SENASTE FYNDEN FRÅN
 
29

Hårdare filtrering →
Filter av/på:

Nationell status

Regional status

Avvikande fenologi

Höga antal

lllll Kanadagås Branta canadensis
3 ex stat Stora dammen, Slottsskogen, Göteborg (Conny Palm) 13.30
lllll Vitkindad gås Branta leucopsis
32 ex rast Torslanda golfbana, Torslandaviken (John Thulin) 12.15–13.30
lllll Grågås Anser anser
15 ex förbifl Hisingsparken (Marianne Karlsson) 11.30–12.30
lllll Sångsvan Cygnus cygnus
1 ex Skjutfältet, Sisjöns skjutfält (Jan Henriksson) 13.30
lllll Snatterand Anas strepera
42 ex födosök Karholmsdammen (Boh-delen), Torslandaviken (John Thulin) 12.15–13.30
lllll Gräsand Anas platyrhynchos
Noterad stat Slottsskogen, Göteborg (Conny Palm) 13.00–16.40
32 ex Trädgårdsföreningen, Göteborg (Bo Brinkhoff) 11.45–12.45
Noterad Björlanda skjutfält (Karin Magnander) 12.00–14.00
lllll Kricka Anas crecca
1 hane stat Fågeldammen, Slottsskogen, Göteborg (Conny Palm) 13.15
lllll Brunand Aythya ferina
22 ex Torslandaviken (Ola Wennberg) 9.30–11.00
lllll Vigg Aythya fuligula
6 ex rast Mölndalsån, Gårda, Göteborg (Lars Eric Rahm) 14.51–14.53
9 ex Skjutfältet, Sisjöns skjutfält (Jan Henriksson) 12.30
lllll Ejder Somateria mollissima
Minst 300 ex födosök Kråkudden, Hönö (John Thulin) 9.00–11.00
18 ex stat Klarvik, Björkö (Kristoffer Lager) 13.20–13.21
Noterad Björlanda skjutfält (Karin Magnander) 12.00–14.00
lllll Sjöorre Melanitta nigra
20 ex födosök Kråkudden, Hönö (John Thulin) 9.00–11.00
lllll Alfågel Clangula hyemalis
4 ex str S Kråkudden, Hönö (John Thulin) 9.00–11.00
lllll Knipa Bucephala clangula
4 ex födosök Stora dammen, Slottsskogen, Göteborg (Conny Palm) 13.30
lllll Salskrake Mergellus albellus
8 ex födosök Karholmsdammen (Boh-delen), Torslandaviken (John Thulin) 12.15–13.30
lllll Storskrake Mergus merganser
2 i par rast Mölndalsån, Gårda, Göteborg (Lars Eric Rahm) 14.51–14.53
3 ex födosök Fågeldammen, Slottsskogen, Göteborg (Conny Palm) 13.15
2 ex Björlanda skjutfält (Karin Magnander) 12.00–14.00
lllll Fasan Phasianus colchicus
1 hane Välen, Göteborg (Jonas Meyer) 11.00–12.44
lllll Gråhäger Ardea cinerea
1 ex rast Gullbergsån, Olskroken, Göteborg (Lars Eric Rahm) 14.44
Noterad Björlanda skjutfält (Karin Magnander) 12.00–14.00
lllll Toppskarv Phalacrocorax aristotelis
20 ex födosök Kråkudden, Hönö (John Thulin) 9.00–11.00
lllll Storskarv Phalacrocorax carbo
1 ex förbifl Götaälvbron, Göteborgs hamn (Bo Brinkhoff) 14.00
1 ex födosök Lilla dammen, Slottsskogen, Göteborg (Conny Palm) 13.50
lllll Vattenrall Rallus aquaticus
Noterad lock Välen, Göteborg (Jonas Meyer) 11.00–12.44
