SENASTE FYNDEN FRÅN
 
17

Hårdare filtrering →
Filter av/på:

Nationell status

Regional status

Avvikande fenologi

Höga antal

lllll Vitkindad gås Branta leucopsis
1 ex rast Löftaåns mynning, Varberg (Carl-Ivar Hagman) 10.20–12.05
Ca 100 ex förbifl Suseåns mynning, Eftra (Elon Wismén m fl) 7.30–12.10
400 ex födosök Galtabäck (Björn Wallentinus) 16.00–16.30
Noterad Getteröns naturreservat, Getterön (Pontus Dejenfelt m fl) 9.16–10.40
60 ex str N Vassvik, Eftra (Mats Hallberg) 11.13
lllll Sångsvan Cygnus cygnus
5 ad str SV Axlavad, S om (Magnus Rahm) 8.00–11.00
1 ad Löftaåns mynning, Varberg (Carl-Ivar Hagman) 10.20–12.05
1 ex förbifl Suseåns mynning, Eftra (Elon Wismén m fl) 7.30–12.10
lllll Skedand Spatula clypeata
2 ex str S Backfiskarudden, Fjärehals, Onsala (Jan Wahlberg) 6.57–10.49
lllll Snatterand Mareca strepera
28 ex stat Getteröns naturreservat, Getterön (Pontus Dejenfelt m fl) 9.16–10.40
lllll Bläsand Mareca penelope
7 ex rast Råödammen, Råö (Jan Wahlberg) 6.57–10.49
Ca 25 ex rast Låddholmsviken, Vallda Sandö (Jan Wahlberg) 11.21–12.35
1 1K+ honf stat Nidingen (Marianne Ohlander m fl)
3 ex str S Skälvik (Margareta Lindh m fl) 9.15–12.30
2 ex Gatesjön, Skogaby, Laholm (Rikard Klang) 14.40–15.43
Ca 300 ex födosök Getteröns naturreservat, Getterön (Pontus Dejenfelt m fl) 9.16–10.40
11 ex str S Glommens sten (Mikael Jansson m fl) 7.30–10.08
4 ex rast Busör (Peter G Bengtsson) 14.38–15.50
10 ex Inre Kungsbackafjorden (Andreas Wållberg) 8.32
14 ex stat Löftaåns mynning, Varberg (Carl-Ivar Hagman) 10.20–12.05
lllll Stjärtand Anas acuta
6 ex förbifl Fyren, Morups Tånge (Ulf Nilsson) 8.43
4 ex födosök Getteröns naturreservat, Getterön (Pontus Dejenfelt m fl) 9.16–10.40
lllll Kricka Anas crecca
8 ex str S Backfiskarudden, Fjärehals, Onsala (Jan Wahlberg) 6.57–10.49
3 ex Rotorpsdammen, Halmstad (Mattias Rundberg) 15.46
45 ex rast Löftaåns mynning, Varberg (Carl-Ivar Hagman) 10.20–12.05
4 ex rast Bobergs udde, Grimsholmen, Skrea (Elon Wismén m fl) 7.30–12.10
Ca 15 ex rast Låddholmsviken, Vallda Sandö (Jan Wahlberg) 11.21–12.35
Noterad födosök Getteröns naturreservat, Getterön (Pontus Dejenfelt m fl) 9.16–10.40
3 ex rast Busör (Peter G Bengtsson) 14.38–15.50
2 ex str N Mönster, Onsala (Anders Andersson) 7.15–12.00
lllll Svärta Melanitta fusca
8 ex str S Glommens sten (Mikael Jansson m fl) 7.30–10.08
Noterad Laxvik, Påarp (Julius Wengelin Grantén m fl) 9.36–10.02
Minst 50 ex rast Suseåns mynning, Eftra (Elon Wismén m fl) 7.30–12.10
5 ex str V Ringmärkardungen, Grötvik (Mattias Rundberg) 8.46–9.27
1 ex str S Backfiskarudden, Fjärehals, Onsala (Jan Wahlberg) 6.57–10.49
3 ex förbifl Fyren, Morups Tånge (Ulf Nilsson) 7.41–9.10
3 ex str S Rödskär, Träslöv (John Berntsson) 8.30–9.30
5 ex str S Ringhals udde (Per Österman) 7.30–11.00
Noterad födosök Vassvik, Eftra (Mats Hallberg) 7.31
5 ex str S Skälvik (Margareta Lindh m fl) 9.15–12.30
5 ex str S Mönster, Onsala (Anders Andersson) 7.15–12.00
lllll Sjöorre Melanitta nigra
Noterad Laxvik, Påarp (Julius Wengelin Grantén m fl) 9.36–10.02
5 ex str S Glommens sten (Mikael Jansson m fl) 7.30–10.08
