SENASTE FYNDEN FRÅN
 
19

Hårdare filtrering →
Filter av/på:

Nationell status

Regional status

Avvikande fenologi

Höga antal

lllll Kanadagås Branta canadensis
400 ex Nordreälvstranden, Öxnäs, Säve (Magnus Lundström) 10.51
lllll Vitkindad gås Branta leucopsis
10 ex Nordreälvstranden, Öxnäs, Säve (Magnus Lundström) 10.51
200 ex str S Torslandaviken (Ola Wennberg) 6.00–9.30
lllll Grågås Anser anser
300 ex Nordreälvstranden, Öxnäs, Säve (Magnus Lundström) 10.51–10.52
lllll Bläsand Mareca penelope
5 ex Nordreälvstranden, Öxnäs, Säve (Magnus Lundström) 10.52
lllll Snatterand Mareca strepera
25 ex Torslandaviken (Ola Wennberg) 6.00–9.30
lllll Kricka Anas crecca
15 ex Nordreälvstranden, Öxnäs, Säve (Magnus Lundström) 10.52
lllll Gräsand Anas platyrhynchos
10 ex Nordreälvstranden, Öxnäs, Säve (Magnus Lundström) 10.52
lllll Brunand Aythya ferina
1 hona Torslandaviken (Ola Wennberg) 6.00–9.30
lllll Knipa Bucephala clangula
2 ex Nordreälvstranden, Öxnäs, Säve (Magnus Lundström) 10.52
lllll Ringduva Columba palumbus
2 ex Brudarebacken, Göteborg (David Klingberg) 8.30–11.03
1 ex Herrgården, Bokedalen, Jonsered (Martin Johansson) 11.01
lllll Vattenrall Rallus aquaticus
6 ex Torslandaviken (Ola Wennberg) 6.00–9.30
lllll Rörhöna Gallinula chloropus
1 1K Sudda, Hönö (Bengt Karlsson) 7.30
lllll Trana Grus grus
5 ex Nordreälvstranden, Öxnäs, Säve (Magnus Lundström) 10.52
lllll Smådopping Tachybaptus ruficollis
4 ex Torslandaviken (Ola Wennberg) 6.00–9.30
lllll Ljungpipare Pluvialis apricaria
2 ex Torslandaviken (Ola Wennberg) 6.00–9.30
lllll Tofsvipa Vanellus vanellus
40 ex Torslandaviken (Ola Wennberg) 6.00–9.30
lllll Isländsk rödspov Limosa limosa islandica
2 1K Mudderdammen (Boh-delen), Torslandaviken (Ola Wennberg) 6.00–9.30
lllll Brushane Calidris pugnax
4 ex Torslandaviken (Ola Wennberg) 6.00–9.30
lllll Enkelbeckasin Gallinago gallinago
10 ex Torslandaviken (Ola Wennberg) 6.00–9.30
lllll Drillsnäppa Actitis hypoleucos
8 ex Torslandaviken (Ola Wennberg) 6.00–9.30
lllll Rödbena Tringa totanus
2 ex Torslandaviken (Ola Wennberg) 6.00–9.30
lllll Gluttsnäppa Tringa nebularia
4 ex Torslandaviken (Ola Wennberg) 6.00–9.30
lllll Skogssnäppa Tringa ochropus
5 ex Torslandaviken (Ola Wennberg) 6.00–9.30
lllll Gråtrut Larus argentatus
1 ex Brudarebacken, Göteborg (David Klingberg) 8.30–11.03
lllll Storlom Gavia arctica
2 ex förbifl Brudarebacken, Göteborg (David Klingberg) 8.30–11.03
lllll Storskarv Phalacrocorax carbo
5 ex Nordreälvstranden, Öxnäs, Säve (Magnus Lundström) 10.52
lllll Gråhäger Ardea cinerea
5 ex Nordreälvstranden, Öxnäs, Säve (Magnus Lundström) 10.52–10.53
lllll Ägretthäger Ardea alba
1 ex Nordreälvstranden, Öxnäs, Säve (Magnus Lundström) 10.53
lllll Sparvhök Accipiter nisus
1 ex förbifl Brudarebacken, Göteborg (David Klingberg) 8.30–11.03
lllll Ormvråk Buteo buteo
1 ex Herrgården, Bokedalen, Jonsered (Martin Johansson) 11.00
lllll Mindre hackspett Dryobates minor
1 ex Brudarebacken, Göteborg (David Klingberg) 8.30–11.03
lllll Större hackspett Dendrocopos major
4 ex Brudarebacken, Göteborg (David Klingberg) 8.30–11.03
lllll Gröngöling Picus viridis
2 ex Brudarebacken, Göteborg (Martin Johansson) 9.05–9.14
lllll Nötskrika Garrulus glandarius
1 ex Brudarebacken, Göteborg (David Klingberg) 8.30–11.03
lllll Skata Pica pica
2 ex Brudarebacken, Göteborg (Martin Johansson) 9.28
3 ex Herrgården, Bokedalen, Jonsered (Martin Johansson) 10.50–11.07
lllll Kråka Corvus corone
3 ex (ssp. cornix) Brudarebacken, Göteborg (Martin Johansson) 8.56–9.13