lllll Rörhöna Gallinula chloropus
5 ex födosök Stora dammen, Slottsskogen, Göteborg (Conny Palm) 13.30
lllll Sothöna Fulica atra
1 ex Skjutfältet, Sisjöns skjutfält (Jan Henriksson) 12.30
lllll Skrattmås Chroicocephalus ridibundus
8 ex rast Gullbergsån, Stampen, Göteborg (Lars Eric Rahm) 14.50
1 ex förbifl Trädgårdsföreningen, Göteborg (Bo Brinkhoff) 11.45–12.45
35 ex stat Stora dammen, Slottsskogen, Göteborg (Conny Palm) 13.30
3 ex förbifl Götaälvbron, Göteborgs hamn (Bo Brinkhoff) 14.00
lllll Fiskmås Larus canus
1 ex förbifl Bjurslätt, Hisingen (Bo Brinkhoff) 11.30
1 ex förbifl Trädgårdsföreningen, Göteborg (Bo Brinkhoff) 11.45–12.45
lllll Havstrut Larus marinus
Noterad Björlanda skjutfält (Karin Magnander) 12.00–14.00
lllll Gråtrut Larus argentatus
5 ex förbifl Götaälvbron, Göteborgs hamn (Bo Brinkhoff) 14.00
10 ex förbifl Trädgårdsföreningen, Göteborg (Bo Brinkhoff) 11.45–12.45
10 ex födosök Lilla dammen, Slottsskogen, Göteborg (Conny Palm) 15.15
5 ex förbifl Haga, Göteborg (Bo Brinkhoff) 13.45
Noterad Björlanda skjutfält (Karin Magnander) 12.00–14.00
lllll Tordmule Alca torda
1 ex födosök Kråkudden, Hönö (John Thulin) 9.00–11.00
lllll Tamduva Columba livia (domest.)
15 ex Trädgårdsföreningen, Göteborg (Bo Brinkhoff) 11.45–12.45
8 ex födosök Lilla dammen, Slottsskogen, Göteborg (Conny Palm) 13.50
5 ex Haga, Göteborg (Bo Brinkhoff) 13.45
100 ex Brantingsmotet, Hisingen (Jan Mogol) 8.15
lllll Ringduva Columba palumbus
100 ex födosök Björngårdsvillan, Slottsskogen, Göteborg (Conny Palm) 13.42
1 ex Trädgårdsföreningen, Göteborg (Bo Brinkhoff) 11.45–12.45
lllll Större hackspett Dendrocopos major
3 ex födosök Bragestigen, Slottsskogen, Göteborg (Conny Palm) 15.45
2 ex födosök Hisingsparken (Marianne Karlsson) 11.30–12.30
lllll Pilgrimsfalk Falco peregrinus
1 ex förbifl Skeppsbrokajen, Göteborgs hamn (Bo Brinkhoff) 13.00
lllll Nötskrika Garrulus glandarius
2 ex födosök Stora Mölnesjön, Rannebergen, Angered (Lars Erik Norbäck) 13.00–14.00
lllll Skata Pica pica
4 ex Trädgårdsföreningen, Göteborg (Bo Brinkhoff) 11.45–12.45
2 ex stat Slottsskogspromenaden, Slottsskogen, Göteborg (Conny Palm) 15.35
lllll Kaja Corvus monedula
15 ex Trädgårdsföreningen, Göteborg (Bo Brinkhoff) 11.45–12.45
50 ex förbifl Komposten, Slottsskogen, Göteborg (Conny Palm) 16.05
10 ex Haga, Göteborg (Bo Brinkhoff) 13.45
lllll Kråka Corvus corone
20 ex födosök Stora dammen, Slottsskogen, Göteborg (Conny Palm) 13.30
2 ex (ssp. cornix) Haga, Göteborg (Bo Brinkhoff) 13.45
10 ex förbifl (ssp. cornix) Trädgårdsföreningen, Göteborg (Bo Brinkhoff) 11.45–12.45
