SENASTE FYNDEN FRÅN
 
18

Hårdare filtrering →
Filter av/på:

Nationell status

Regional status

Avvikande fenologi

Höga antal

lllll Vitkindad gås Branta leucopsis
70 ex str S Skummeslövsstrand (Julius Wengelin Grantén m fl) 9.53–11.26
190 ex str S Svarthall, Träslövsläge (Claes-Göran Cederlund m fl) 7.35–9.05
1000 ex Galtabäcks hamn, Galtabäck (Ola Ejdrén) 8.45–9.40
Ca 300 ex str S Södertull, Varbergs centrum (Staffan Sénby) 8.10
lllll Sångsvan Cygnus cygnus
40 ex födosök Sions håla, Vapnödalen (Julius Wengelin Grantén m fl) 13.09–13.25
lllll Snatterand Anas strepera
4 i par födosök Trottabergs våtmark (Julius Wengelin Grantén m fl) 13.31–13.32
9 ex Båtafjorden (Gunnar Nyström) 12.18–12.20
6 i par Galtabäcks hamn, Galtabäck (Ola Ejdrén) 8.45–9.42
lllll Bläsand Anas penelope
50 ex Galtabäcks hamn, Galtabäck (Ola Ejdrén) 8.45–9.45
lllll Svärta Melanitta fusca
1 ex str S Glommens sten (Ola Ejdrén) 10.30–11.00
Noterad rast Skummeslövsstrand (Julius Wengelin Grantén m fl) 9.53–11.26
lllll Sjöorre Melanitta nigra
3 ex str S Svarthall, Träslövsläge (Claes-Göran Cederlund m fl) 7.35–9.05
3 ex förbifl Skummeslövsstrand (Julius Wengelin Grantén m fl) 9.53–11.26
40 ex Tärnö, Båtafjorden (Gunnar Nyström) 13.08–13.10
3 ex stat Glommens sten (Ola Ejdrén) 10.30–11.00
4 ex str S Gubbanäsan, sydväst (Mikael Nord) 8.06–8.36
lllll Smålom Gavia stellata
2 ex Galtabäcks hamn, Galtabäck (Ola Ejdrén) 8.45–9.45
3 ex rast Glommens sten (Ola Ejdrén) 10.30–11.00
1 ex str S Svarthall, Träslövsläge (Claes-Göran Cederlund m fl) 7.35–9.05
lllll Smådopping Tachybaptus ruficollis
2 ex Tärnö, Båtafjorden (Gunnar Nyström) 13.08–13.10
1 ex Getteröns naturreservat, Getterön (Naturum Getterön)
lllll Skäggdopping Podiceps cristatus
1 ex str S Skummeslövsstrand (Julius Wengelin Grantén m fl) 9.53–11.26
lllll Havssula Morus bassanus
5 ex str S Glommens sten (Ola Ejdrén) 10.30–11.00
21 ad str S Svarthall, Träslövsläge (Claes-Göran Cederlund m fl) 7.35–9.05
1 ad str S Gubbanäsan, sydväst (Mikael Nord) 8.06–8.36
12 ex förbifl Skummeslövsstrand (Julius Wengelin Grantén m fl) 9.53–11.26
lllll Toppskarv Phalacrocorax aristotelis
33 ex rast Gubbanäsan, sydväst (Mikael Nord) 8.06–8.36
6 ex förbifl Svarthall, Träslövsläge (Claes-Göran Cederlund m fl) 7.35–9.05
5 ex Korshamn, Morups Tånge (Ola Ejdrén) 11.10–11.50
lllll Röd glada Milvus milvus
1 ex Stjärnarpsskogen, Kohagadammen (Börje Andersson) 10.16
lllll Havsörn Haliaeetus albicilla
1 ex Getteröns naturreservat, Getterön (Naturum Getterön)
lllll Större strandpipare Charadrius hiaticula
3 ex rast Korshamn, Morups Tånge (Ola Ejdrén) 11.10–11.50
lllll Storspov Numenius arquata
6 ex Smedsgård, Tvååker (Ola Ejdrén) 8.20–8.30
1 ex Galtabäcks hamn, Galtabäck (Ola Ejdrén) 8.45–9.45
lllll Tretåig mås Rissa tridactyla
4 ex str S Svarthall, Träslövsläge (Claes-Göran Cederlund m fl) 7.35–9.05
1 ad str S Gubbanäsan, sydväst (Mikael Nord) 8.06–8.36
lllll Sillgrissla Uria aalge
1 ex str S Gubbanäsan, sydväst (Mikael Nord) 8.06–8.36
lllll Tordmule Alca torda
4 ex str S (osäker bestämning) Glommens sten (Ola Ejdrén) 10.30–11.00
1 ex str S Svarthall, Träslövsläge (Claes-Göran Cederlund m fl) 7.35–9.05
lllll Sillgrissla/tordmule Uria aalge/Alca torda
1 ex str S Skummeslövsstrand (Julius Wengelin Grantén m fl) 9.53–11.26
lllll Pilgrimsfalk Falco peregrinus
1 ad Galtabäcks hamn, Galtabäck (Ola Ejdrén) 8.45–9.45
1 ad rast Smedsgård, Tvååker (Ola Ejdrén) 8.20–8.30
lllll Svartmes Periparus ater
1 ex sp/sj Stjärnarpsskogen, Kohagadammen (Börje Andersson) 10.49
lllll Berglärka Eremophila alpestris
8 ex Korshamn, Morups Tånge (Ola Ejdrén) 11.10–11.50
lllll Nötväcka Sitta europaea
2 ex Stjärnarpsskogen, Kohagadammen (Börje Andersson) 11.03–11.04
lllll Trädkrypare Certhia familiaris
1 ex Stjärnarpsskogen, Kohagadammen (Börje Andersson) 10.12
lllll Vattenpiplärka Anthus spinoletta
2 ex Galtabäcks hamn, Galtabäck (Ola Ejdrén) 8.45–9.46
lllll Skärpiplärka Anthus petrosus
3 ex Galtabäcks hamn, Galtabäck (Ola Ejdrén) 8.45–9.45
6 ex Korshamn, Morups Tånge (Ola Ejdrén) 11.10–11.50
lllll Snösparv Plectrophenax nivalis
16 ex Korshamn, Morups Tånge (Ola Ejdrén) 11.10–11.50
25 ex rast Sions håla, Vapnödalen (Julius Wengelin Grantén m fl) 13.09–13.25
VECKANS BILDER FRÅN

Kommentarer

Sortering

Nationell status

Sida 1 av 2
Sida 1 av 2