan Waern m fl) 17.20–17.30
lllll Storspov Numenius arquata
4 ex förbifl Tå udde, Fotö (Jonathan Waern) 10.15
lllll Enkelbeckasin Gallinago gallinago
1 ex Säteriviken, Rådasjöns naturreservat (Johannes Löfqvist) 9.08
1 ex sp/sj Nordreälvstranden, Öxnäs, Säve (Bo Brinkhoff) 10.00–10.45
lllll Rödbena Tringa totanus
1 ex str N Sundholmen, Fotö (Jonathan Waern m fl) 12.03
lllll Gluttsnäppa Tringa nebularia
1 ex förbifl Tån, Fotö (Hans Waern) 5.50–8.00
lllll Skrattmås Chroicocephalus ridibundus
15 ex förbifl obsberget, Västra begravningsplatsen, Göteborg (Stefan Svensson) 6.30–12.30
10 ex Bredviken, Hönö (Hans Waern) 10.05
2 ex Fotö (Hans Waern) 5.50–8.00
40 ex rast Nordreälvstranden, Öxnäs, Säve (Bo Brinkhoff) 10.00–10.45
lllll Fiskmås Larus canus
20 ex förbifl obsberget, Västra begravningsplatsen, Göteborg (Stefan Svensson) 6.30–12.30
60 ex rast Nordreälvstranden, Öxnäs, Säve (Bo Brinkhoff) 10.00–10.45
1 ex förbifl Klarviksvägen 13, Björkö (Kristoffer Lager) 7.15–7.16
15 ex Fotö (Hans Waern) 5.50–8.00
lllll Havstrut Larus marinus
2 ad rast Nordreälvstranden, Öxnäs, Säve (Bo Brinkhoff) 10.00–10.45
10 ex Tån, Fotö (Hans Waern) 5.50–8.00
lllll Gråtrut Larus argentatus
50 ex förbifl obsberget, Västra begravningsplatsen, Göteborg (Stefan Svensson) 6.30–12.30
20 ex rast Nordreälvstranden, Öxnäs, Säve (Bo Brinkhoff) 10.00–10.45
30 ex Fotö (Hans Waern) 5.50–8.00
lllll Silltrut Larus fuscus
3 ad förbifl obsberget, Västra begravningsplatsen, Göteborg (Stefan Svensson) 6.30–12.30
15 ad rast Nordreälvstranden, Öxnäs, Säve (Bo Brinkhoff) 10.00–10.45
lllll Kentsk tärna Thalasseus sandvicensis
2 ex förbifl Sundholmen, Fotö (Jonathan Waern) 10.30
1 ex Bredviken, Hönö (Hans Waern) 10.05
lllll Tamduva Columba livia (domest.)
35 ex förbifl obsberget, Västra begravningsplatsen, Göteborg (Stefan Svensson) 6.30–12.30
lllll Ringduva Columba palumbus
2 ex Härryda (Lina Rydén m fl) 14.10–14.10
10 ex sp/sj Öxnäs, Säve (Bo Brinkhoff) 9.30–11.45
3 ex sp/sj Fotö (Hans Waern) 5.50–8.00
lllll Mindre hackspett Dendrocopos minor
1 ad hona permanent revir Fridhemsviken, Rådasjöns naturreservat (Johannes Löfqvist) 8.49
lllll Större hackspett Dendrocopos major
1 ex Fridhemsviken, Rådasjöns naturreservat (Johannes Löfqvist) 8.49
2 ex sp/sj obsberget, Västra begravningsplatsen, Göteborg (Stefan Svensson) 6.30–12.30
1 ad hane födosök Olbersgatan 12 (Jan-Åke Noresson) 10.15–11.00
1 ex sp/sj Öxnäs, Säve (Bo Brinkhoff) 9.30–11.45
lllll Gröngöling Picus viridis
1 ex Storgärdet, Rådasjöns naturreservat (Johannes Löfqvist) 8.37
1 ex sp/sj obsberget, Västra begravningsplatsen, Göteborg (Stefan Svensson) 6.30–12.30
2 i par Horstebacke, Öckerö (Bengt Karlsson) 9.34–9.35
lllll Nötskrika Garrulus glandarius
1 ex Fridhemsviken, Rådasjöns naturreservat (Johannes Löfqvist) 8.57
2 ex lämpl biotop Harekärrsmossen, Askim (Silke Klick) 11.45
lllll Skata Pica pica
4 ex lämpl biotop obsberget, Västra begravningsplatsen, Göteborg (Stefan Svensson) 6.30–12.30
5 ex Fotö (Hans Waern) 5.50–8.00
lllll Kaja Corvus monedula
