SENASTE FYNDEN FRÅN
 
7

Hårdare filtrering →
Filter av/på:

Nationell status

Regional status

Avvikande fenologi

Höga antal

lllll Kanadagås Branta canadensis
23 ex str SV Bjurslätt, Hisingen (Bo Brinkhoff) 12.00
2 ex rast Stora Amundö (Ulf Persson m fl) 10.35–11.20
210 ex födosök Lunnagårdsfältet, Lunnagården, Mölndal (Lars Eric Rahm) 13.15–13.20
40 ex Hälsö hamn, Hälsö (Ingemar Åhlund) 13.35
lllll Grågås Anser anser
10 ex str S Rörö (Ingemar Åhlund) 9.45–13.05
lllll Sångsvan Cygnus cygnus
17 ex str SV Azaleadalen, Slottsskogen, Göteborg (Tina Widén) 10.00–11.20
11 ex str SV Kvarnbacken, Båtmanstorpet, Mölnlycke (Fredrik Andersson) 10.06
7 ex str V eklanda skog 161, Eklanda, Mölndal (per-anders svensson) 11.00
1 ad str SV Rörö (Ingemar Åhlund) 9.45–13.05
lllll Knölsvan Cygnus olor
2 ex Hyppeln (Ingemar Åhlund)
lllll Grågås x kanadagås Anser anser x Branta canadensis
1 ex födosök Lunnagårdsfältet, Lunnagården, Mölndal (Lars Eric Rahm) 13.15–13.20
lllll Skedand Spatula clypeata
1 hane Hjorthagen, Slottsskogen, Göteborg (Tina Widén) 10.00–11.20
lllll Snatterand Mareca strepera
26 ex Arendalsudden, Torslandaviken (Ola Wennberg) 9.30–11.00
lllll Kricka Anas crecca
10 ex födosök Stora Amundö (Ulf Persson m fl) 10.35–11.20
1 ex Mölndal (Ove Ferling)
4 ex rast Fässbergsmotet, Fässberg, Mölndal (Lars Eric Rahm) 12.55–13.05
5 ex Rörö (Ingemar Åhlund) 9.45–13.05
lllll Gräsand Anas platyrhynchos
30 ex födosök Stora Amundö (Ulf Persson m fl) 10.35–11.20
50 ex Trädgårdsföreningen, Göteborg (Bo Brinkhoff) 12.15–13.00
2 i par Kungsparken, Göteborg (Bo Brinkhoff) 13.00–13.15
2 ex rast Fässbergsmotet, Fässberg, Mölndal (Lars Eric Rahm) 12.55–13.05
lllll Sjöorre Melanitta nigra
1 ex Rörö (Ingemar Åhlund) 9.45–13.05
5 ex Stora Kågholmen, Hyppeln (Ingemar Åhlund)
lllll Knipa Bucephala clangula
30 ex födosök Stora Amundö (Ulf Persson m fl) 10.35–11.20
17 ex Rörö (Ingemar Åhlund) 9.45–13.05
13 ex Hyppeln (Ingemar Åhlund)
lllll Salskrake Mergellus albellus
3 hane Arendalsudden, Torslandaviken (Ola Wennberg) 9.30–11.00
lllll Storskrake Mergus merganser
1 ad hane Trädgårdsföreningen, Göteborg (Bo Brinkhoff) 12.15–13.00
15 ex Lilla Delsjön, Delsjöområdet, Göteborg (Martin Johansson) 11.40
1 hane Djupsundsholmarna, Hyppeln (Ingemar Åhlund)
lllll Småskrake Mergus serrator
3 ex Hyppeln (Ingemar Åhlund)
5 ex Rörö (Ingemar Åhlund) 9.45–13.05
lllll Fasan Phasianus colchicus
3 ex födosök Stora Amundö (Ulf Persson m fl) 10.35–11.20
lllll Tamduva Columba livia forma domestica
10 ex Trädgårdsföreningen, Göteborg (Bo Brinkhoff) 12.15–13.00