8 ex str S Busör (Peter G Bengtsson) 14.38–15.50
6 ex str V Ringmärkardungen, Grötvik (Mattias Rundberg) 8.46–9.21
Ca 20 ex rast Suseåns mynning, Eftra (Elon Wismén m fl) 7.30–12.10
Noterad födosök Vassvik, Eftra (Mats Hallberg) 7.31
4 ex str S Ringhals udde (Per Österman) 7.30–11.00
5 ex str S Mönster, Onsala (Anders Andersson) 7.15–12.00
10 ex str S Backfiskarudden, Fjärehals, Onsala (Jan Wahlberg) 6.57–10.49
lllll Alfågel Clangula hyemalis
1 ex str S Backfiskarudden, Fjärehals, Onsala (Jan Wahlberg) 6.57–10.49
1 ex str S Glommens sten (Mikael Jansson m fl) 7.30–10.08
4 ex str S Mönster, Onsala (Anders Andersson) 7.15–12.00
lllll Rapphöna Perdix perdix
15 ex förbifl Fyren, Morups Tånge (Ulf Nilsson) 7.35–7.36
lllll Tamduva Columba livia forma domestica
5 ex Laxvik, Påarp (Christopher Gullander)
3 ex str S Suseåns mynning, Eftra (Elon Wismén m fl) 7.30–12.10
lllll Skogsduva Columba oenas
17 ex str S Suseåns mynning, Eftra (Elon Wismén m fl) 7.30–12.10
lllll Turkduva Streptopelia decaocto
1 ex födosök Stenhuggeriet, Grötvik (Anders Wirdheim)
lllll Vattenrall Rallus aquaticus
Noterad stat Nidingen (Bo Nielsen m fl)
lllll Rörhöna Gallinula chloropus
1 ex Rotorpsdammen, Halmstad (Mattias Rundberg) 15.46
2 ex stat Getteröns naturreservat, Getterön (Pontus Dejenfelt m fl) 9.16–10.40
lllll Smådopping Tachybaptus ruficollis
2 ex stat Löftaåns mynning, Varberg (Carl-Ivar Hagman) 10.20–12.05
2 ex stat Getteröns naturreservat, Getterön (Pontus Dejenfelt m fl) 9.16–10.40
1 ex Rotorpsdammen, Halmstad (Mattias Rundberg) 15.45
lllll Skäggdopping Podiceps cristatus
1 ex rast Ringmärkardungen, Grötvik (Mattias Rundberg) 9.01
lllll Svarthakedopping Podiceps auritus
1 ex förbifl Mönster, Onsala (Anders Andersson) 7.15–12.00
lllll Ljungpipare Pluvialis apricaria
2 ex rast Getteröns naturreservat, Getterön (Pontus Dejenfelt m fl) 9.16–10.40
lllll Kustpipare Pluvialis squatarola
12 ex rast Getteröns naturreservat, Getterön (Pontus Dejenfelt m fl) 9.16–10.40
1 ex rast Busör (Inge Karlqvist) 13.37
1 ad födosök Galtabäck (Björn Wallentinus) 16.00–16.30
2 1K rast Låddholmsviken, Vallda Sandö (Jan Wahlberg) 11.21–12.35
lllll Större strandpipare Charadrius hiaticula
1 ex födosök Galtabäck (Björn Wallentinus) 16.00–16.30
2 ex rast Killingatången, Getterön (Pontus Dejenfelt) 16.42–17.04
3 ex förbifl Fyren, Morups Tånge (Ulf Nilsson) 9.11
lllll Storspov Numenius arquata
Noterad Morups Tånge (Jimi Björk)
14 ex rast Getteröns naturreservat, Getterön (Pontus Dejenfelt m fl) 9.16–10.40
lllll Myrspov Limosa lapponica
2 ex rast Låddholmsviken, Vallda Sandö (Jan Wahlberg) 11.21–12.35
22 ex födosök Killingatången, Getterön (Pontus Dejenfelt) 16.42–17.04
lllll Isländsk rödspov Limosa limosa islandica
21 1K Getteröns naturreservat, Getterön (Reino Andersson) 15.30
lllll Kustsnäppa Calidris canutus
3 ex födosök Busör (Inge Karlqvist) 13.37
lllll Brushane Calidris pugnax
3 1K Getteröns naturreservat, Getterön (Reino Andersson) 14.00
lllll Sandlöpare Calidris alba
1 ex förbifl Bobergs udde, Grimsholmen, Skrea (Elon Wismén m fl) 7.30–12.10