10 ex förbifl obsberget, Västra begravningsplatsen, Göteborg (Stefan Svensson) 6.30–12.30
5 ex förbifl Fotö (Hans Waern) 5.50–8.00
6 ex Ragnhildsholmen, Hisingen (Richard Petersson m fl) 11.16–13.03
20 ex Öxnäs, Säve (Bo Brinkhoff) 9.30–11.45
lllll Råka Corvus frugilegus
1 ex förbifl Röd, Hönö (Hans Waern) 10.05
lllll Kråka Corvus corone
10 ex förbifl obsberget, Västra begravningsplatsen, Göteborg (Stefan Svensson) 6.30–12.30
10 ex Fotö (Hans Waern) 5.50–8.00
5 ex (ssp. cornix) Öxnäs, Säve (Bo Brinkhoff) 9.30–11.45
4 ex (ssp. cornix) Sundholmen, Fotö (Jonathan Waern) 6.15–11.00
lllll Korp Corvus corax
2 ex förbifl Öxnäs, Säve (Bo Brinkhoff) 9.30–11.45
1 ex rast Sundholmen, Fotö (Jonathan Waern) 6.15–7.00
2 ex förbifl Ragnhildsholmen, Hisingen (Richard Petersson m fl) 11.16–13.03
lllll Blåmes Cyanistes caeruleus
1 ex Härryda (Lina Rydén m fl) 14.09
4 i par par i lämplig häckbiotop obsberget, Västra begravningsplatsen, Göteborg (Stefan Svensson) 6.30–12.30
3 ex Ragnhildsholmen, Hisingen (Richard Petersson m fl) 11.16–13.03
1 ex födosök Korsvik, Fotö (Jonathan Waern) 8.25–9.30
2 ex Öxnäs, Säve (Bo Brinkhoff) 9.30–11.45
1 ex sp/sj Horstedammen, Öckerö (Bengt Karlsson) 10.21
lllll Talgoxe Parus major
2 i par par i lämplig häckbiotop obsberget, Västra begravningsplatsen, Göteborg (Stefan Svensson) 6.30–12.30
1 ex Härryda (Lina Rydén m fl) 13.31
1 ex sp/sj Järnbrott, Göteborg (Britta Svensson) 14.40
2 ex sp/sj Öxnäs, Säve (Bo Brinkhoff) 9.30–11.45
2 i par födosök Korsvik, Fotö (Jonathan Waern) 8.25–9.30
1 ex Ragnhildsholmen, Hisingen (Richard Petersson m fl) 11.16–13.03
1 ex sp/sj Horstedammen, Öckerö (Bengt Karlsson) 10.20
lllll Sånglärka Alauda arvensis
10 ex permanent revir Öxnäs, Säve (Bo Brinkhoff) 9.30–11.45
1 ex förbifl Tån, Fotö (Hans Waern) 5.50–8.00
lllll Stjärtmes Aegithalos caudatus
2 ex Härryda (Lina Rydén m fl) 14.08–14.08
lllll Lövsångare Phylloscopus trochilus
1 ex sp/sj obsberget, Västra begravningsplatsen, Göteborg (Stefan Svensson) 6.30–12.30
1 ex sp/sj Fotö (Hans Waern) 5.50–8.00
lllll Gransångare Phylloscopus collybita
1 ex sp/sj Svartemossen, Askim (Silke Klick) 11.30
1 ex Härryda (Lina Rydén m fl) 14.08
5 ex sp/sj obsberget, Västra begravningsplatsen, Göteborg (Stefan Svensson) 6.30–12.30
2 ex Säteriviken, Rådasjöns naturreservat (Johannes Löfqvist) 9.08–9.12
3 ex sp/sj Fotö (Hans Waern) 5.50–8.00
2 ex sp/sj Öxnäs, Säve (Bo Brinkhoff) 9.30–11.45
1 ex sp/sj Horstedammen, Öckerö (Bengt Karlsson) 10.19
lllll Svarthätta Sylvia atricapilla
1 ex sp/sj obsberget, Västra begravningsplatsen, Göteborg (Stefan Svensson) 6.30–12.30
1 ex sp/sj Johanneshus, Billdal, Askim (Jan Wahlberg) 16.30
1 ex sp/sj Svartemossen, Askim (Silke Klick) 11.30
1 ex sp/sj Öxnäs, Säve (Bo Brinkhoff) 9.30–11.45
lllll Brandkronad kungsfågel Regulus ignicapilla
2 i par par i lämplig häckbiotop Brudarebackens fågelmatning, Delsjöområdet, Göteborg (Jan Mattsson) 7.30–7.34
lllll Kungsfågel Regulus regulus
2 ex rast Korsvik, Fotö (Jonathan Waern) 8.25–9.30
lllll Gärdsmyg Troglodytes troglodytes
3 ex sp/sj obsberget, Västra begravningsplatsen, Göteborg (Stefan Svensson) 6.30–12.30
