SENASTE FYNDEN FRÅN
 
22

Hårdare filtrering →
Filter av/på:

Nationell status

Regional status

Avvikande fenologi

Höga antal

Krysslistefilter
Användare
lllll Kanadagås Branta canadensis
5 ex Haga kile (Magnus Levin) 7.44–10.30
lllll Vitkindad gås Branta leucopsis
20 ex Haga kile (Magnus Levin) 7.44–10.30
lllll Grågås Anser anser
10 pulli stat Fågeltornsängen, Välen, Göteborg (Hans Börjesson) 11.15–12.00
Noterad Haga kile (Magnus Levin) 7.44–10.30
lllll Knölsvan Cygnus olor
15 ex födosök Haga kile (Magnus Levin) 7.44–10.30
lllll Gräsand Anas platyrhynchos
Noterad Lärjeåns dalgång, Angered (Bodil Nyström) 8.10
4 hane Haga kile (Magnus Levin) 7.44–10.30
Noterad Finnsjöområdet, Råda (Eleonora Petzäll) 9.30–11.00
lllll Kricka Anas crecca
4 i par rast Välendammarna, Välen, Göteborg (Hans Börjesson) 11.15–12.00
4 ex Mudderdammen (Vg-delen), Torslandaviken (Ulf Sjögren) 7.00–10.00
2 i par Rördammen (Peter Post) 8.43
lllll Ejder Somateria mollissima
6 hane Haga kile (Magnus Levin) 7.44–10.30
lllll Knipa Bucephala clangula
13 ex Haga kile (Magnus Levin) 7.44–10.30
lllll Storskrake Mergus merganser
3 hane rast Välen, Göteborg (Hans Börjesson) 11.15–12.00
5 ex Haga kile (Magnus Levin) 7.44–10.30
1 hona Finnsjöområdet, Råda (Eleonora Petzäll) 9.30–11.00
1 hane Hårssjön (Ingemar BE Larsson) 9.45–12.15
lllll Fasan Phasianus colchicus
1 ex Haga kile (Johan Lundgren) 7.15–10.50
lllll Tamduva Columba livia forma domestica
4 ex Haga kile (Magnus Levin) 7.44–10.30
2 ex Bergshamravägen 3A, Sävedalen (David Gundén) 12.19
lllll Ringduva Columba palumbus
1 ex förbifl Hemmavid, Trolltjärn, Askims sn (Aimon Niklasson) 9.00–9.30
Noterad Lärjeåns dalgång, Angered (Bodil Nyström) 8.10
3 ex Haga kile (Magnus Levin) 7.44–10.30
1 ex sp/sj Långe mosse, Vättlefjäll, Bergum (Ove Andersson) 6.40
lllll Sothöna Fulica atra
2 ex Balltorps våtmark, Mölndal (Jan Wahlberg) 11.55
lllll Trana Grus grus
1 ex Hårssjön (Ingemar BE Larsson) 9.45–12.15
lllll Smådopping Tachybaptus ruficollis
2 ex sp/sj Balltorps våtmark, Mölndal (Jan Wahlberg) 11.53
lllll Skäggdopping Podiceps cristatus
1 ex Hårssjön (Ingemar BE Larsson) 9.45–12.15
lllll Strandskata Haematopus ostralegus
4 ex Haga kile (Johan Lundgren) 7.15–10.50
lllll Mindre strandpipare Charadrius dubius
1 ex Haga kile (Johan Lundgren) 7.15–10.50
2 ex födosök St amundön, Stora Amundön (Hasse Olofsson m fl) 11.00
1 ex rast Fågeltornsängen, Välen, Göteborg (Hans Börjesson) 11.15–12.00
lllll Tofsvipa Vanellus vanellus
1 ex Haga kile (Johan Lundgren) 7.15–10.50
lllll Storspov Numenius arquata
1 ex Mudderdammen (Vg-delen), Torslandaviken (Ulf Sjögren) 7.00–10.00
1 ex lock Hagkroksvägens södra koloni, Välen, Göteborg (Patrik Andersson) 11.00–12.00
lllll Morkulla Scolopax rusticola
1 ex Hårssjön (Ingemar BE Larsson) 9.45–12.15
lllll Skogssnäppa Tringa ochropus
1 ex Haga kile (Johan Lundgren) 7.15–10.50
lllll Rödbena Tringa totanus
2 ex Mudderdammen (Vg-delen), Torslandaviken (Ulf Sjögren) 7.00–10.00
2 ex födosök St amundön, Stora Amundön (Hasse Olofsson m fl) 12.00
lllll Gluttsnäppa Tringa nebularia
2 ex Torslandaviken (Ola Wennberg) 9.20–12.02
