SENASTE FYNDEN FRÅN
 
17

Hårdare filtrering →
Filter av/på:

Nationell status

Regional status

Avvikande fenologi

Höga antal

lllll Vitkindad gås Branta leucopsis
Noterad Sik strandängar, Sik, Tvååker (Jan Wahlberg) 4.56–5.35
200 ex rast Galtabäcksskär, Galtabäck (Jan Wahlberg) 3.21–4.01
lllll Skedand Spatula clypeata
1 hane rast Utteros, Tvååker (Jan Wahlberg) 4.14–4.51
10 ex Larssons våtmark, Påarp (Christopher Gullander) 10.35–11.17
10 ex rast Norra Lyngen, Morup (Jan Wahlberg) 5.39–6.06
lllll Snatterand Mareca strepera
20 ex Larssons våtmark, Påarp (Christopher Gullander) 10.35–11.17
6 ex rast Norra Lyngen, Morup (Jan Wahlberg) 5.39–6.06
lllll Bläsand Mareca penelope
5 ex Larssons våtmark, Påarp (Christopher Gullander) 10.35–11.17
lllll Stjärtand Anas acuta
1 hane födosök Trönninge ängar (Johan Tufvesson) 6.00–7.01
lllll Kricka Anas crecca
Ca 25 ex rast Norra Lyngen, Morup (Jan Wahlberg) 5.39–6.06
Ca 15 ex födosök Galtabäcksskär, Galtabäck (Jan Wahlberg) 3.21–4.01
Ca 20 ex rast Utteros, Tvååker (Jan Wahlberg) 4.14–4.51
Noterad Larssons våtmark, Påarp (Christopher Gullander) 10.35–11.17
lllll Svärta Melanitta fusca
Ca 100 ex Påarp (Christopher Gullander) 9.55–10.36
lllll Sjöorre Melanitta nigra
Ca 600 ex rast Påarp (Christopher Gullander) 9.55–10.36
8 ex rast Sik strandängar, Sik, Tvååker (Jan Wahlberg) 4.56–5.35
lllll Vaktel Coturnix coturnix
1 ex sp/sj Särdals hed, Busör (Giesela Blomqvist) 2.30
lllll Nattskärra Caprimulgus europaeus
2 ex sp/sj Bjärnared, Gräsås, Slättåkra (Peter G Bengtsson) 1.11–1.14
lllll Gök Cuculus canorus
1 ex sp/sj Norra Lyngen, Morup (Jan Wahlberg) 5.39–6.06
1 ex sp/sj Trönninge ängar (Johan Tufvesson) 6.00–7.01
1 ex sp/sj Sik strandängar, Sik, Tvååker (Jan Wahlberg) 4.56–5.35
lllll Skogsduva Columba oenas
Minst 30 ex födosök Norra Lyngen, Morup (Jan Wahlberg) 5.39–6.06
1 ex förbifl Sik strandängar, Sik, Tvååker (Jan Wahlberg) 4.56–5.35
lllll Turkduva Streptopelia decaocto
1 ex sp/sj Toarpens, Sandkärr, Morup (Maria Palmqvist) 5.00–5.05
lllll Vattenrall Rallus aquaticus
1 ex lock Vassområdet, Halmstad hamn (Christopher Gullander) 8.10–8.45
lllll Rörhöna Gallinula chloropus
2 ex stat Lyckebäcksdammen, Falkenberg (Inge Karlqvist) 17.00
lllll Trana Grus grus
1 ex rast Utteros, Tvååker (Magnus Jäderblad)
25 ex rast Lerjan, Galtabäck (Jan Wahlberg) 3.21–4.01
lllll Skäggdopping Podiceps cristatus
2 i par föda åt ungar Vassområdet, Halmstad hamn (Christopher Gullander) 8.10–8.45
lllll Skärfläcka Recurvirostra avosetta
7 ex Sik strandängar, Sik, Tvååker (Jan Wahlberg) 4.56–5.35
7 ex Utteros, Tvååker (Jan Wahlberg) 4.14–4.51
8 pulli pulli/nyligen flygga Larssons våtmark, Påarp (Christopher Gullander) 10.35–11.17
Ca 30 ex Galtabäcksskär, Galtabäck (Jan Wahlberg) 3.21–4.01
lllll Ljungpipare Pluvialis apricaria
1 ex förbifl Påarp (Christopher Gullander) 9.55–10.36
lllll Större strandpipare Charadrius hiaticula