1 ex födosök Galtabäcksskär, Galtabäck (Stefan Göransson) 14.20–15.02
lllll Kärrsnäppa Calidris alpina
9 ex rast Låddholmsviken, Vallda Sandö (Jan Wahlberg) 11.21–12.35
100 ex rast Fyren, Morups Tånge (Ulf Nilsson) 9.04–10.00
3 ex rast Nidingen (Göran Andersson m fl)
268 ex födosök Galtabäcksskär, Galtabäck (Stefan Göransson) 14.20–15.02
1 ex födosök Busör (Inge Karlqvist) 13.37
8 ex str S Glommens sten (Mikael Jansson m fl) 7.30–10.08
6 ex förbifl Bobergs udde, Grimsholmen, Skrea (Elon Wismén m fl) 7.30–12.10
280 ex Getteröns naturreservat, Getterön (Reino Andersson) 15.30
lllll Skärsnäppa Calidris maritima
80 ex stat Nidingen (Göran Andersson m fl)
2 ex str N Gubbanäsan (Mikael Nord) 7.48–9.35
lllll Småsnäppa Calidris minuta
1 ex Getteröns naturreservat, Getterön (Reino Andersson) 15.30
lllll Dvärgbeckasin Lymnocryptes minimus
1 ex Mjöle (Stefan Göransson) 16.10–16.40
1 ex rast Råöslätten, Onsala (Anders Andersson) 7.15–12.00
lllll Enkelbeckasin Gallinago gallinago
10 ex Björkäng, Tvååker (Stefan Göransson) 9.30–13.12
4 ex födosök Tjolöholm strandäng, Tjolöholm (Tomas Cahier) 10.00–11.00
1 ex rast Råserna, Vallda Sandö (Jan Wahlberg) 11.21–12.35
1 ex rast Löftaåns mynning, Varberg (Carl-Ivar Hagman) 10.20–12.05
1 ex stat Ringhals udde (Per Österman) 7.30–11.00
6 ex rast Getteröns naturreservat, Getterön (Pontus Dejenfelt m fl) 9.16–10.40
lllll Gluttsnäppa Tringa nebularia
1 ex Ulvsbäck, Äskatorp, Fjärås (Jonathan Börjesson)
10 ex födosök Getteröns naturreservat, Getterön (Pontus Dejenfelt m fl) 9.16–10.40
2 ex födosök Galtabäck (Björn Wallentinus) 16.00–16.30
lllll Tretåig mås Rissa tridactyla
1 1K str S Busör (Peter G Bengtsson) 14.38–15.50
1 1K förbifl Laxvik, Påarp (Christopher Gullander) 13.55–15.20
1 ex förbifl Nidingen (Bo Nielsen m fl)
3 ex str S Glommens sten (Mikael Jansson m fl) 7.30–10.08
3 1K str S Ringhals udde (Per Österman) 7.30–11.00
2 ex str S Backfiskarudden, Fjärehals, Onsala (Jan Wahlberg) 6.57–10.49
3 ex str Mönster, Onsala (Anders Andersson) 7.15–12.00
1 1K str V Ringmärkardungen, Grötvik (Mattias Rundberg) 9.27
lllll Dvärgmås Hydrocoloeus minutus
1 1K Getteröns naturreservat, Getterön (Reino Andersson m fl) 14.00
lllll Kaspisk trut Larus cachinnans
1 3K förbifl Laxvik, Påarp (Christopher Gullander) 13.55–15.20
lllll Silltrut Larus fuscus
1 ex rast Vassvik, Eftra (Mats Hallberg) 11.55–14.58
lllll Silvertärna Sterna paradisaea
1 1K str S Gubbanäsan (Mikael Nord) 7.48–9.35
lllll Storlabb Stercorarius skua
1 ex förbifl Vassvik, Eftra (Mats Hallberg) 9.29
1 ex rast Södra Mellbystrand, Mellbystrand (Julius Wengelin Grantén m fl) 10.35–11.20
lllll Alkekung Alle alle
1 ex str V Ringmärkardungen, Grötvik (Carl Tholin m fl) 12.04
lllll Sillgrissla Uria aalge
37 ex str V Ringmärkardungen, Grötvik (Mattias Rundberg) 8.46–9.38
1 ex Fyren, Morups Tånge (Ulf Nilsson) 7.57
2 ex str S Ringhals udde (Per Österman) 7.30–11.00
Noterad str S Backfiskarudden, Fjärehals, Onsala (Jan Wahlberg) 6.57–10.49
3 ex str S Busör (Peter G Bengtsson) 14.38–15.50
2 ex str SV Nidingen (Johan Tufvesson)