lllll Skrattmås Chroicocephalus ridibundus
5 ex Haga kile (Magnus Levin) 7.44–10.30
lllll Fiskmås Larus canus
34 ex Haga kile (Magnus Levin) 7.44–10.30
2 ex Finnsjöområdet, Råda (Eleonora Petzäll) 9.30–11.00
lllll Gråtrut Larus argentatus
Noterad Haga kile (Magnus Levin) 7.44–10.30
lllll Havstrut Larus marinus
4 ex Haga kile (Magnus Levin) 7.44–10.30
lllll Storlom Gavia arctica
1 ex sp/sj Mollsjön (S-delen), Vättlefjäll, Bergum (Ove Andersson) 5.30
lllll Smålom Gavia stellata
1 ex Vg-delen, Torslandaviken (Ulf Sjögren) 7.00–10.00
lllll Storskarv Phalacrocorax carbo
3 ex Haga kile (Magnus Levin) 7.44–10.30
1 ex Hårssjön (Ingemar BE Larsson) 9.45–12.15
lllll Fiskgjuse Pandion haliaetus
1 ex födosök Haga kile (Johan Lundgren) 7.15–10.50
lllll Sparvhök Accipiter nisus
1 ex str N Briljantgatan 76, Västra Frölunda, Göteborg (David Armini)
2 ex födosök Välen, Göteborg (Patrik Andersson) 11.00–12.00
lllll Brun kärrhök Circus aeruginosus
1 hona Hårssjön (Ingemar BE Larsson) 9.45–12.15
1 hane Torslandaviken (Ola Wennberg) 9.20–12.02
lllll Röd glada Milvus milvus
1 ex förbifl Tållered, Kållered (Tomas Cahier) 14.02
lllll Ormvråk Buteo buteo
3 ex Hårssjön (Ingemar BE Larsson) 9.45–12.15
lllll Kattuggla Strix aluco
1 ex sp/sj Johanneshus, Billdal, Askim (Jan Wahlberg) 4.57
1 ex Brunndal, Välen, Göteborg (Patrik Andersson) 11.00–12.00
Noterad förbifl Lärjeåns dalgång, Angered (Bodil Nyström) 8.10
lllll Mindre hackspett Dryobates minor
1 ex sp/sj Lärjeåns dalgång, Angered (Bodil Nyström) 8.10
1 ex sp/sj Skrapekärr, Vättlefjäll, Bergum (Ove Andersson) 5.50
1 hane sp/sj Finnsjöområdet, Råda (Eleonora Petzäll) 9.30–11.00
2 ex Hårssjön (Ingemar BE Larsson) 9.45–12.15
1 ex sp/sj Trindemossen, Änggårdsbergen, Mölndal (per-anders svensson) 6.15
lllll Större hackspett Dendrocopos major
Noterad sp/sj Lärjeåns dalgång, Angered (Bodil Nyström) 8.10
3 ex sp/sj Skrapekärr, Vättlefjäll, Bergum (Ove Andersson) 5.50
1 ex sp/sj Finnsjöområdet, Råda (Eleonora Petzäll) 9.30–11.00
1 ex Hårssjön (Ingemar BE Larsson) 9.45–12.15
lllll Gröngöling Picus viridis
1 ex sp/sj Furåsen, Björnekulla, Göteborg (Uno Unger) 8.45
lllll Tornfalk Falco tinnunculus
2 ex parning/parningsceremonier Saltkälen, Billdals skärgård (Magnus Levin) 7.44–10.30
2 ex Haga kile (Johan Lundgren) 7.15–10.50
1 ex förbifl Välen, Göteborg (Hans Börjesson) 11.15–12.00
lllll Skata Pica pica
1 ex lock Hemmavid, Trolltjärn, Askims sn (Aimon Niklasson) 9.00–9.30
4 ex Haga kile (Magnus Levin) 7.44–10.30
Noterad Lärjeåns dalgång, Angered (Bodil Nyström) 8.10
2 i par bobygge Rannebergen, Angered (Lars Erik Norbäck) 8.40
lllll Kaja Corvus monedula
Noterad Haga kile (Magnus Levin) 7.44–10.30
Noterad Lärjeåns dalgång, Angered (Bodil Nyström) 8.10
lllll Råka Corvus frugilegus
1 ex Haga kile (Johan Lundgren) 7.15–10.50
lllll Korp Corvus corax
1 ex Fågeltornsängen, Välen, Göteborg (Patrik Andersson) 11.00–12.00
2 ex Haga kile (Johan Lundgren) 7.15–10.50
2 ex Hårssjön (Ingemar BE Larsson) 9.45–12.15
lllll Gråkråka Corvus cornix
5 ex Haga kile (Magnus Levin) 7.44–10.30