1 ex Hjorthagen, Slottsskogen, Göteborg (Mats Ågren)
lllll Ringduva Columba palumbus
5 ex Trädgårdsföreningen, Göteborg (Bo Brinkhoff) 12.15–13.00
1 ex födosök Stora Amundö (Ulf Persson m fl) 10.35–11.20
10 ex Kungsparken, Göteborg (Bo Brinkhoff) 13.00–13.15
17 ex stat Fässbergsåsen, Mölndal (Lars Eric Rahm) 12.40–13.05
lllll Turkduva Streptopelia decaocto
2 ex Bratten, Öckerö (Ingemar Åhlund) 14.00
lllll Sothöna Fulica atra
1 ex födosök Stora Amundö (Ulf Persson m fl) 10.35–11.20
1 ex Trädgårdsföreningen, Göteborg (Bo Brinkhoff) 12.15–13.00
lllll Skäggdopping Podiceps cristatus
1 ex Lilla Delsjön, Delsjöområdet, Göteborg (Martin Johansson)
lllll Strandskata Haematopus ostralegus
1 ex Hyppeln (Ingemar Åhlund)
lllll Skrattmås Chroicocephalus ridibundus
2 ex rast Stora Amundö (Ulf Persson m fl) 10.35–11.20
lllll Gråtrut Larus argentatus
2 ex Kungsparken, Göteborg (Bo Brinkhoff) 13.00–13.15
12 ex Trädgårdsföreningen, Göteborg (Bo Brinkhoff) 12.15–13.00
1 ex förbifl Stora Amundö (Ulf Persson m fl) 10.35–11.20
lllll Smålom Gavia stellata
1 ex Arendalsudden, Torslandaviken (Ola Wennberg) 9.30–11.00
lllll Storskarv Phalacrocorax carbo
1 ex Trädgårdsföreningen, Göteborg (Bo Brinkhoff) 12.15–13.00
2 ex Lilla Delsjön, Delsjöområdet, Göteborg (Martin Johansson)
lllll Toppskarv Gulosus aristotelis
1 ex Stora Gäven, Hyppeln (Ingemar Åhlund)
15 ex Nordvästudden, Rörö (Ingemar Åhlund) 9.45–13.05
lllll Rördrom Botaurus stellaris
1 ex Södskärsdammen, Torslandaviken (Gunnar Valinder) 11.30–12.00
lllll Gråhäger Ardea cinerea
1 ex str SV Wendelsbergsskogen, Bråta, Råda (Fredrik Andersson) 11.22
1 ex Mölndal (Ove Ferling)
2 ex förbifl Hästhagarna, Balltorp, Mölndal (Lars Eric Rahm) 14.00
1 ex förbifl Högen, Kållered (Mats Bjersing) 14.35–14.55
4 ex Rörö (Ingemar Åhlund) 9.45–13.05
lllll Ägretthäger Ardea alba
1 ex förbifl Stora Amundö (Ulf Persson m fl) 10.35–11.20
lllll Sparvhök Accipiter nisus
1 ex Rörö (Ingemar Åhlund) 9.45–13.05
lllll Duvhök Accipiter gentilis
1 1K förbifl Stora dammen, Slottsskogen, Göteborg (Tina Widén) 10.00–11.20
lllll Blå kärrhök Circus cyaneus
1 honf födosök Kvillen, Öxnäs, Säve (Mats Bjersing) 13.30–14.00
1 honf födosök Lagmansholmen, Säve (Mats Bjersing) 13.00–13.20
lllll Ormvråk Buteo buteo
1 ex rast Järnbrottsdammen, Askim (Ulf Persson m fl) 11.30
2 ex Arendalsudden, Torslandaviken (Ola Wennberg) 9.30–11.00
1 ex förbifl Sommarstugeområdet, Balltorp, Mölndal (Lars Eric Rahm) 13.30–13.55
1 ex förbifl Lunnagårdsfältet, Lunnagården, Mölndal (Lars Eric Rahm) 13.15–13.20