1 ex str S Gubbanäsan (Mikael Nord) 7.48–9.35
2 ex rast Vassvik, Eftra (Mats Hallberg) 10.00–10.38
1 ex str S Suseåns mynning, Eftra (Elon Wismén m fl) 7.30–12.10
2 ex str S Mönster, Onsala (Anders Andersson) 7.15–12.00
45 ex str S Glommens sten (Mikael Jansson m fl) 7.30–10.08
10 ex förbifl Laxvik, Påarp (Christopher Gullander) 13.55–15.20
5 ex str N Rödskär, Träslöv (John Berntsson) 8.30–9.30
3 ex str N Södra Mellbystrand, Mellbystrand (Julius Wengelin Grantén m fl) 10.35–11.20
1 ex rast Skälvik (Margareta Lindh m fl) 9.15–12.30
lllll Tordmule Alca torda
3 ex förbifl Vassvik, Eftra (Mats Hallberg) 9.29–10.35
1 ex str N Laxvik, Påarp (Julius Wengelin Grantén) 9.36–10.02
5 ex str V Ringmärkardungen, Grötvik (Mattias Rundberg) 9.14–9.38
9 ex str S Mönster, Onsala (Anders Andersson) 7.15–12.00
2 ex str S Skälvik (Margareta Lindh m fl) 9.15–12.30
11 ex str S Ringhals udde (Per Österman) 7.30–11.00
1 ex str S Glommens sten (Mikael Jansson m fl) 7.30–10.08
1 ex Fyren, Morups Tånge (Ulf Nilsson) 7.47
Noterad str S Backfiskarudden, Fjärehals, Onsala (Jan Wahlberg) 6.57–10.49
3 ex str S Busör (Peter G Bengtsson) 14.38–15.50
lllll Tobisgrissla Cepphus grylle
1 ex födosök Mönster, Onsala (Anders Andersson) 7.15–12.00
2 ex förbifl Backfiskarudden, Fjärehals, Onsala (Jan Wahlberg) 6.57–10.49
lllll Lunnefågel Fratercula arctica
1 ex födosök Mönster, Onsala (Anders Andersson) 7.15–12.00
lllll Sillgrissla/tordmule Uria aalge/Alca torda
Ca 60 ex str S Mönster, Onsala (Anders Andersson) 7.15–12.00
12 ex str S Rödskär, Träslöv (John Berntsson) 8.30–9.30
77 ex str S Backfiskarudden, Fjärehals, Onsala (Jan Wahlberg) 6.57–10.49
40 ex str S Glommens sten (Mikael Jansson m fl) 7.30–10.08
lllll Smålom Gavia stellata
1 ex str S Vassvik, Eftra (Mats Hallberg) 8.58
6 ex str S Backfiskarudden, Fjärehals, Onsala (Jan Wahlberg) 6.57–10.49
2 ex rast Mönster, Onsala (Anders Andersson) 7.15–12.00
2 ex str S Fyren, Morups Tånge (Ulf Nilsson) 9.03–9.10
1 ex str V Ringmärkardungen, Grötvik (Mattias Rundberg) 9.10
6 ex str S Glommens sten (Mikael Jansson m fl) 7.30–10.08
2 1K str S Ringhals udde (Per Österman) 7.30–11.00
2 ex str S Suseåns mynning, Eftra (Elon Wismén m fl) 7.30–12.10
2 ex str S Gubbanäsan (Mikael Nord) 7.48–9.35
2 ex str S Rödskär, Träslöv (John Berntsson) 8.30–9.30
lllll Storlom Gavia arctica
1 ex str Glommens sten (Mikael Jansson m fl) 7.30–10.08
1 1K str S Ringhals udde (Per Österman) 7.30–11.00
1 ex str S Gubbanäsan (Mikael Nord) 7.48–9.35
1 ex str N Backfiskarudden, Fjärehals, Onsala (Jan Wahlberg) 6.57–10.49
2 ex str S Mönster, Onsala (Anders Andersson) 7.15–12.00
lllll Svartnäbbad islom Gavia immer
1 ex str S Glommens sten (Mikael Jansson m fl) 7.30–10.10
lllll Havssula Morus bassanus
21 ex str S Glommens sten (Mikael Jansson m fl) 7.30–10.08
1 ex str N Nidingen (Johan Tufvesson)
20 ex förbifl Laxvik, Påarp (Christopher Gullander) 13.55–15.20
2 ex födosök Rödskär, Träslöv (John Berntsson) 8.30–9.30
14 ex födosök Vassvik, Eftra (Mats Hallberg) 8.49–10.58
75 ex str NV Ringmärkardungen, Grötvik (Carl Tholin m fl) 12.18–13.14
