SENASTE FYNDEN FRÅN
 
15

Hårdare filtrering →
Filter av/på:

Nationell status

Regional status

Avvikande fenologi

Höga antal

lllll Kanadagås Branta canadensis
100 ex Smedstorps ängar, Björketorp (Johannes Löfqvist) 9.09
lllll Sädgås Anser fabalis
1 ex Smedstorps ängar, Björketorp (Johannes Löfqvist) 9.09
lllll Grågås x kanadagås Anser anser x Branta canadensis
2 ex Smedstorps ängar, Björketorp (Johannes Löfqvist) 9.09
lllll Gräsand Anas platyrhynchos
70 ex Smedstorps ängar, Björketorp (Johannes Löfqvist) 9.17
Minst 20 ex Björndammen, Partille (Elon Wismén) 10.37
lllll Knipa Bucephala clangula
1 ex Smedstorps ängar, Björketorp (Johannes Löfqvist) 9.10
lllll Storskrake Mergus merganser
3 ex rast Björndammen, Partille (Elon Wismén) 10.37
lllll Duvhök Accipiter gentilis
1 ex förbifl Norra Kortedala, Göteborg (Peter Andersson) 9.10
lllll Större hackspett Dendrocopos major
1 ex Brudaremossen, Göteborg (Jan Funke) 9.40
lllll Spillkråka Dryocopus martius
1 ex Smedstorps ängar, Björketorp (Johannes Löfqvist) 9.05
lllll Varfågel Lanius excubitor
1 ex Smedstorps ängar, Björketorp (Johannes Löfqvist) 9.05
1 ex Rydal (Johannes Löfqvist) 9.50
lllll Nötskrika Garrulus glandarius
1 ex Brudaremossen, Göteborg (Jan Funke) 9.38
lllll Skata Pica pica
1 ex Brudaremossen, Göteborg (Jan Funke) 9.41
lllll Korp Corvus corax
4 ex Smedstorps ängar, Björketorp (Johannes Löfqvist) 9.12–9.14
lllll Svartmes Periparus ater
1 ex Brudaremossen, Göteborg (Jan Funke) 9.38
lllll Svarthätta Sylvia atricapilla
1 ex Pontus Wiknersgatan 8 (Mia Österman)
lllll Nötväcka Sitta europaea
3 ex Brudaremossen, Göteborg (Jan Funke) 9.39
lllll Trädkrypare Certhia familiaris
1 ex Brudaremossen, Göteborg (Jan Funke) 9.38
lllll Björktrast Turdus pilaris
90 ex Smedstorps ängar, Björketorp (Johannes Löfqvist) 9.23
lllll Järnsparv Prunella modularis
1 ex Pontus Wiknersgatan 8 (Mia Österman)
lllll Bergfink Fringilla montifringilla
1 ex födosök Klämman 7b, Sandvik (Christer Fält)
lllll Tallbit Pinicola enucleator
5 ex Axlemossen, Änggårdsbergen, Göteborg (Stefan Johansson) 8.57–9.21
3 ex Södra Tynnered, Göteborg (Stefan Andersson m fl) 9.10
lllll Gulsparv Emberiza citrinella
40 ex Backa, Björketorp (Johannes Löfqvist) 9.30
VECKANS BILDER FRÅN

Kommentarer

Sortering

Nationell status

Sida 1 av 4
Sida 1 av 4