SENASTE FYNDEN FRÅN
 
17

Hårdare filtrering →
Filter av/på:

Nationell status

Regional status

Avvikande fenologi

Höga antal

lllll Kanadagås Branta canadensis
146 ad Kolvik, Lönndal, Brännö, Gbg:s södra skärgård (Ola Svensson) 6.30–7.00
lllll Knölsvan Cygnus olor
2 ex Kolvik, Lönndal, Brännö, Gbg:s södra skärgård (Ola Svensson) 6.30–7.00
lllll Skedand Spatula clypeata
1 hane Torslandaviken (Ola Wennberg) 6.00–9.30
lllll Snatterand Mareca strepera
1 hona Torslandaviken (Ola Wennberg) 6.00–9.30
lllll Ejder Somateria mollissima
3 ex Kolvik, Lönndal, Brännö, Gbg:s södra skärgård (Ola Svensson) 6.30–7.00
lllll Knipa Bucephala clangula
2 pulli pulli/nyligen flygga Stora dammen, Slottsskogen, Göteborg (Conny Palm) 14.50–15.30
lllll Tornseglare Apus apus
1 ex förbifl Mölnlycke stenbrott, Bråta, Råda (Fredrik Andersson) 14.08
Noterad Sagsjön, Kållered (Ove Ferling)
lllll Gök Cuculus canorus
1 ex Sagsjön, Kållered (Ove Ferling)
lllll Rörhöna Gallinula chloropus
2 i par Torslanda golfbana, Torslandaviken (Per-Erik Hagström m fl)
3 ex pulli/nyligen flygga Backaplan, Hisingen (Anders Olsson) 6.30
lllll Skäggdopping Podiceps cristatus
2 ex Sjöholmen, Landvettersjön (Johannes Löfqvist) 6.44
lllll Strandskata Haematopus ostralegus
5 ex förbifl Backaplan, Hisingen (Anders Olsson) 6.30
lllll Ljungpipare Pluvialis apricaria
1 ex Torslandaviken (Ola Wennberg) 6.00–9.30
lllll Brunsiska Acanthis flammea
1 ex sp/sj (ssp. cabaret) Mölnlycke stenbrott, Bråta, Råda (Fredrik Andersson) 8.57–9.08
lllll Morkulla Scolopax rusticola
1 ex sp/sj Johanneshus, Billdal, Askim (Jan Wahlberg) 2.31
lllll Drillsnäppa Actitis hypoleucos
2 ad i par avledningsbeteende Landvettersjön, Råda, Landvettersjön (Fredrik Andersson) 8.57–9.08
lllll Skogssnäppa Tringa ochropus
2 ex Torslandaviken (Ola Wennberg) 6.00–9.30
lllll Rödbena Tringa totanus
10 ex pulli/nyligen flygga Torslandaviken (Ola Wennberg) 6.00–9.30
lllll Skrattmås Chroicocephalus ridibundus
3 ex födosök Kolvik, Lönndal, Brännö, Gbg:s södra skärgård (Ola Svensson) 6.30–7.00
lllll Fiskmås Larus canus
2 ex födosök Kolvik, Lönndal, Brännö, Gbg:s södra skärgård (Ola Svensson) 6.30–7.00
lllll Havstrut Larus marinus
1 ex Kolvik, Lönndal, Brännö, Gbg:s södra skärgård (Ola Svensson) 6.30–7.00
lllll Silltrut Larus fuscus
1 ex stat Ekdalavägen, Mölnlycke (Fredrik Andersson) 17.45
lllll Gråhäger Ardea cinerea
1 ex Kolvik, Lönndal, Brännö, Gbg:s södra skärgård (Ola Svensson) 6.30–7.00
lllll Fiskgjuse Pandion haliaetus
1 ex förbifl Ekdalavägen, Mölnlycke (Fredrik Andersson) 17.55
1 ex Sagsjön, Kållered (Ove Ferling)
1 ex Torslandaviken (Ola Wennberg) 6.00–9.30
lllll Brun kärrhök Circus aeruginosus
1 ex Sagsjön, Kållered (Ove Ferling)
1 hane Torslandaviken (Ola Wennberg) 6.00–9.30
lllll Röd glada Milvus milvus
1 ex Gunnilse gård, Angered (Lennart Tullberg) 11.00
lllll Ormvråk Buteo buteo
1 ex förbifl Mölnlycke stenbrott, Bråta, Råda (Fredrik Andersson) 13.48
1 ex förbifl Ekdalavägen, Mölnlycke (Fredrik Andersson) 17.45
2 ex Sagsjön, Kållered (Ove Ferling)
lllll Kattuggla Strix aluco
1 ex sp/sj Johanneshus, Billdal, Askim (Jan Wahlberg) 1.54
lllll Tornfalk Falco tinnunculus
1 ex Sagsjön, Kållered (Ove Ferling)
lllll Kråka Corvus corone
1 ex födosök (ssp. cornix) Kolvik, Lönndal, Brännö, Gbg:s södra skärgård (Ola Svensson) 6.30–7.00
lllll Skäggmes Panurus biarmicus
3 1K Torslandaviken (Ola Wennberg) 6.00–9.30
lllll Trädlärka Lullula arborea
3 ex föda åt ungar Ljungheden, Änggårdsbergen, Göteborg (per-anders svensson) 5.30
lllll Backsvala Riparia riparia
2 ex Sagsjön, Kållered (Ove Ferling)
lllll Ladusvala Hirundo rustica
5 ex födosök Jonsereds fabriker, Säveåns dalgång, Jonsered (Peter Strandvik) 15.35–15.45
1 ex förbifl Mölnlycke stenbrott, Bråta, Råda (Fredrik Andersson) 14.08