5 ex Fyren, Morups Tånge (Ulf Nilsson) 7.46–8.01
3 ex födosök Ringhals udde (Per Österman) 7.30–11.00
6 ex str N Backfiskarudden, Fjärehals, Onsala (Jan Wahlberg) 6.57–10.49
8 ex str N Mönster, Onsala (Anders Andersson) 7.15–12.00
Minst 10 ex förbifl Suseåns mynning, Eftra (Elon Wismén m fl) 7.30–12.10
3 ex str S Skälvik (Margareta Lindh m fl) 9.15–12.30
lllll Toppskarv Phalacrocorax aristotelis
Noterad Morups Tånge (Jimi Björk)
4 ex Yttre Halseskär, Onsala (Jan Wahlberg) 6.57–10.49
Noterad stat Nidingen (Göran Andersson m fl)
125 ex str S Gubbanäsan (Mikael Nord) 7.48–9.35
Ca 20 ex Hallands Svarteskär, Onsala (Jan Wahlberg) 6.57–10.49
15 ex stat Ringhals udde (Per Österman) 7.30–11.00
40 ex förbifl Mönster, Onsala (Anders Andersson) 7.15–12.00
1 ex förbifl Vassvik, Eftra (Mats Hallberg) 9.47
2 ex Bua udde, Värö (Gunnar Nyström) 8.00–8.50
8 ex förbifl Backfiskarudden, Fjärehals, Onsala (Jan Wahlberg) 6.57–10.49
2 ex rast Busör (Peter G Bengtsson) 14.38–15.50
3 ex Mjöle (Stefan Göransson) 16.10–16.40
16 ex förbifl Glommens sten (Mikael Jansson m fl) 7.30–10.08
lllll Ägretthäger Ardea alba
1 ex str NV Mönster, Onsala (Anders Andersson) 7.15–12.00
1 ex födosök Tjolöholm strandäng, Tjolöholm (Tomas Cahier) 10.00–11.00
lllll Sparvhök Accipiter nisus
1 ex str S Backfiskarudden, Fjärehals, Onsala (Jan Wahlberg) 6.57–10.49
1 ex str S Skälvik (Margareta Lindh m fl) 9.15–12.30
7 ex str S Suseåns mynning, Eftra (Elon Wismén m fl) 7.30–12.10
1 ex förbifl Skärkered (Peter G Bengtsson) 8.20–12.52
2 ex Staffens, Lis mosse (Mikael Jansson m fl) 10.40–11.50
2 ex förbifl Björka, Björkasjö, Köinge (Anders Ericsson) 10.00
1 ex str SV Glommens sten (Mikael Jansson m fl) 7.30–10.08
1 ex förbifl Löftaåns mynning, Varberg (Carl-Ivar Hagman) 10.20–12.05
lllll Duvhök Accipiter gentilis
2 1K förbifl Suseåns mynning, Eftra (Elon Wismén m fl) 7.30–12.10
1 ex Vare vandrarhem, Vare, Träslöv (Ulf Nilsson) 11.19
lllll Blå kärrhök Circus cyaneus
1 ex födosök Tjolöholm strandäng, Tjolöholm (Tomas Cahier) 10.00–11.00
1 1K+ honf str SV Nidingen (Göran Andersson m fl)
1 honf str S Bua udde, Värö (Gunnar Nyström) 8.00–8.50
3 1K str S Ringhals udde (Per Österman) 7.30–11.00
1 ad hane födosök Ågarp, Vapnödalen (Peter G Bengtsson) 16.07
2 honf str SV Glommens sten (Mikael Jansson m fl) 7.30–10.08
1 hane str S Skälvik (Margareta Lindh m fl) 9.15–12.30
2 hane str S Getteröns naturreservat, Getterön (Pontus Dejenfelt m fl) 11.24
1 hane Årnaberga sjö, Lilla Tjärby, Laholm (Mikael Haraldsson) 12.14
1 1K förbifl Suseåns mynning, Eftra (Elon Wismén m fl) 7.30–12.10
lllll Röd glada Milvus milvus
2 ex Staffens, Lis mosse (Mikael Jansson m fl) 10.40–11.50
1 ex födosök Vassvik, Eftra (Mats Hallberg) 11.55–14.58
4 ex Ekasjö, Skogaby, Laholm (Rikard Klang) 16.04–16.22
lllll Havsörn Haliaeetus albicilla
2 ad födosök Killingatången, Getterön (Pontus Dejenfelt) 16.42–17.04
1 ad förbifl Johan-Petters, Norra Sundstorp, Fjärås (Carl-Magnus Halldén) 11.00
lllll Fjällvråk Buteo lagopus
1 ex str S Björkäng, Tvååker (Stefan Göransson) 9.30–13.12