lllll Korp Corvus corax
1 ex förbifl Bragestigen, Slottsskogen, Göteborg (Conny Palm) 15.45
1 ex förbifl Kålltorp, Göteborg (Lennart Alpman m fl) 14.30
2 ex Björlanda skjutfält (Karin Magnander) 12.00–14.00
2 ex Hönö kyrkogård, Hönö (Per-Erik Hagström m fl) 15.15–16.00
lllll Sidensvans Bombycilla garrulus
3 ad rast Skogsgläntan (Jenny Wendel) 9.12
lllll Svartmes Periparus ater
2 ex födosök Stora Mölnesjön, Rannebergen, Angered (Lars Erik Norbäck) 13.00–14.00
lllll Tofsmes Lophophanes cristatus
1 ex Björlanda skjutfält (Karin Magnander) 12.00–14.00
lllll Entita Poecile palustris
2 ex födosök Azaleadalen, Slottsskogen, Göteborg (Conny Palm) 14.25
lllll Blåmes Cyanistes caeruleus
10 ex födosök Lilla dammen, Slottsskogen, Göteborg (Conny Palm) 13.50
10 ex Trädgårdsföreningen, Göteborg (Bo Brinkhoff) 11.45–12.45
4 ex födosök Stora Mölnesjön, Rannebergen, Angered (Lars Erik Norbäck) 13.00–14.00
Noterad födosök Hisingsparken (Marianne Karlsson) 11.30–12.30
1 ex Sventorpsliden, Örgryte, Göteborg (Martin Johansson)
lllll Talgoxe Parus major
1 ex sp/sj Bjurslätt, Hisingen (Bo Brinkhoff) 8.00
Noterad födosök Hisingsparken (Marianne Karlsson) 11.30–12.30
8 ex Trädgårdsföreningen, Göteborg (Bo Brinkhoff) 11.45–12.45
4 ex födosök Björngårdsvillahöjden, Slottsskogen, Göteborg (Conny Palm) 15.00
6 ex födosök Stora Mölnesjön, Rannebergen, Angered (Lars Erik Norbäck) 13.00–14.00
1 ex Soldatheden, Sävedalen (Magnus Kinell) 9.24
lllll Kungsfågel Regulus regulus
1 ex lock Plikta, Slottsskogen, Göteborg (Conny Palm) 16.30
Noterad Björlanda skjutfält (Karin Magnander) 12.00–14.00
lllll Gärdsmyg Troglodytes troglodytes
1 ex födosök Torbjörnsmosse, Änggårdsbergen, Göteborg (Bengt Adamsson) 15.00
1 ex sp/sj Gullbergsån, Olskroken, Göteborg (Lars Eric Rahm) 5.50
1 ex sp/sj Bjurslätt, Hisingen (Bo Brinkhoff) 8.00
1 ex födosök Lilla dammen, Slottsskogen, Göteborg (Bengt Adamsson) 12.15
lllll Nötväcka Sitta europaea
3 ex sp/sj Lilla dammen, Slottsskogen, Göteborg (Conny Palm) 13.50
4 ex födosök Hisingsparken (Marianne Karlsson) 11.30–12.30
2 ex födosök Stora Mölnesjön, Rannebergen, Angered (Lars Erik Norbäck) 13.00–14.00
2 ex Trädgårdsföreningen, Göteborg (Bo Brinkhoff) 11.45–12.45
lllll Trädkrypare Certhia familiaris
1 ex Brudarebacken, Göteborg (Anton Mangsbo)
lllll Stare Sturnus vulgaris
2 ex Trädgårdsföreningen, Göteborg (Bo Brinkhoff) 11.45–12.45
lllll Koltrast Turdus merula
2 ex födosök Lilla dammen, Slottsskogen, Göteborg (Conny Palm) 13.50
1 ex sp/sj Almedal, Göteborg (Lars Eric Rahm) 15.00
5 ex sp/sj Trädgårdsföreningen, Göteborg (Bo Brinkhoff) 11.45–12.45