1 ex lock Hemmavid, Trolltjärn, Askims sn (Aimon Niklasson) 9.00–9.30
lllll Blåmes Cyanistes caeruleus
2 ex Haga kile (Magnus Levin) 7.44–10.30
Noterad Lärjeåns dalgång, Angered (Bodil Nyström) 8.10
1 ex sp/sj Hemmavid, Trolltjärn, Askims sn (Aimon Niklasson) 9.00–9.30
Noterad Finnsjöområdet, Råda (Eleonora Petzäll) 9.30–11.00
lllll Talgoxe Parus major
Noterad Lärjeåns dalgång, Angered (Bodil Nyström) 8.10
1 ex sp/sj Hemmavid, Trolltjärn, Askims sn (Aimon Niklasson) 9.00–9.30
1 ex sp/sj Haga kile (Magnus Levin) 7.44–10.30
Noterad Finnsjöområdet, Råda (Eleonora Petzäll) 9.30–11.00
lllll Skäggmes Panurus biarmicus
1 ex lock Välendammarna, Välen, Göteborg (Hans Börjesson) 11.15–12.00
Ca 10 ex Karholmsdammen (Boh-delen), Torslandaviken (Ulf Sjögren) 7.00–10.00
lllll Sånglärka Alauda arvensis
1 ex Haga kile (Johan Lundgren) 7.15–10.50
lllll Ladusvala Hirundo rustica
1 ex Haga kile (Johan Lundgren) 7.15–10.50
20 ex Hårssjön (Ingemar BE Larsson) 9.45–12.15
1 ex Torslandaviken (Ola Wennberg) 9.20–12.02
lllll Grönsångare Phylloscopus sibilatrix
2 ex födosök Kvibergsfältet, skog i Norr, Kvibergsfältet, Göteborg (Mikael Forsman m fl) 8.30–9.30
lllll Lövsångare Phylloscopus trochilus
1 ex sp/sj Hemmavid, Trolltjärn, Askims sn (Aimon Niklasson) 9.00–9.30
4 ex Flatholmen, Torslandaviken (Ulf Sjögren) 7.00–10.00
1 ex sp/sj Briljantgatan 76, Västra Frölunda, Göteborg (David Armini)
2 ex sp/sj Kvibergsfältet, skog i Norr, Kvibergsfältet, Göteborg (Mikael Forsman m fl) 8.30–9.30
3 ex sp/sj Hårssjön (Ingemar BE Larsson) 9.45–12.15
lllll Gransångare Phylloscopus collybita
Noterad sp/sj Lärjeåns dalgång, Angered (Bodil Nyström) 8.10
1 ex sp/sj Briljantgatan 76, Västra Frölunda, Göteborg (David Armini)
1 ex sp/sj Hemmavid, Trolltjärn, Askims sn (Aimon Niklasson) 9.00–9.30
lllll Svarthätta Sylvia atricapilla
2 hane Flatholmen, Torslandaviken (Ulf Sjögren) 7.00–10.00
1 hane födosök Hagkroksvägens södra koloni, Välen, Göteborg (Patrik Andersson) 11.00–12.00
1 ex Haga kile (Johan Lundgren) 7.15–10.50
2 ex sp/sj Kvibergsfältet, skog i Norr, Kvibergsfältet, Göteborg (Mikael Forsman m fl) 8.30–9.30
1 ex Hårssjön (Ingemar BE Larsson) 9.45–12.15
1 ex Bergshamravägen 3A, Sävedalen (David Gundén) 12.19
lllll Kungsfågel Regulus regulus
2 ex sp/sj Finnsjöområdet, Råda (Eleonora Petzäll) 9.30–11.00
lllll Sidensvans Bombycilla garrulus
1 ex rast Donsö (Nils-Ove Fhager) 8.15
lllll Gärdsmyg Troglodytes troglodytes
Noterad sp/sj Lärjeåns dalgång, Angered (Bodil Nyström) 8.10
3 ex sp/sj Finnsjöområdet, Råda (Eleonora Petzäll) 9.30–11.00
lllll Nötväcka Sitta europaea
Noterad Lärjeåns dalgång, Angered (Bodil Nyström) 8.10
1 ex sp/sj Hemmavid, Trolltjärn, Askims sn (Aimon Niklasson) 9.00–9.30
Noterad Finnsjöområdet, Råda (Eleonora Petzäll) 9.30–11.00
lllll Trädkrypare Certhia familiaris
1 ex Hårssjön (Ingemar BE Larsson) 9.45–12.15
lllll Stare Sturnus vulgaris
1 ex Haga kile (Magnus Levin) 7.44–10.30
lllll Taltrast Turdus philomelos
1 ex sp/sj Skrapekärr, Vättlefjäll, Bergum (Ove Andersson) 5.50
2 ex Hårssjön (Ingemar BE Larsson) 9.45–12.15
lllll Dubbeltrast Turdus viscivorus
2 ex Hårssjön (Ingemar BE Larsson) 9.45–12.15