2 ex Sik strandängar, Sik, Tvååker (Jan Wahlberg) 4.56–5.35
1 ex ruvande Trönninge ängar (Johan Tufvesson) 6.00–7.01
6 ex födosök Galtabäcksskär, Galtabäck (Jan Wahlberg) 3.21–4.01
2 ex lämpl biotop Trottabergs våtmark (Göran Lindh m fl) 9.45
lllll Mindre strandpipare Charadrius dubius
1 ex lämpl biotop Trottabergs våtmark (Göran Lindh m fl) 9.45
2 ex ruvande Trönninge ängar (Johan Tufvesson) 6.00–7.01
lllll Storspov Numenius arquata
2 i par sp/sj Galtabäcksvägen, Varberg (Jan Wahlberg) 3.17
6 ex födosök Lerjan, Galtabäck (Jan Wahlberg) 3.21–4.01
2 ex förbifl Sik strandängar, Sik, Tvååker (Jan Wahlberg) 4.56–5.35
1 ex sp/sj Björkäng, Tvååker (Amy Jacobsson m fl) 6.30–8.00
1 ex födosök Vråen, Tvååker (Jan Wahlberg) 4.54
1 ex sp/sj Norra Lyngen, Morup (Jan Wahlberg) 5.39–6.06
2 ex sp/sj Falkagård, Utteros, Tvååker (Jan Wahlberg) 3.14
lllll Kustsnäppa Calidris canutus
2 ad födosök Påarp (Christopher Gullander) 9.55–10.36
lllll Brushane Calidris pugnax
5 ad hane rast Utteros, Tvååker (Magnus Jäderblad)
2 hane födosök Trönninge ängar (Johan Tufvesson) 6.00–7.01
lllll Kärrsnäppa Calidris alpina
1 ex rast Utteros, Tvååker (Jan Wahlberg) 4.14–4.51
1 ex födosök Påarp (Christopher Gullander) 9.55–10.36
lllll Drillsnäppa Actitis hypoleucos
1 ex födosök Risåsvägen 9, Kyrkobyn, Släp (Jonas Magnusson)
lllll Skogssnäppa Tringa ochropus
6 ex födosök Trönninge ängar (Johan Tufvesson) 6.00–7.01
7 ex rast Korshamn, Morups Tånge (Amy Jacobsson m fl)
2 ex rast Sik strandängar, Sik, Tvååker (Jan Wahlberg) 4.56–5.35
11 ex rast Utteros, Tvååker (Jan Wahlberg) 4.14–4.51
31 ex födosök Trottabergs våtmark (Göran Lindh m fl) 9.45
lllll Grönbena Tringa glareola
1 ex rast Galtabäcksskär, Galtabäck (Jan Wahlberg) 3.21–4.01
1 ex rast Utteros, Tvååker (Jan Wahlberg) 4.14–4.51
3 ex födosök Trönninge ängar (Johan Tufvesson) 6.00–7.01
lllll Svartsnäppa Tringa erythropus
2 ad Getteröns naturreservat, Getterön (Mikael Nord) 9.58
5 ex födosök Trönninge ängar (Johan Tufvesson) 6.00–7.01
2 ex födosök Trottabergs våtmark (Göran Lindh m fl) 9.45
1 ex rast Utteros, Tvååker (Jan Wahlberg) 4.14–4.51
7 ex str S Galtabäcksskär, Galtabäck (Jan Wahlberg) 3.21–4.01
lllll Gluttsnäppa Tringa nebularia
2 ad Getteröns naturreservat, Getterön (Mikael Nord) 9.58
lllll Kaspisk trut Larus cachinnans
1 2K Getteröns naturreservat, Getterön (Mikael Nord) 12.30
lllll Skräntärna Hydroprogne caspia
1 ad födosök Larssons våtmark, Påarp (Christopher Gullander) 10.35–11.18
lllll Storlom Gavia arctica
1 ex rast Påarp (Christopher Gullander) 9.55–10.36
lllll Skedstork Platalea leucorodia
1 ex rast Brevik, Morups Tånge (Amy Jacobsson m fl) 5.30–5.45
lllll Brun kärrhök Circus aeruginosus
1 hane födosök Norra Lyngen, Morup (Jan Wahlberg) 5.39–6.06
1 ex födosök Ugglarps kvarn, Eftra (Bengt Andersson) 10.10
lllll Havsörn Haliaeetus albicilla
2 ad i par Getteröns naturreservat, Getterön (Mikael Nord) 9.57
