SENASTE FYNDEN FRÅN
 
22

Hårdare filtrering →
Filter av/på:

Nationell status

Regional status

Avvikande fenologi

Höga antal

Krysslistefilter
Användare
lllll Årta Spatula querquedula
2 ex Kalmar dämme (Andreas Ståhl) 10.43
lllll Ringduva Columba palumbus
1 ex sp/sj Dunö (Eleonor Karlsson) 6.00–7.00
lllll Skäggdopping Podiceps cristatus
4 i par permanent revir Dunö (Eleonor Karlsson) 6.00–7.00
lllll Skräntärna Hydroprogne caspia
1 ex förbifl Dunö (Eleonor Karlsson) 6.45–6.47
1 ex förbifl Malmfjärden västra, Kalmar (Jesper Hansson) 8.10
lllll Spillkråka Dryocopus martius
1 ex födosök Dunö (Eleonor Karlsson) 6.00–7.00
lllll Gröngöling Picus viridis
1 ex sp/sj Dunö (Eleonor Karlsson) 6.00–7.00
lllll Lövsångare Phylloscopus trochilus
1 ex sp/sj Dunö (Eleonor Karlsson) 6.45–6.55
lllll Gärdsmyg Troglodytes troglodytes
1 ex sp/sj Dunö (Eleonor Karlsson) 6.00–7.00
lllll Nötväcka Sitta europaea
1 ex födosök Dunö (Eleonor Karlsson) 6.00–7.00
lllll Trädkrypare Certhia familiaris
1 ex sp/sj Dunö (Eleonor Karlsson) 6.00–7.00
lllll Stare Sturnus vulgaris
1 ex sp/sj Dunö (Eleonor Karlsson) 6.00–7.00
lllll Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus
1 hane sp/sj Dunö (Eleonor Karlsson) 6.00–7.00
Senaste synkningen med Artportalen: 2024‑04‑22 13:36:03
VECKANS BILDER FRÅN

Kommentarer

Sortering

Nationell status

Sida 1 av 48
Sida 1 av 48