1 ex förbifl eklanda skog 161, Eklanda, Mölndal (per-anders svensson) 11.00
1 ex förbifl Lagmansholmen, Säve (Mats Bjersing) 13.00–13.20
lllll Kungsfiskare Alcedo atthis
2 ex Vaskär, Torslandaviken (Gunnar Valinder) 11.00
lllll Större hackspett Dendrocopos major
1 ex Slättås, Delsjöområdet, Göteborg (Martin Johansson)
1 ex födosök Hästhagarna, Balltorp, Mölndal (Lars Eric Rahm) 14.00
1 ex Mölndal (Ove Ferling)
1 hane födosök Fridhems gammelskog, Hisingen (Mats Bjersing) 11.35–12.25
1 ex Rörö (Ingemar Åhlund) 9.45–13.05
lllll Spillkråka Dryocopus martius
1 ex Slättås, Delsjöområdet, Göteborg (Martin Johansson)
lllll Gröngöling Picus viridis
1 ex lock Stora Amundö (Ulf Persson m fl) 10.35–11.20
lllll Pilgrimsfalk Falco peregrinus
1 ex förbifl Hyppeln (Ingemar Åhlund) 14.40
lllll Tornfalk Falco tinnunculus
1 ex Arendalsudden, Torslandaviken (Ola Wennberg) 9.30–11.00
1 ex stat Bärby Övergård, Säve (Mats Bjersing) 14.06
lllll Varfågel Lanius excubitor
1 ex Torsholmen, Torslandaviken (Gunnar Valinder) 12.00
lllll Nötskrika Garrulus glandarius
1 ex Slättås, Delsjöområdet, Göteborg (Martin Johansson)
1 ex födosök Fridhems gammelskog, Hisingen (Mats Bjersing) 11.35–12.25
lllll Skata Pica pica
2 ex Trädgårdsföreningen, Göteborg (Bo Brinkhoff) 12.15–13.00
1 ex förbifl Stora Amundö (Ulf Persson m fl) 10.35–11.20
1 ex Kungsparken, Göteborg (Bo Brinkhoff) 13.00–13.15
1 ex Fridhem, Hisingen (Per Lundgren) 9.45–10.15
lllll Kaja Corvus monedula
5 ex Kungsparken, Göteborg (Bo Brinkhoff) 13.00–13.15
15 ex Trädgårdsföreningen, Göteborg (Bo Brinkhoff) 12.15–13.00
10 ex födosök Stora Amundö (Ulf Persson m fl) 10.35–11.20
lllll Kråka Corvus corone
25 ex Rörö (Ingemar Åhlund) 9.45–13.05
2 ex födosök (ssp. cornix) Stora Amundö (Ulf Persson m fl) 10.35–11.20
3 ex (ssp. cornix) Kungsparken, Göteborg (Bo Brinkhoff) 13.00–13.15
4 ex (ssp. cornix) Trädgårdsföreningen, Göteborg (Bo Brinkhoff) 12.15–13.00
lllll Svartkråka Corvus corone corone
1 ex Fågeldammen, Slottsskogen, Göteborg (Tina Widén) 10.00–11.20
lllll Korp Corvus corax
3 ex förbifl Lagmansholmen, Säve (Mats Bjersing) 13.00–13.20
lllll Svartmes Periparus ater
1 ex födosök Sommarstugeområdet, Balltorp, Mölndal (Lars Eric Rahm) 13.30–13.55
7 ex födosök Fridhems gammelskog, Hisingen (Mats Bjersing) 11.35–12.25
lllll Tofsmes Lophophanes cristatus
1 ex födosök Trolltjärn, Hemmavid, Askim, Göteborg (Aimon Niklasson)
Noterad Slättås, Delsjöområdet, Göteborg (Martin Johansson)
1 ex födosök Fridhems gammelskog, Hisingen (Mats Bjersing) 11.35–12.25