1 ex str S Jansabryggan, Grötvik (Carl Tholin m fl) 10.43
1 ex födosök Löftaåns mynning, Varberg (Carl-Ivar Hagman) 10.20–12.05
lllll Spillkråka Dryocopus martius
1 ex förbifl Suseåns mynning, Eftra (Elon Wismén m fl) 7.30–12.10
lllll Gröngöling Picus viridis
1 ex förbifl Axlavad, S om (Magnus Rahm) 8.00–11.00
lllll Stenfalk Falco columbarius
1 ex str S Skälvik (Margareta Lindh m fl) 9.15–12.30
1 honf födosök Biskopshagens naturreservat, Ringhals (Per Österman) 7.30–11.00
1 ex str S Glommens sten (Mikael Jansson m fl) 7.30–10.08
1 ex str S Suseåns mynning, Eftra (Elon Wismén m fl) 7.30–12.10
lllll Pilgrimsfalk Falco peregrinus
1 1K individmärkt Blomstervången, Vapnödalen (Jan-Olof Johansson) 14.55
2 ex födosök Gubbanäsan (Mikael Nord) 7.48–9.35
1 ex födosök Ringhals udde (Per Österman) 7.30–11.00
1 1K födosök Getteröns naturreservat, Getterön (Pontus Dejenfelt m fl) 9.16–10.40
1 ex Fyren, Morups Tånge (Ulf Nilsson) 8.29
lllll Varfågel Lanius excubitor
1 ex rast Stora Hassungaredssjön, Lindome (Magnus Rahm) 8.00–11.00
1 ex förbifl Suseåns mynning, Eftra (Johannes Löfqvist) 7.30–12.10
lllll Nötskrika Garrulus glandarius
1 ex födosök Bröda, Simlångsdalen (Peter G Bengtsson) 8.06
1 ex lock Södra Barnsjön, Lindome (Magnus Rahm) 8.00–11.00
4 ex Skärkered (Peter G Bengtsson) 8.20–12.53
2 ex lock Suseåns mynning, Eftra (Elon Wismén m fl) 7.30–12.10
lllll Kaja Corvus monedula
Ca 4070 ex str S Suseåns mynning, Eftra (Elon Wismén m fl) 7.30–12.10
lllll Svartmes Periparus ater
30 ex förbifl Mönster, Onsala (Anders Andersson) 7.15–12.00
Noterad födosök Skärkered (Peter G Bengtsson) 8.20–12.53
1 ex födosök Stora Hassungaredssjön, Lindome (Magnus Rahm) 8.00–11.00
lllll Tofsmes Lophophanes cristatus
2 ex födosök Gövätterna, Lindome (Magnus Rahm) 8.00–11.00
2 ex lock Skärkered (Peter G Bengtsson) 8.20–12.53
6 ex födosök Mönster, Onsala (Anders Andersson) 7.15–12.00
2 ex stat Stora Hassungaredssjön, Lindome (Magnus Rahm) 8.00–11.00
lllll Entita Poecile palustris
1 ex Björkäng, Tvååker (Stefan Göransson) 9.30–13.12
1 ex lock Björka, Björkasjö, Köinge (Anders Ericsson) 10.00
1 ex lock Skärkered (Peter G Bengtsson) 8.20–12.53
lllll Talltita Poecile montanus
1 ex lock Skärkered (Peter G Bengtsson) 8.20–12.53
1 ex födosök Mönster, Onsala (Anders Andersson) 7.15–12.00
1 ex lock Ekås, Lindome (Magnus Rahm) 8.00–11.00
lllll Skäggmes Panurus biarmicus
2 ex Björkäng, Tvååker (Stefan Göransson) 9.30–13.12
11 ex födosök Tjolöholm strandäng, Tjolöholm (Tomas Cahier) 10.00–11.00
7 ex födosök Jansabryggan, Grötvik (Carl Tholin m fl) 10.55–10.58
10 ex lock Getteröns naturreservat, Getterön (Pontus Dejenfelt m fl) 9.16–10.40
lllll Trädlärka Lullula arborea
1 ex förbifl Staffens, Lis mosse (Mikael Jansson m fl) 10.40–11.50
4 ex str S Mönster, Onsala (Anders Andersson) 7.15–12.00
lllll Berglärka Eremophila alpestris
1 ex rast Nidingen (Bo Nielsen m fl)
1 ex rast Låddholmsviken, Vallda Sandö (Jan Wahlberg) 11.21–12.35
2 ex str S Ringhals udde (Per Österman) 7.30–11.00
3 ex lock Galtabäcksskär, Galtabäck (Stefan Göransson) 14.20–15.02
