SENASTE FYNDEN FRÅN
 
19

Hårdare filtrering →
Filter av/på:

Nationell status

Regional status

Avvikande fenologi

Höga antal

lllll Vattenrall Rallus aquaticus
1 ex sp/sj Högelidsdammen, Alfshög (Magnus Andersson) 0.23
lllll Rörhöna Gallinula chloropus
1 ex sp/sj Höstena källor, Ljungby (Magnus Andersson) 0.42
lllll Småspov Numenius phaeopus
1 ex str N Skvaltkvarn väsby (Magnus Andersson) 1.01
lllll Näktergal Luscinia luscinia
2 ex sp/sj Vallby, Alfshög (Magnus Andersson) 0.07
4 ex sp/sj Högelidsdammen, Alfshög (Magnus Andersson) 0.22
2 ex sp/sj Faurås Båtmanstorpet, Falkenberg (Magnus Andersson)
Senaste synkningen med Artportalen: 2022‑05‑19 01:12:02
VECKANS BILDER FRÅN

Kommentarer

Sortering

Nationell status

Sida 1 av 5
Sida 1 av 5