1 ex Härryda (Lina Rydén m fl) 14.08
1 ex födosök Korsvik, Fotö (Jonathan Waern) 8.25–9.30
lllll Nötväcka Sitta europaea
1 ex Fridhemsviken, Rådasjöns naturreservat (Johannes Löfqvist) 8.52
1 ex sp/sj Olbersgatan 12 (Jan-Åke Noresson) 10.15–11.00
3 ex sp/sj obsberget, Västra begravningsplatsen, Göteborg (Stefan Svensson) 6.30–12.30
1 ex Härryda (Lina Rydén m fl) 14.08
1 ex sp/sj Fotö (Hans Waern) 5.50–8.00
lllll Stare Sturnus vulgaris
20 ex Ragnhildsholmen, Hisingen (Richard Petersson m fl) 11.16–13.03
15 ex Öxnäs, Säve (Bo Brinkhoff) 9.30–11.45
2 ex lämpl biotop Sundholmen, Fotö (Jonathan Waern) 6.15–11.00
lllll Ringtrast Turdus torquatus
1 hane rast Korsvik, Fotö (Jonathan Waern) 8.25–8.35
lllll Koltrast Turdus merula
5 ex Storgärdet, Rådasjöns naturreservat (Johannes Löfqvist) 8.36–8.36
5 ex lämpl biotop obsberget, Västra begravningsplatsen, Göteborg (Stefan Svensson) 6.30–12.30
1 ex Härryda (Lina Rydén m fl) 14.10
1 ex Olbersgatan 12 (Jan-Åke Noresson) 10.15–11.00
1 ex sp/sj Horstedammen, Öckerö (Bengt Karlsson) 10.18
2 ex Öxnäs, Säve (Bo Brinkhoff) 9.30–11.45
6 ex Fotö (Hans Waern) 5.50–8.00
5 ex Bredviken, Hönö (Hans Waern) 10.05
lllll Björktrast Turdus pilaris
10 ex lämpl biotop obsberget, Västra begravningsplatsen, Göteborg (Stefan Svensson) 6.30–12.30
2 ex bobygge Olbersgatan 12 (Jan-Åke Noresson) 10.15–11.00
2 ex Storgärdet, Rådasjöns naturreservat (Johannes Löfqvist) 8.36–8.36
lllll Rödvingetrast Turdus iliacus
3 ad födosök Olbersgatan 12 (Jan-Åke Noresson) 10.15–11.00
20 ex Fridhemsviken, Rådasjöns naturreservat (Johannes Löfqvist) 8.51–8.51
9 ex str NO obsberget, Västra begravningsplatsen, Göteborg (Stefan Svensson) 6.30–12.30
1 ex sp/sj Fotö (Hans Waern) 5.50–8.00
30 ex rast Öxnäs, Säve (Bo Brinkhoff) 9.30–11.45
6 ex Ragnhildsholmen, Hisingen (Richard Petersson m fl) 11.16–13.03
lllll Taltrast Turdus philomelos
3 ex rast obsberget, Västra begravningsplatsen, Göteborg (Stefan Svensson) 6.30–12.30
1 ex Storgärdet, Rådasjöns naturreservat (Johannes Löfqvist) 8.36
2 ex sp/sj Öxnäs, Säve (Bo Brinkhoff) 9.30–11.45
2 ex Fotö (Hans Waern) 5.50–8.00
lllll Dubbeltrast Turdus viscivorus
1 ex sp/sj Brudarebacken, Göteborg (Ingemar BE Larsson) 10.30
lllll Rödhake Erithacus rubecula
1 ex Storgärdet, Rådasjöns naturreservat (Johannes Löfqvist) 8.41
3 ex sp/sj obsberget, Västra begravningsplatsen, Göteborg (Stefan Svensson) 6.30–12.30
4 ex sp/sj Öxnäs, Säve (Bo Brinkhoff) 9.30–11.45
10 ex sp/sj Tån, Fotö (Hans Waern) 5.50–8.00
lllll Stenskvätta Oenanthe oenanthe
1 hona rast Store mosse, Sisjöns skjutfält (Silke Klick) 12.46
1 hane sp/sj Öxnäs, Säve (Bo Brinkhoff) 9.30–11.45
3 ex sp/sj Fotö (Hans Waern) 5.50–8.00
lllll Gråsparv Passer domesticus
2 hane Sundholmen, Fotö (Jonathan Waern) 6.15–11.00
lllll Pilfink Passer montanus
2 ex förbifl obsberget, Västra begravningsplatsen, Göteborg (Stefan Svensson) 6.30–12.30
2 ex födosök Korsvik, Fotö (Jonathan Waern) 8.25–9.30
lllll Järnsparv Prunella modularis
2 ex str NO obsberget, Västra begravningsplatsen, Göteborg (Stefan Svensson) 6.30–12.30
