SENASTE FYNDEN FRÅN
 
20

Hårdare filtrering →
Filter av/på:

Nationell status

Regional status

Avvikande fenologi

Höga antal

lllll Prutgås Branta bernicla
2 ex str N Lerjan, Galtabäck (Claes-Göran Cederlund m fl) 7.20–9.50
1 ex str N Gubbanäsan (Mikael Nord) 8.55
1 ex Lyngaskär, Morup (Ulf L Larsson) 15.59
lllll Vitkindad gås Branta leucopsis
Ca 800 ex Lyngaskär, Morup (Ulf L Larsson) 15.57
Noterad rast Getteröns naturreservat, Getterön (Naturum Getterön m fl)
lllll Spetsbergsgås Anser brachyrhynchus
4 ex Getteröns naturreservat, Getterön (Reino Andersson m fl) 11.00
lllll Bläsgås Anser albifrons
1 1K Getteröns naturreservat, Getterön (Reino Andersson m fl) 11.30
lllll Snatterand Anas strepera
Noterad rast Getteröns naturreservat, Getterön (Naturum Getterön m fl)
lllll Bläsand Anas penelope
20 ex rast Lerjan, Galtabäck (Claes-Göran Cederlund m fl) 7.20–9.50
7 ex Hjälms våtmark (Ove Ferling)
lllll Stjärtand Anas acuta
1 ex Hjälms våtmark (Ove Ferling)
lllll Kricka Anas crecca
Noterad Hjälms våtmark (Ove Ferling)
Noterad rast Getteröns naturreservat, Getterön (Naturum Getterön m fl)
lllll Sjöorre Melanitta nigra
3 ex förbifl Lerjan, Galtabäck (Claes-Göran Cederlund m fl) 7.20–9.50
lllll Smålom Gavia stellata
1 ex str S Gubbanäsan (Mikael Nord) 9.04
lllll Smådopping Tachybaptus ruficollis
2 ex födosök Getteröns naturreservat, Getterön (Naturum Getterön m fl)
lllll Gråhakedopping Podiceps grisegena
1 ex rast Gubbanäsan (Mikael Nord) 9.07
lllll Havssula Morus bassanus
2 ex str N Lerjan, Galtabäck (Claes-Göran Cederlund m fl) 7.20–9.50
1 ad funnen död Torkelstorps strand, Hanhals (Jonathan Börjesson)
1 ex förbifl Lyngaskär, Morup (Ulf L Larsson) 16.13
9 ex förbifl Gubbanäsan (Mikael Nord) 9.36
lllll Toppskarv Phalacrocorax aristotelis
26 ex förbifl Gubbanäsan (Mikael Nord) 9.35–9.36
Ca 150 ex rast Malön (Mikael Käll) 7.30–10.00
lllll Sparvhök Accipiter nisus
1 ex Lilla Trälviken (Mikael Nord) 9.55
lllll Brun kärrhök Circus aeruginosus
1 1K str S Utteros Naturreservat (Stefan Johansson) 8.58–9.18
2 ex Hjälms våtmark (Ove Ferling)
1 1K Getteröns naturreservat, Getterön (Stefan Johansson) 13.15–14.06
lllll Blå kärrhök Circus cyaneus
3 ex Hjälms våtmark (Ove Ferling)
1 honf str S Lerjan, Galtabäck (Claes-Göran Cederlund m fl) 7.20–9.50
1 1K Reuterwalls stuga (Mikael Nord) 9.48
1 ad hane Ramsjöholm, Lis mosse (Stefan Johansson) 10.24–11.00
lllll Stäpphök Circus macrourus
1 1K rast Råöslätten, Onsala (Mikael Käll) 11.30
lllll Röd glada Milvus milvus
1 ex stat Stora Nydala, Skedala, Snöstorp (Joakim Lindblom) 15.40
8 1K födosök Huvhult, Morup (Stefan Johansson) 10.05–10.50
1 ex Hjälms våtmark (Ove Ferling)
5 ex Bölserakan, Morup (Ulf L Larsson) 15.25
5 ex Runeberg, Grimeton (Pär Sandberg) 10.45
lllll Brun glada Milvus migrans
1 1K födosök Huvhult, Morup (Stefan Johansson) 10.05–10.50
lllll Havsörn Haliaeetus albicilla
1 5K+ Getteröns naturreservat, Getterön (Stefan Johansson) 13.15–14.06
lllll Trana Grus grus
44 ex Runeberg, Grimeton (Pär Sandberg) 10.45
59 ex Grimetons kyrka (Pär Sandberg) 10.30
2 ex Hjälms våtmark (Ove Ferling)
lllll Ljungpipare Pluvialis apricaria
3 ex Getteröns naturreservat, Getterön (Reino Andersson m fl) 11.00
18 ex str SV Hjälms våtmark (Ove Ferling)
6 ex rast Lerjan, Galtabäck (Claes-Göran Cederlund m fl) 7.20–9.50
lllll Kustpipare Pluvialis squatarola
12 ex Getteröns naturreservat, Getterön (Reino Andersson m fl) 11.00
1 1K rast Malön (Mikael Käll) 7.30–10.00
