SENASTE FYNDEN FRÅN
 
6

Hårdare filtrering →
Filter av/på:

Nationell status

Regional status

Avvikande fenologi

Höga antal

lllll Kärrsångare Acrocephalus palustris
4 ex sp/sj Gässlingagården (Mikael Nord) 3.26
1 ex sp/sj Spårhaga, Släp (Jan Wahlberg)
2 ex sp/sj Härdgatan, Varberg (Mikael Nord) 2.55
lllll Näktergal Luscinia luscinia
2 ex sp/sj Härdgatan, Varberg (Mikael Nord) 2.53
10 ex sp/sj Återvinningscentralen (Mikael Nord) 3.01
VECKANS BILDER FRÅN

Kommentarer

Sortering

Nationell status

Sida 1 av 4
Sida 1 av 4