Noterad Sagsjön, Kållered (Ove Ferling)
lllll Hussvala Delichon urbicum
2 ex stat Mölnlycke stenbrott, Bråta, Råda (Fredrik Andersson) 9.36
Noterad Sagsjön, Kållered (Ove Ferling)
lllll Lövsångare Phylloscopus trochilus
1 ex sp/sj Kolvik, Lönndal, Brännö, Gbg:s södra skärgård (Ola Svensson) 6.30–7.00
15 ex sp/sj Torslandaviken (Ola Wennberg) 6.00–9.30
lllll Gransångare Phylloscopus collybita
1 ex sp/sj Lunnagården, Mölndal (Jan Wahlberg) 12.15
1 ex sp/sj Änggårdskolonin, Medicinareberget, Göteborg (Elon Wismén) 10.06
4 ex sp/sj Torslandaviken (Ola Wennberg) 6.00–9.30
lllll Rörsångare Acrocephalus scirpaceus
10 ex sp/sj Torslandaviken (Ola Wennberg) 6.00–9.30
lllll Kärrsångare Acrocephalus palustris
1 ex sp/sj Grimås, Hisingen (Henrik Karlsson) 0.41
10 ex sp/sj Torslandaviken (Ola Wennberg) 6.00–9.30
lllll Härmsångare Hippolais icterina
2 ex sp/sj Torslandaviken (Ola Wennberg) 6.00–9.30
lllll Gräshoppsångare Locustella naevia
1 ex sp/sj Bolsten, Hisingen (Henrik Karlsson) 0.34
lllll Svarthätta Sylvia atricapilla
2 ex sp/sj Lunnagårdsskogen, Lunnagården, Mölndal (Jan Wahlberg) 12.15
1 ex sp/sj Jonsereds fabriker, Säveåns dalgång, Jonsered (Peter Strandvik)
1 ex sp/sj Änggårdskolonin, Medicinareberget, Göteborg (Elon Wismén) 10.07
10 ex sp/sj Torslandaviken (Ola Wennberg) 6.00–9.30
lllll Trädgårdssångare Sylvia borin
1 ex sp/sj Lunnagården, Mölndal (Jan Wahlberg) 12.15
1 ex sp/sj Kolvik, Lönndal, Brännö, Gbg:s södra skärgård (Ola Svensson) 6.30–7.00
10 ex sp/sj Torslandaviken (Ola Wennberg) 6.00–9.30
lllll Ärtsångare Curruca curruca
1 ex sp/sj Lunnagården, Mölndal (Jan Wahlberg) 12.15
2 ex sp/sj Torslandaviken (Ola Wennberg) 6.00–9.30
lllll Törnsångare Curruca communis
1 ex sp/sj Kolvik, Lönndal, Brännö, Gbg:s södra skärgård (Ola Svensson) 6.30–7.00
25 ex sp/sj Torslandaviken (Ola Wennberg) 6.00–9.30
lllll Gärdsmyg Troglodytes troglodytes
1 ex lock Jonsereds fabriker, Säveåns dalgång, Jonsered (Peter Strandvik) 15.35–15.45
lllll Stare Sturnus vulgaris
1 ex Kolvik, Lönndal, Brännö, Gbg:s södra skärgård (Ola Svensson) 6.30–7.00
lllll Koltrast Turdus merula
1 ex sp/sj Kolvik, Lönndal, Brännö, Gbg:s södra skärgård (Ola Svensson) 6.30–7.00
4 ex sp/sj Nattlyssningspunkt, Göddered, Hisingen (Peter Strandvik) 3.04–3.09
lllll Taltrast Turdus philomelos
2 ex sp/sj Nattlyssningspunkt, Göddered, Hisingen (Peter Strandvik) 3.04–3.09
lllll Rödhake Erithacus rubecula
2 ex sp/sj Nattlyssningspunkt, Göddered, Hisingen (Peter Strandvik) 3.04–3.09
lllll Näktergal Luscinia luscinia
1 ex sp/sj Hamburg, Hisingen (Henrik Karlsson) 0.30
5 ex upprörd, varnande Torslandaviken (Ola Wennberg) 6.00–9.30
1 ex sp/sj Högs busshållplats, Hög, Hisingen (Henrik Karlsson) 0.49
lllll Stenskvätta Oenanthe oenanthe
2 ex Kolvik, Lönndal, Brännö, Gbg:s södra skärgård (Ola Svensson) 6.30–7.00
lllll Forsärla Motacilla cinerea
2 1K pulli/nyligen flygga Jonsereds fabriker, Säveåns dalgång, Jonsered (Peter Strandvik) 15.35–15.45
lllll Sädesärla Motacilla alba
1 1K pulli/nyligen flygga Jonsereds fabriker, Säveåns dalgång, Jonsered (Peter Strandvik) 15.35–15.45
lllll Bofink Fringilla coelebs
1 ex sp/sj Änggårdskolonin, Medicinareberget, Göteborg (Elon Wismén) 10.06
1 ex Renströmsparken, Göteborg (Christopher Kullenberg)
lllll Grönfink Chloris chloris
1 ex förbifl Annedal, Göteborg (Elon Wismén) 10.12
lllll Hämpling Linaria cannabina
1 ex sp/sj Arendal (Thomas Appelqvist)
lllll Gråsiska Acanthis flammea
1 ex förbifl Backaplan, Hisingen (Anders Olsson) 6.30
lllll Steglits Carduelis carduelis
1 ex Näckrosdammen, Renströmsparken, Göteborg (Roland Berndtsson) 11.30
1 ex födosök Lunnagården, Mölndal (Jan Wahlberg) 12.15
VECKANS BILDER FRÅN

Kommentarer

Sortering

Nationell status

Sida 1 av 3
Sida 1 av 3