lllll Entita Poecile palustris
1 ex rast Ryttarstigen 67, Göteborg (Malin Gustafsson) 13.34
1 ex födosök Högen, Kållered (Mats Bjersing) 14.35–14.55
1 ex födosök Sommarstugeområdet, Balltorp, Mölndal (Lars Eric Rahm) 13.30–13.55
lllll Talltita Poecile montanus
2 ex födosök Fridhems gammelskog, Hisingen (Mats Bjersing) 11.35–12.25
lllll Blåmes Cyanistes caeruleus
2 ex Trädgårdsföreningen, Göteborg (Bo Brinkhoff) 12.15–13.00
2 ex födosök Stora Amundö (Ulf Persson m fl) 10.35–11.20
Noterad Slättås, Delsjöområdet, Göteborg (Martin Johansson)
4 ex födosök Trolltjärn, Hemmavid, Askim, Göteborg (Aimon Niklasson)
6 ex födosök Sommarstugeområdet, Balltorp, Mölndal (Lars Eric Rahm) 13.30–13.55
5 ex födosök Fridhems gammelskog, Hisingen (Mats Bjersing) 11.35–12.25
15 ex Rörö (Ingemar Åhlund) 9.45–13.05
lllll Talgoxe Parus major
5 ex födosök Trolltjärn, Hemmavid, Askim, Göteborg (Aimon Niklasson)
5 ex Trädgårdsföreningen, Göteborg (Bo Brinkhoff) 12.15–13.00
1 ex Kungsparken, Göteborg (Bo Brinkhoff) 13.00–13.15
Noterad Slättås, Delsjöområdet, Göteborg (Martin Johansson)
10 ex födosök Sommarstugeområdet, Balltorp, Mölndal (Lars Eric Rahm) 13.30–13.55
3 ex födosök Fridhems gammelskog, Hisingen (Mats Bjersing) 11.35–12.25
lllll Kungsfågel Regulus regulus
Noterad Slättås, Delsjöområdet, Göteborg (Martin Johansson)
lllll Sidensvans Bombycilla garrulus
Ca 50 ex Arosgatan-Birkagatan, Kärralund, Göteborg (Håkan Sjöberg) 12.18
1 ex rast eklanda skog 161, Eklanda, Mölndal (per-anders svensson) 8.30
58 ex födosök Kakelösagatan, Solängen, Mölndal (Lars Eric Rahm)
26 ex rast Fässbergsåsen, Mölndal (Christoffer Olsson) 8.45–8.46
lllll Gärdsmyg Troglodytes troglodytes
1 ex Lilla Delsjön, Delsjöområdet, Göteborg (Martin Johansson)
2 ex Rörö (Ingemar Åhlund) 9.45–13.05
lllll Nötväcka Sitta europaea
2 ex Trädgårdsföreningen, Göteborg (Bo Brinkhoff) 12.15–13.00
Noterad Slättås, Delsjöområdet, Göteborg (Martin Johansson)
1 ex födosök Trolltjärn, Hemmavid, Askim, Göteborg (Aimon Niklasson)
2 ex födosök Sommarstugeområdet, Balltorp, Mölndal (Lars Eric Rahm) 13.30–13.55
1 ex lock Fridhem, Hisingen (Per Lundgren) 9.45–10.15
2 ex födosök Fridhems gammelskog, Hisingen (Mats Bjersing) 11.35–12.25
lllll Trädkrypare Certhia familiaris
1 ex Slättås, Delsjöområdet, Göteborg (Martin Johansson)
lllll Stare Sturnus vulgaris
1 ex Rörö (Ingemar Åhlund) 9.45–13.05
lllll Koltrast Turdus merula
6 ex Trädgårdsföreningen, Göteborg (Bo Brinkhoff) 12.15–13.00
1 hane Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg (Alexander Scholz) 15.02