4 ex Sik strandängar, Sik, Tvååker (Mikael Nord) 12.52
4 ex str S Mönster, Onsala (Anders Andersson) 7.15–12.00
lllll Stjärtmes Aegithalos caudatus
10 ex födosök Mönster, Onsala (Anders Andersson) 7.15–12.00
2 ex lock Suseåns mynning, Eftra (Elon Wismén m fl) 7.30–12.10
7 ex födosök Fajansbron, Falkenberg (Amanda Modig) 11.20–11.30
lllll Kungsfågel Regulus regulus
15 ex födosök Mönster, Onsala (Anders Andersson) 7.15–12.00
5 ex födosök Södra Barnsjön, Lindome (Magnus Rahm) 8.00–11.00
1 ex lock Suseåns mynning, Eftra (Johannes Löfqvist m fl) 7.30–12.10
Noterad födosök Skärkered (Peter G Bengtsson) 8.20–12.53
Ca 5 ex rast Backfiskarudden, Fjärehals, Onsala (Jan Wahlberg) 6.57–10.49
5 ex födosök Vassvik, Eftra (Mats Hallberg) 11.55–14.58
Ca 5 ex rast Råö (Jan Wahlberg) 6.57–10.59
lllll Trädkrypare Certhia familiaris
1 ex lock Suseåns mynning, Eftra (Elon Wismén m fl) 7.30–12.10
1 ex Gatesjön, Skogaby, Laholm (Rikard Klang) 14.40–15.43
2 ex födosök Skärkered (Peter G Bengtsson) 8.20–12.53
lllll Rödvingetrast Turdus iliacus
1 ex rast Backfiskarudden, Fjärehals, Onsala (Jan Wahlberg) 6.57–10.49
3 ex rast Södra Barnsjön, Lindome (Magnus Rahm) 8.00–11.00
4 ex födosök Gatesjön, Skogaby, Laholm (Rikard Klang) 14.40–15.43
lllll Taltrast Turdus philomelos
1 ex födosök Vassvik, Eftra (Mats Hallberg) 11.55–14.58
2 ex rast Backfiskarudden, Fjärehals, Onsala (Jan Wahlberg) 6.57–10.49
1 ex födosök Dolkvägen 1, Vallås, Snöstorp (Joakim Lindblom) 13.15–13.45
12 ex str S Mönster, Onsala (Anders Andersson) 7.15–12.00
1 ex rast Råö (Jan Wahlberg) 6.57–10.59
lllll Dubbeltrast Turdus viscivorus
1 ex lock Björka, Björkasjö, Köinge (Anders Ericsson) 9.30
1 ex förbifl Axlavad, S om (Magnus Rahm) 8.00–11.00
5 ex str S Suseåns mynning, Eftra (Elon Wismén m fl) 7.30–12.10
2 ex förbifl Backfiskarudden, Fjärehals, Onsala (Jan Wahlberg) 6.57–10.49
10 ex str S Mönster, Onsala (Anders Andersson) 7.15–12.00
lllll Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros
3 ex födosök Hamnutfyllnaden, Halmstad hamn (Jan-Olof Johansson) 14.10
lllll Gråsparv Passer domesticus
1 ex sp/sj Galtabäck (Björn Wallentinus) 16.00–16.30
Noterad Linehed, Halmstad (Christopher Gullander m fl)
10 ex Sparrisvägen 7, Halmstad (Aleksandar Azaric) 16.12–16.13
lllll Forsärla Motacilla cinerea
6 ex str S Mönster, Onsala (Anders Andersson) 7.15–12.00
1 ex rast Jordåtervinningen, Aleskogen (Mattias Rundberg) 15.17
1 ex str S Ringhals udde (Per Österman) 7.30–11.00
2 ex str S Glommens sten (Mikael Jansson m fl) 7.30–10.08
1 ex rast Nidingen (Bo Nielsen m fl)
6 ex str S Suseåns mynning, Eftra (Elon Wismén m fl) 7.30–12.10
2 ex födosök Vassvik, Eftra (Mats Hallberg) 11.08
1 ex str V Rödskär, Träslöv (John Berntsson) 8.30–9.30
3 ex födosök Jansabryggan, Grötvik (Carl Tholin m fl) 10.43
lllll Större piplärka Anthus richardi
1 ex förbifl Sik strandängar, Sik, Tvååker (Mikael Nord) 12.31
1 ex str S Mönster, Onsala (Anders Andersson) 7.15–12.00
lllll Skärpiplärka Anthus petrosus
1 ex förbifl Suseåns mynning, Eftra (Elon Wismén m fl) 7.30–12.10
1 ex förbifl Backfiskarudden, Fjärehals, Onsala (Jan Wahlberg) 6.57–10.49
