SENASTE FYNDEN FRÅN
 
14

Hårdare filtrering →
Filter av/på:

Nationell status

Regional status

Avvikande fenologi

Höga antal

lllll Kricka Anas crecca
Ca 45 ex rast Hjälms våtmark (Jan Wahlberg) 5.26–7.03
lllll Trana Grus grus
1 ex lock Hjälms våtmark (Jan Wahlberg) 5.26–7.03
lllll Skogssnäppa Tringa ochropus
2 ex rast Hjälms våtmark (Jan Wahlberg) 5.26–7.03
lllll Nordsjösilltrut Larus fuscus
1 ex födosök (ssp. intermedius) Hjälms våtmark (Jan Wahlberg) 5.26–7.03
lllll Gröngöling Picus viridis
1 ex Hjälms våtmark (Jan Wahlberg) 5.26–7.03
lllll Taltrast Turdus philomelos
2 ex sp/sj Hjälms våtmark (Jan Wahlberg) 5.26–7.03
lllll Vitstjärnig blåhake Luscinia svecica cyanecula
2 i par sp/sj Hjälms våtmark (Jan Wahlberg) 5.26–7.03
lllll Svarthakad buskskvätta Saxicola rubicola
1 hona födosök Hjälms våtmark (Jan Wahlberg) 5.26–7.03
lllll Steglits Carduelis carduelis
1 ex förbifl Hjälms våtmark (Jan Wahlberg) 5.26–7.03
VECKANS BILDER FRÅN

Kommentarer

Sortering

Nationell status

Sida 1 av 11
Sida 1 av 11