1 ex sp/sj Horstedammen, Öckerö (Bengt Karlsson) 10.18
lllll Brunsiska Acanthis flammea
1 ex sp/sj (ssp. cabaret) Råda stock, Mölnlycke (Elon Wismén) 15.55
lllll Forsärla Motacilla cinerea
1 ex Kärralund, Skatås, Göteborg (Lennart Alpman m fl) 12.30
2 ex Säldammsbacken,Slottsskogen,Göteborg (Barbro Lindh) 9.20–9.20
2 ex Grevedämmet, Mölndal (Lars-Olof Sandberg) 10.00
lllll Sädesärla Motacilla alba
2 ex födosök Olbersgatan 12 (Jan-Åke Noresson) 10.15–11.00
11 ex str N obsberget, Västra begravningsplatsen, Göteborg (Stefan Svensson) 6.30–12.30
1 ex Järnbrott, Göteborg (Britta Svensson) 14.00
1 ex Kålltorp, Göteborg (Lennart Alpman m fl) 14.00
1 ex förbifl Ragnhildsholmen, Hisingen (Richard Petersson m fl) 11.16–13.03
1 ex Öxnäs, Säve (Bo Brinkhoff) 9.30–11.45
6 ex Fotö (Hans Waern) 5.50–8.00
lllll Ängspiplärka Anthus pratensis
1 ex födosök Store mosse, Sisjöns skjutfält (Silke Klick) 12.47
6 ex str NO obsberget, Västra begravningsplatsen, Göteborg (Stefan Svensson) 6.30–12.30
5 ex Nordreälvstranden, Öxnäs, Säve (Bo Brinkhoff) 10.00–10.45
1 ex Tån, Fotö (Hans Waern) 5.50–8.00
lllll Bofink Fringilla coelebs
4 ex str NO obsberget, Västra begravningsplatsen, Göteborg (Stefan Svensson) 6.30–12.30
1 ex Härryda (Lina Rydén m fl) 13.31
4 ex sp/sj Öxnäs, Säve (Bo Brinkhoff) 9.30–11.45
1 ex sp/sj Ragnhildsholmen, Hisingen (Richard Petersson m fl) 11.16–13.03
lllll Bergfink Fringilla montifringilla
27 ex str NO obsberget, Västra begravningsplatsen, Göteborg (Stefan Svensson) 6.30–12.30
1 ex förbifl Sundholmen, Fotö (Jonathan Waern m fl) 12.28
lllll Stenknäck Coccothraustes coccothraustes
1 ex Johanneshus, Billdal, Askim (Jan Wahlberg) 14.20
2 ex förbifl obsberget, Västra begravningsplatsen, Göteborg (Stefan Svensson) 6.30–12.30
lllll Grönfink Chloris chloris
8 ex sp/sj Fotö (Hans Waern) 5.50–8.00
1 ex sp/sj Horstedammen, Öckerö (Bengt Karlsson) 10.18
1 ex sp/sj Ragnhildsholmen, Hisingen (Richard Petersson m fl) 11.16–13.03
lllll Hämpling Linaria cannabina
1 ex str NO obsberget, Västra begravningsplatsen, Göteborg (Stefan Svensson) 6.30–12.30
4 i par permanent revir Öxnäs, Säve (Bo Brinkhoff) 9.30–11.45
1 ex sp/sj Horstedammen, Öckerö (Bengt Karlsson) 13.06
10 ex Fotö (Hans Waern) 5.50–8.00
lllll Gråsiska Acanthis flammea
1 ex sp/sj obsberget, Västra begravningsplatsen, Göteborg (Stefan Svensson) 6.30–12.30
6 ex Fotö (Hans Waern) 5.50–8.00
1 ex sp/sj Horstedammen, Öckerö (Bengt Karlsson) 10.17
lllll Steglits Carduelis carduelis
4 ex lämpl biotop obsberget, Västra begravningsplatsen, Göteborg (Stefan Svensson) 6.30–12.30
lllll Grönsiska Spinus spinus
1 ex förbifl Sundholmen, Fotö (Jonathan Waern m fl) 11.50
lllll Gulsparv Emberiza citrinella
2 ex sp/sj Öxnäs, Säve (Bo Brinkhoff) 9.30–11.45
1 ex sp/sj Ragnhildsholmen, Hisingen (Richard Petersson m fl) 11.16–13.03
lllll Sävsparv Emberiza schoeniclus
1 ex Dammarna vid Volvo Lastvagnar, Volvo Tuve, Hisingen (Pernilla Brandt)
1 ex Hårssjön (Lina Rydén m fl) 14.48
VECKANS BILDER FRÅN

Kommentarer

Sortering

Nationell status

Sida 1 av 7
Sida 1 av 7