4 ex förbifl Mönster, Onsala (Anders Andersson) 7.15–12.00
1 ex förbifl Busör (Peter G Bengtsson) 14.38–15.50
10 ex rast Nidingen (Göran Andersson m fl)
lllll Bergfink Fringilla montifringilla
1 ex Sparrisvägen 7, Halmstad (Aleksandar Azaric) 16.12–16.13
5 ex födosök Nidingen (Göran Andersson m fl)
Noterad födosök Vassvik, Eftra (Mats Hallberg) 11.55–14.58
2 ex förbifl Busör (Peter G Bengtsson) 14.38–15.50
2 ex förbifl Getteröns naturreservat, Getterön (Pontus Dejenfelt m fl) 9.16–10.40
Noterad födosök Skärkered (Peter G Bengtsson) 8.20–12.53
200 ex str S Mönster, Onsala (Anders Andersson) 7.15–12.00
2 ex str S Axlavad, S om (Magnus Rahm) 8.00–11.00
Noterad Gatesjön, Skogaby, Laholm (Rikard Klang) 14.40–15.43
3 ex rast Backfiskarudden, Fjärehals, Onsala (Jan Wahlberg) 6.57–10.49
Noterad förbifl Suseåns mynning, Eftra (Elon Wismén m fl) 7.30–12.10
lllll Stenknäck Coccothraustes coccothraustes
1 ex lock Skattagårdsvägen (Margareta Lindh m fl) 15.30
3 ex str S Suseåns mynning, Eftra (Elon Wismén m fl) 7.30–12.10
lllll Domherre Pyrrhula pyrrhula
1 ex förbifl Axlavad, S om (Magnus Rahm) 8.00–11.00
lllll Vinterhämpling Linaria flavirostris
2 ex rast Rödskär, Träslöv (John Berntsson) 8.30–9.30
7 ex stat Ringhals udde (Per Österman) 7.30–11.00
5 ex födosök Södra Mellbystrand, Mellbystrand (Julius Wengelin Grantén m fl) 10.35–11.20
lllll Korsnäbbar Loxia
20 ex str S Suseåns mynning, Eftra (Elon Wismén m fl) 7.30–12.10
lllll Större korsnäbb Loxia pytyopsittacus
6 ex Backfiskarudden, Fjärehals, Onsala (Jan Wahlberg) 6.57–10.49
1 ex förbifl Ekås, Lindome (Magnus Rahm) 8.00–11.00
2 ex str S Mönster, Onsala (Anders Andersson) 7.15–12.00
1 ex förbifl Axlavad, S om (Magnus Rahm) 8.00–11.00
lllll Mindre korsnäbb Loxia curvirostra
Ca 35 ex str S Suseåns mynning, Eftra (Elon Wismén m fl) 7.30–12.10
2 ex förbifl Stora Hassungaredssjön, Lindome (Magnus Rahm) 8.00–11.00
1 ex förbifl Jansabryggan, Grötvik (Carl Tholin m fl) 10.44
5 ex förbifl Björka, Björkasjö, Köinge (Anders Ericsson) 11.00
10 ex födosök Skärkered (Peter G Bengtsson) 8.20–12.53
25 ex str S Mönster, Onsala (Anders Andersson) 7.15–12.00
1 ex förbifl Axlavad, S om (Magnus Rahm) 8.00–11.00
4 ex rast Jordåtervinningen, Aleskogen (Mattias Rundberg) 15.10
lllll Bändelkorsnäbb Loxia bifasciata
1 ex förbifl Havstorp 17 (Simon Lindqvist) 11.00
lllll Steglits Carduelis carduelis
Noterad födosök Busör (Peter G Bengtsson) 14.38–15.50
2 ex str S Mönster, Onsala (Anders Andersson) 7.15–12.00
4 ex förbifl Råserna, Vallda Sandö (Jan Wahlberg) 11.21–12.35
1 ex förbifl Ekås, Lindome (Magnus Rahm) 8.00–11.00
2 ex förbifl Skärkered (Peter G Bengtsson) 8.20–12.53
12 ex födosök Vassvik, Eftra (Mats Hallberg) 11.55–14.58
12 ex str S Suseåns mynning, Eftra (Elon Wismén m fl) 7.30–12.10
lllll Lappsparv Calcarius lapponicus
1 ex str S Ringhals udde (Per Österman) 7.30–11.00
lllll Snösparv Plectrophenax nivalis
5 ex förbifl Galtabäcksskär, Galtabäck (Magnus Jäderblad)
VECKANS BILDER FRÅN

Kommentarer

Sortering

Nationell status

Sida 1 av 6
Sida 1 av 6