1 2K+ hane födosök Västes gata, Björnekulla, Göteborg (Uno Unger m fl) 12.50
2 ex födosök Stora Amundö (Ulf Persson m fl) 10.35–11.20
Noterad Slättås, Delsjöområdet, Göteborg (Martin Johansson)
6 ex födosök Fridhems gammelskog, Hisingen (Mats Bjersing) 11.35–12.25
24 ex Rörö (Ingemar Åhlund) 9.45–13.05
lllll Björktrast Turdus pilaris
30 ex födosök Stora Amundö (Ulf Persson m fl) 10.35–11.20
14 ex Trädgårdsföreningen, Göteborg (Bo Brinkhoff) 12.15–13.00
2 ex Kungsparken, Göteborg (Bo Brinkhoff) 13.00–13.15
150 ex förbifl Kakelösagatan, Solängen, Mölndal (Lars Eric Rahm)
1 ex Hyppeln (Ingemar Åhlund)
3 ex Rörö (Ingemar Åhlund) 9.45–13.05
lllll Rödhake Erithacus rubecula
1 ex stat Västes gata, Björnekulla, Göteborg (Uno Unger m fl) 12.00
1 ex födosök Sommarstugeområdet, Balltorp, Mölndal (Lars Eric Rahm) 13.30–13.55
1 ex födosök Fridhems gammelskog, Hisingen (Mats Bjersing) 11.35–12.25
4 ex Rörö (Ingemar Åhlund) 9.45–13.05
lllll Strömstare Cinclus cinclus
1 ex Mölndal (Ove Ferling)
lllll Järnsparv Prunella modularis
1 ex födosök Donsö (Nils-Ove Fhager) 15.30
lllll Pilfink Passer montanus
1 ex Kungsparken, Göteborg (Bo Brinkhoff) 13.00–13.15
lllll Gråsparv Passer domesticus
10 ex Trädgårdsföreningen, Göteborg (Bo Brinkhoff) 12.15–13.00
15 ex födosök Stora Amundö (Ulf Persson m fl) 10.35–11.20
lllll Bofink Fringilla coelebs
1 ex Azaleadalen, Slottsskogen, Göteborg (Tina Widén) 10.00–11.20
lllll Bergfink Fringilla montifringilla
20 ex Björngårdsvillan, Slottsskogen, Göteborg (Tina Widén) 10.00–11.20
1 ex födosök Högen, Kållered (Mats Bjersing) 14.35–14.55
lllll Stenknäck Coccothraustes coccothraustes
2 ex förbifl Högen, Kållered (Mats Bjersing) 14.35–14.55
lllll Domherre Pyrrhula pyrrhula
1 ex stat Bifrost, Mölndal (Lars Eric Rahm) 12.35
2 i par födosök Fridhems gammelskog, Hisingen (Per Lundgren) 9.45–10.15
lllll Grönfink Chloris chloris
3 ex födosök Kakelösagatan, Solängen, Mölndal (Lars Eric Rahm)
10 ex födosök Högen, Kållered (Mats Bjersing) 14.35–14.55
8 ex Hyppeln (Ingemar Åhlund)
7 ex Rörö (Ingemar Åhlund) 9.45–13.05
lllll Större korsnäbb Loxia pytyopsittacus
1 ex Arendalsudden, Torslandaviken (Ola Wennberg) 9.30–11.00
lllll Steglits Carduelis carduelis
12 ex rast Rannebergen, Angered (Lars Erik Norbäck) 14.30
2 ex Arendalsudden, Torslandaviken (Ola Wennberg) 9.30–11.00
10 ex födosök Högen, Kållered (Mats Bjersing) 14.35–14.55
Senaste synkningen med Artportalen: 2022‑12‑07 17:18:02
VECKANS BILDER FRÅN

Kommentarer

Sortering

Nationell status

Sida 1 av 9
Sida 1 av 9