lllll Kattuggla Strix aluco
1 ex sp/sj Bjärnared, Gräsås, Slättåkra (Peter G Bengtsson) 1.14
lllll Törnskata Lanius collurio
3 ex Ekered, Lindome (Ove Ferling)
lllll Skäggmes Panurus biarmicus
20 ex lämpl biotop Vassområdet, Halmstad hamn (Christopher Gullander) 8.10–8.45
lllll Backsvala Riparia riparia
4 ex födosök Norra Lyngen, Morup (Jan Wahlberg) 5.39–6.06
lllll Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus
1 ex sp/sj Hökafältet, Laholm (Morgan Johansson) 17.07
1 ex sp/sj Sik strandängar, Sik, Tvååker (Jan Wahlberg) 4.56–5.35
1 ex sp/sj Björkäng, Tvååker (Amy Jacobsson m fl) 6.30–8.00
lllll Rörsångare Acrocephalus scirpaceus
4 ex sp/sj Vassområdet, Halmstad hamn (Christopher Gullander) 8.10–8.45
Noterad ad hane sp/sj Alet (Mattias Lindström m fl)
lllll Kärrsångare Acrocephalus palustris
1 ex sp/sj Sions håla, Vapnödalen (Göran Lindh m fl) 9.15
1 ex Getterön (Pär Sandberg) 11.00
1 ex sp/sj Sik strandängar, Sik, Tvååker (Jan Wahlberg) 4.56–5.35
1 ex sp/sj Furet, Kvibille (Arne Lysell) 8.00
1 ex sp/sj Björkäng, Tvååker (Amy Jacobsson m fl) 6.30–8.00
2 ex sp/sj Vassområdet, Halmstad hamn (Christopher Gullander) 8.10–8.45
2 ex sp/sj Galtabäcksvägen, Varberg (Jan Wahlberg) 3.17
lllll Härmsångare Hippolais icterina
1 ex sp/sj Gödestad kyrka (Kjell Andersson) 8.30–10.30
lllll Trädgårdssångare Sylvia borin
1 ex Getterön (Pär Sandberg)
3 ex sp/sj Gödestad kyrka (Kjell Andersson) 8.30–10.30
1 ex sp/sj Görvik (Göran Lindh m fl) 10.00–13.30
lllll Ärtsångare Curruca curruca
1 hane sp/sj Hammerö, Kungsbacka (Carl-Henrik Udd) 16.58
lllll Trädkrypare Certhia familiaris
1 ex sp/sj Gödestad kyrka (Kjell Andersson) 8.30–10.30
lllll Grå flugsnappare Muscicapa striata
2 ex födosök Knaggaredsbergen, Biskopstorps naturreservat (Arne Lysell) 8.00
lllll Vitstjärnig blåhake Luscinia svecica cyanecula
1 hane sp/sj Björkäng, Tvååker (Amy Jacobsson m fl) 6.30–8.00
lllll Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus
1 ex sp/sj Falkagård, Utteros, Tvååker (Jan Wahlberg) 3.14
1 hane sp/sj Kolla, Kungsbacka (Carl-Henrik Udd) 18.24
1 ex stat Gatehus, Hagön, Halmstad (Bengt Andersson)
1 hane upprörd, varnande Görvik (Göran Lindh m fl) 10.00–13.30
lllll Buskskvätta Saxicola rubetra
1 ex Skällinge by 11, Varberg (John Andersson) 14.46
1 ex sp/sj Sik strandängar, Sik, Tvååker (Jan Wahlberg) 4.56–5.35
lllll Svarthakad buskskvätta Saxicola rubicola
1 hona permanent revir Påarp (Christopher Gullander) 9.55–10.36
lllll Stenskvätta Oenanthe oenanthe
2 ex Norra Lyngen, Morup (Jan Wahlberg) 5.39–6.06
2 ex födosök Morups Tånge (Bengt Andersson) 8.30–9.15
1 hane Sik strandängar, Sik, Tvååker (Jan Wahlberg) 4.56–5.35
lllll Rosenfink Carpodacus erythrinus
2 ex sp/sj Görvik (Göran Lindh m fl) 10.00–13.30
lllll Steglits Carduelis carduelis
7 ex förbifl Trönninge (Johan Tufvesson) 7.02
VECKANS BILDER FRÅN

Kommentarer

Sortering

Nationell status

Sida 1 av 6
Sida 1 av 6