4 ex födosök Hisingsparken (Marianne Karlsson) 11.30–12.30
1 ex Sventorpsliden, Örgryte, Göteborg (Martin Johansson)
1 ex sp/sj Stampens kyrkogård, Stampen, Göteborg (Lars Eric Rahm) 5.44
1 ex sp/sj Bjurslätt, Hisingen (Bo Brinkhoff) 8.00
Noterad Björlanda skjutfält (Karin Magnander) 12.00–14.00
lllll Björktrast Turdus pilaris
100 ex Välen, Göteborg (Jonas Meyer) 11.00–12.44
20 ex Trädgårdsföreningen, Göteborg (Bo Brinkhoff) 11.45–12.45
70 ex födosök Lilla dammen, Slottsskogen, Göteborg (Conny Palm) 13.50
lllll Rödvingetrast Turdus iliacus
2 ex Välen, Göteborg (Jonas Meyer) 11.00–12.44
lllll Rödhake Erithacus rubecula
1 ex födosök Lilla dammen, Slottsskogen, Göteborg (Conny Palm) 13.50
1 ex Trädgårdsföreningen, Göteborg (Bo Brinkhoff) 11.45–12.45
lllll Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros
1 ad hane födosök Skarvikshamnen, Hisingen (Stefan Svanberg) 14.46
lllll Svarthakad buskskvätta Saxicola rubicola
1 hane stat Karholmsvägen, Torslanda, Göteborg (Erik Westergren) 10.36
lllll Gråsparv Passer domesticus
30 ex Trädgårdsföreningen, Göteborg (Bo Brinkhoff) 11.45–12.45
lllll Pilfink Passer montanus
2 ex födosök Lilla dammen, Slottsskogen, Göteborg (Conny Palm) 13.50
10 ex Trädgårdsföreningen, Göteborg (Bo Brinkhoff) 11.45–12.45
lllll Sädesärla Motacilla alba
1 ex födosök Välen, Göteborg (Jonas Meyer) 11.00–12.44
lllll Skärpiplärka Anthus petrosus
1 ex födosök Kråkudden, Hönö (John Thulin) 9.00–11.00
lllll Bofink Fringilla coelebs
3 ex födosök Azaleadalen, Slottsskogen, Göteborg (Conny Palm) 14.25
lllll Bergfink Fringilla montifringilla
8 ex födosök Azaleadalen, Slottsskogen, Göteborg (Conny Palm) 14.25
lllll Tallbit Pinicola enucleator
1 ex Mölnlyckemotet, Råda (Fredrik Åstrand) 12.10
lllll Grönfink Chloris chloris
3 ex födosök Hisingsparken (Marianne Karlsson) 11.30–12.30
1 ex sp/sj Trädgårdsföreningen, Göteborg (Bo Brinkhoff) 11.45–12.45
1 ex födosök Azaleadalen, Slottsskogen, Göteborg (Conny Palm) 14.25
lllll Gråsiska Acanthis flammea
2 ex förbifl Pumphusmatningen, Torslandaviken (John Thulin) 12.15–13.30
lllll Grönsiska Spinus spinus
1 hona födosök Stora Mölnesjön, Rannebergen, Angered (Lars Erik Norbäck) 13.00–14.00
7 ex födosök Hisingsparken (Marianne Karlsson) 11.30–12.30
1 honf födosök Stugkullen, Slottsskogen, Göteborg (Conny Palm) 15.25
Noterad Björlanda skjutfält (Karin Magnander) 12.00–14.00
lllll Sävsparv Emberiza schoeniclus
1 honf Björlanda skjutfält (Karin Magnander) 12.00–14.00
VECKANS BILDER FRÅN

Kommentarer

Sortering

Nationell status

Sida 1 av 4
Sida 1 av 4