lllll Svartkråka Corvus corone corone
1 ex födosök Lunnagårdsfältet, Lunnagården, Mölndal (Lars Eric Rahm) 8.20–9.10
lllll Entita Poecile palustris
1 ex Jonsereds fabriker, Säveåns dalgång, Jonsered (Martin Johansson) 10.01
lllll Blåmes Cyanistes caeruleus
6 ex Brudarebacken, Göteborg (David Klingberg) 8.30–11.03
1 ex Herrgården, Bokedalen, Jonsered (Martin Johansson) 10.58
2 ex Jonsereds fabriker, Säveåns dalgång, Jonsered (Martin Johansson) 10.06
lllll Talgoxe Parus major
8 ex Brudarebacken, Göteborg (David Klingberg) 8.30–11.03
2 ex Herrgården, Bokedalen, Jonsered (Martin Johansson) 10.51–10.58
lllll Ladusvala Hirundo rustica
2 ex Brudarebacken, Göteborg (David Klingberg) 8.30–11.03
lllll Hussvala Delichon urbicum
1 ex Brudarebacken, Göteborg (Martin Johansson) 8.53–9.17
lllll Gransångare Phylloscopus collybita
1 ex Jonsereds fabriker, Säveåns dalgång, Jonsered (Martin Johansson) 10.10
lllll Kärrsångare Acrocephalus palustris
2 ex Brudarebacken, Göteborg (Martin Johansson) 8.40–9.06
lllll Svarthätta Sylvia atricapilla
1 ex Brudarebacken, Göteborg (David Klingberg) 8.30–11.03
lllll Törnsångare Curruca communis
3 ex Brudarebacken, Göteborg (Martin Johansson) 8.43–8.45
lllll Nötväcka Sitta europaea
1 ex Brudarebacken, Göteborg (Martin Johansson) 9.06
2 ex Herrgården, Bokedalen, Jonsered (Martin Johansson) 10.50–11.16
1 ex Jonsereds fabriker, Säveåns dalgång, Jonsered (Martin Johansson) 10.06
lllll Stare Sturnus vulgaris
30 ex Torslandaviken (Ola Wennberg) 6.00–9.30
lllll Koltrast Turdus merula
2 ex Herrgården, Bokedalen, Jonsered (Martin Johansson) 10.58
lllll Björktrast Turdus pilaris
1 ex Brudarebacken, Göteborg (Martin Johansson) 8.44
1 ex Herrgården, Bokedalen, Jonsered (Martin Johansson) 11.16
lllll Grå flugsnappare Muscicapa striata
2 ex Herrgården, Bokedalen, Jonsered (Martin Johansson) 10.50
lllll Rödhake Erithacus rubecula
2 ex Herrgården, Bokedalen, Jonsered (Martin Johansson) 10.51–10.53
lllll Buskskvätta Saxicola rubetra
4 ex Brudarebacken, Göteborg (David Klingberg) 8.30–11.03
6 ex Torslandaviken (Ola Wennberg) 6.00–9.30
lllll Strömstare Cinclus cinclus
1 ex Jonsereds fabriker, Säveåns dalgång, Jonsered (Martin Johansson) 10.07
lllll Pilfink Passer montanus
2 ex Herrgården, Bokedalen, Jonsered (Martin Johansson) 10.52
lllll Sädesärla Motacilla alba
6 ex Brudarebacken, Göteborg (David Klingberg) 8.30–11.03
7 ex Herrgården, Bokedalen, Jonsered (Martin Johansson) 10.50–11.07
lllll Forsärla Motacilla cinerea
3 ex Jonsereds fabriker, Säveåns dalgång, Jonsered (Martin Johansson) 10.19
lllll Gulärla Motacilla flava
3 ex rast Brudarebacken, Göteborg (David Klingberg) 8.30–11.03
50 ex Torslandaviken (Ola Wennberg) 6.00–9.30
lllll Trädpiplärka Anthus trivialis
5 ex Brudarebacken, Göteborg (Martin Johansson) 8.56–9.17
2 ex Herrgården, Bokedalen, Jonsered (Martin Johansson) 11.11
25 ex Torslandaviken (Ola Wennberg) 6.00–9.30
lllll Bofink Fringilla coelebs
5 ex Brudarebacken, Göteborg (David Klingberg) 8.30–11.03
1 ex Herrgården, Bokedalen, Jonsered (Martin Johansson) 10.53
lllll Gråsiska Acanthis flammea
1 ex Herrgården, Bokedalen, Jonsered (Martin Johansson) 11.12
lllll Steglits Carduelis carduelis
30 ex födosök Brudarebacken, Göteborg (David Klingberg) 8.30–11.03
lllll Grönsiska Spinus spinus
2 ex Brudarebacken, Göteborg (David Klingberg) 8.30–11.03
1 ex Herrgården, Bokedalen, Jonsered (Martin Johansson) 11.02
Senaste synkningen med Artportalen: 2022‑08‑19 12:42:03
VECKANS BILDER FRÅN

Kommentarer

Sortering

Nationell status

Sida 1 av 3
Sida 1 av 3