lllll Koltrast Turdus merula
2 ex sp/sj Haga kile (Magnus Levin) 7.44–10.30
2 ex sp/sj Hemmavid, Trolltjärn, Askims sn (Aimon Niklasson) 9.00–9.30
Noterad Lärjeåns dalgång, Angered (Bodil Nyström) 8.10
1 ex sp/sj Långe mosse, Vättlefjäll, Bergum (Ove Andersson) 6.40
1 ex sp/sj Finnsjöområdet, Råda (Eleonora Petzäll) 9.30–11.00
lllll Björktrast Turdus pilaris
3 ex str N Briljantgatan 76, Västra Frölunda, Göteborg (David Armini)
5 ex födosök Kvibergsfältet, Göteborg (Mikael Forsman m fl) 8.30–9.30
20 ex Haga kile (Johan Lundgren) 7.15–10.50
lllll Rödhake Erithacus rubecula
Noterad Lärjeåns dalgång, Angered (Bodil Nyström) 8.10
1 ex födosök Finnsjöområdet, Råda (Eleonora Petzäll) 9.30–11.00
lllll Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus
1 ex Haga kile (Johan Lundgren) 7.15–10.50
1 ex sp/sj Långeberg, Göteborg (per-anders svensson) 7.45
1 ex sp/sj Hästhagarna, Balltorp, Mölndal (Jan Wahlberg) 11.37
lllll Stenskvätta Oenanthe oenanthe
2 ex Torslandaviken (Ola Wennberg) 9.20–12.02
1 ex Nimbus-färjeläget-viken, Öckerö kommun (Daniel Tingdahl) 8.50
lllll Järnsparv Prunella modularis
1 ex sp/sj Steken, Agnesberg, Angered (Jonas Jonsson) 8.11
1 ex Bergshamravägen 3A, Sävedalen (David Gundén) 12.20
lllll Pilfink Passer montanus
1 ex Bergshamravägen 3A, Sävedalen (David Gundén) 12.18
lllll Gråsparv Passer domesticus
1 ex Bergshamravägen 3A, Sävedalen (David Gundén) 12.18
lllll Sydlig gulärla Motacilla flava
1 ex (ssp. flava) Torslandaviken (Ola Wennberg) 9.20–12.02
lllll Sädesärla Motacilla alba
2 ex Haga kile (Magnus Levin) 7.44–10.30
lllll Trädpiplärka Anthus trivialis
1 ex sp/sj Långe mosse, Vättlefjäll, Bergum (Ove Andersson) 6.40
1 ex Haga kile (Johan Lundgren) 7.15–10.50
lllll Ängspiplärka Anthus pratensis
1 ex Haga kile (Magnus Levin) 7.44–10.30
lllll Bofink Fringilla coelebs
1 ex sp/sj Hemmavid, Trolltjärn, Askims sn (Aimon Niklasson) 9.00–9.30
Noterad Lärjeåns dalgång, Angered (Bodil Nyström) 8.10
2 ex sp/sj Finnsjöområdet, Råda (Eleonora Petzäll) 9.30–11.00
lllll Bergfink Fringilla montifringilla
1 ex lock Trindemossen, Änggårdsbergen, Mölndal (per-anders svensson) 6.15
lllll Stenknäck Coccothraustes coccothraustes
Noterad lock Steken, Agnesberg, Angered (Jonas Jonsson) 8.11
1 ex lock Lövskog, Kvibergsfältet, Göteborg (Mikael Forsman m fl) 8.30–9.30
lllll Grönfink Chloris chloris
1 ex Haga kile (Johan Lundgren) 7.15–10.50
1 ex födosök Kvibergsfältet, Göteborg (Mikael Forsman m fl) 8.30–9.30
1 ex sp/sj Hemmavid, Trolltjärn, Askims sn (Aimon Niklasson) 9.00–9.30
lllll Steglits Carduelis carduelis
1 ex Haga kile (Johan Lundgren) 7.15–10.50
1 ex lock Hemmavid, Trolltjärn, Askims sn (Aimon Niklasson) 9.00–9.30
lllll Grönsiska Spinus spinus
Noterad Lärjeåns dalgång, Angered (Bodil Nyström) 8.10
1 ex lock Hemmavid, Trolltjärn, Askims sn (Aimon Niklasson) 9.00–9.30
1 ex Haga kile (Magnus Levin) 7.44–10.30
Noterad lock Finnsjöområdet, Råda (Eleonora Petzäll) 9.30–11.00
Senaste synkningen med Artportalen: 2024‑04‑22 14:21:03
VECKANS BILDER FRÅN

Kommentarer

Sortering

Nationell status

Sida 1 av 5
Sida 1 av 5