SENASTE FYNDEN FRÅN
 
26

Hårdare filtrering →
Filter av/på:

Nationell status

Regional status

Avvikande fenologi

Höga antal

lllll Kanadagås Branta canadensis
279 ex rast Visingsö (Rüdiger Kasche) 9.00–12.00
lllll Vitkindad gås Branta leucopsis
2 ex rast Erstadkärret, Visingsö (Rüdiger Kasche) 9.30
lllll Grågås Anser anser
83 ex rast Visingsö (Rüdiger Kasche) 9.00–12.00
lllll Sädgås Anser fabalis
22 ex str N Tranebo, Dumme mosse (Håkan Ydregården) 8.00–12.30
lllll Gräsand Anas platyrhynchos
54 i par rast Erstadkärret, Visingsö (Rüdiger Kasche) 9.30–12.30
lllll Knipa Bucephala clangula
10 ex rast Erstadkärret, Visingsö (Rüdiger Kasche) 9.30–12.30
lllll Storskrake Mergus merganser
2 ad hona rast Erstadkärret, Visingsö (Rüdiger Kasche) 9.30–12.30
lllll Skogsduva Columba oenas
5 ex str N Tranebo, Dumme mosse (Håkan Ydregården m fl) 8.00–12.30
lllll Ringduva Columba palumbus
3 ex förbifl Rönäs brygga, Visingsö (Rüdiger Kasche) 9.00–9.30
lllll Trana Grus grus
1 ex rast Tranebo, Dumme mosse (Håkan Ydregården m fl) 8.00–12.30
3 ex str N Vallavägen 19, Tenhult, Jönköping (Magnus Andersson) 13.16
3 ex förbifl Grästorp Jönköping (Ingvar Selse) 9.50–10.00
lllll Tofsvipa Vanellus vanellus
2 ex rast Erstadkärret, Visingsö (Rüdiger Kasche) 9.30–12.30
3 ex str N Tranebo, Dumme mosse (Håkan Ydregården) 8.00–12.30
lllll Fiskmås Larus canus
17 ex rast Erstadkärret, Visingsö (Rüdiger Kasche) 9.30–12.30
lllll Storskarv Phalacrocorax carbo
1 ex str S Tranebo, Dumme mosse (Håkan Ydregården m fl) 8.00–12.30
1 ex rast Tokeryd, Järstorp (Håkan Ydregården) 12.45
lllll Sparvhök Accipiter nisus
1 ex str N Tranebo, Dumme mosse (Håkan Ydregården m fl) 8.00–12.30
lllll Duvhök Accipiter gentilis
1 ex str N Tranebo, Dumme mosse (Håkan Ydregården m fl) 8.00–12.30
lllll Röd glada Milvus milvus
1 3K+ födosök Bårarps ängsgård, Bårarp (Fredrik Litsgård) 10.30–10.35
lllll Havsörn Haliaeetus albicilla
1 2K födosök Rönäs brygga, Visingsö (Rüdiger Kasche) 9.00–9.30
lllll Ormvråk Buteo buteo
8 ex str N Tranebo, Dumme mosse (Håkan Ydregården m fl) 8.00–12.30
lllll Varfågel Lanius excubitor
1 ex stat Tranebo, Dumme mosse (Håkan Ydregården m fl) 8.00–12.30
lllll Entita Poecile palustris
1 ex sp/sj Toppen, Vista kulle, Vista Kulle (Martin Oomen) 13.30–13.50
lllll Trädlärka Lullula arborea
1 ex str N Tranebo, Dumme mosse (Håkan Ydregården m fl) 8.00–12.30
lllll Sånglärka Alauda arvensis
15 ex förbifl Tranebo, Dumme mosse (Håkan Ydregården m fl) 8.00–12.30
30 ex födosök Ulvstorp (Johan Claesson) 8.00
1 ex str N Rosenlund, Rosenlundsfälten (Martin Oomen) 8.45
30 ad str Erstadkärret, Visingsö (Rüdiger Kasche) 9.30–12.00
lllll Stare Sturnus vulgaris
6 ex förbifl Tranebo, Dumme mosse (Håkan Ydregården) 8.00–12.30
lllll Strömstare Cinclus cinclus
1 ex Tabergsån Huluhammar, Taberg (Björn Karlsson) 15.05
lllll Gulsparv Emberiza citrinella
12 ex födosök Ulvstorp (Johan Claesson) 8.00
VECKANS BILDER FRÅN

Kommentarer

Sortering

Nationell status

Sida 1 av 21
Sida 1 av 21