lllll Större strandpipare Charadrius hiaticula
6 ex rast Lerjan, Galtabäck (Claes-Göran Cederlund m fl) 7.20–9.50
1 ex rast Malön (Mikael Käll) 7.30–10.00
1 ex Lyngaskär, Morup (Ulf L Larsson) 16.03
14 ex Getteröns naturreservat, Getterön (Reino Andersson m fl) 11.00
30 ex Utteros Naturreservat (Stefan Johansson) 8.58–9.18
lllll Storspov Numenius arquata
4 ex Lyngaskär, Morup (Ulf L Larsson) 15.58
1 ex förbifl Malön (Mikael Käll) 7.30–10.00
9 ex Getteröns naturreservat, Getterön (Reino Andersson m fl) 11.00
lllll Myrspov Limosa lapponica
10 1K Getteröns naturreservat, Getterön (Reino Andersson m fl) 11.00
1 ex rast Lerjan, Galtabäck (Claes-Göran Cederlund m fl) 7.20–9.50
lllll Isländsk rödspov Limosa limosa islandica
4 1K Getteröns naturreservat, Getterön (Reino Andersson m fl) 11.30
lllll Roskarl Arenaria interpres
2 1K Getteröns naturreservat, Getterön (Reino Andersson m fl) 11.00
lllll Kustsnäppa Calidris canutus
1 1K rast Lerjan, Galtabäck (Claes-Göran Cederlund m fl) 7.20–9.50
2 ex Getteröns naturreservat, Getterön (Reino Andersson m fl) 11.00
lllll Brushane Calidris pugnax
8 1K Getteröns naturreservat, Getterön (Reino Andersson m fl) 11.30
lllll Spovsnäppa Calidris ferruginea
1 1K Getteröns naturreservat, Getterön (Reino Andersson m fl) 11.00
1 ex rast Lerjan, Galtabäck (Claes-Göran Cederlund m fl) 7.20–9.50
lllll Kärrsnäppa Calidris alpina
390 ex Getteröns naturreservat, Getterön (Reino Andersson m fl) 11.00
50 1K Utteros Naturreservat (Stefan Johansson) 8.58–9.18
15 ex rast Malön (Mikael Käll) 7.30–10.00
156 ex rast Lerjan, Galtabäck (Claes-Göran Cederlund m fl) 7.20–9.50
2 ex Lyngaskär, Morup (Ulf L Larsson) 15.58
lllll Småsnäppa Calidris minuta
1 ex rast Lerjan, Galtabäck (Claes-Göran Cederlund m fl) 7.20–9.50
3 1K Getteröns naturreservat, Getterön (Reino Andersson m fl) 11.00
lllll Enkelbeckasin Gallinago gallinago
1 ex Hjälms våtmark (Ove Ferling)
lllll Svartsnäppa Tringa erythropus
2 1K Getteröns naturreservat, Getterön (Reino Andersson m fl) 11.00
lllll Gluttsnäppa Tringa nebularia
15 ex Getteröns naturreservat, Getterön (Stefan Johansson) 13.15–14.06
lllll Silltrut Larus fuscus
2 ex Hjälms våtmark (Ove Ferling)
lllll Tobisgrissla Cepphus grylle
1 ex str S Lerjan, Galtabäck (Claes-Göran Cederlund m fl) 7.20–9.50
lllll Kungsfiskare Alcedo atthis
1 ex förbifl Kanalen, Getterön (Naturum Getterön m fl)
lllll Stenfalk Falco columbarius
1 1K Råöslätten, Onsala (Stefan Johansson) 14.59–16.04
1 1K Getteröns naturreservat, Getterön (Stefan Johansson) 13.15–14.06
1 hona str S Lerjan, Galtabäck (Claes-Göran Cederlund m fl) 7.20–9.50
1 ex födosök Bölserakan, Morup (Ulf L Larsson) 15.26
lllll Pilgrimsfalk Falco peregrinus
1 ad hona rast Söderhöjd, Breared, Varberg (Mikael Nord) 7.29
2 1K födosök Lerjan, Galtabäck (Claes-Göran Cederlund m fl) 7.20–9.50
1 ex Huvhult, Morup (Stefan Johansson) 10.05–10.50
2 ex Hjälms våtmark (Ove Ferling)
lllll Tofsmes Lophophanes cristatus
2 ex stat Malön (Mikael Käll) 7.30–10.00
lllll Kungsfågel Regulus regulus
15 ex rast Malön (Mikael Käll) 7.30–10.00
lllll Stenskvätta Oenanthe oenanthe
5 ex rast Malön (Mikael Käll) 7.30–10.00
lllll Forsärla Motacilla cinerea
2 ex str S Lerjan, Galtabäck (Stefan Johansson) 6.38–8.03
2 ex str SO Malön (Mikael Käll) 7.30–10.00
lllll Steglits Carduelis carduelis
Noterad Hjälms våtmark (Ove Ferling)
8 ex Runeberg, Grimeton (Pär Sandberg) 10.45
VECKANS BILDER FRÅN

Kommentarer

Sortering

Nationell status

Sida 1 av 3
Sida 1 av 3