SENASTE FYNDEN FRÅN
 
19

Hårdare filtrering →
Filter av/på:

Nationell status

Regional status

Avvikande fenologi

Höga antal

lllll Skedand Spatula clypeata
Noterad rast Södra Striern, Striern (Wilhelm Lennman m fl) 9.23
lllll Stjärtand Anas acuta
2 ex rast Södra Striern, Striern (Wilhelm Lennman m fl) 7.16
lllll Vattenrall Rallus aquaticus
1 ex födosök Södra Striern, Striern (Wilhelm Lennman m fl) 8.20
lllll Smådopping Tachybaptus ruficollis
1 1K rast Södra Striern, Striern (Wilhelm Lennman m fl) 7.55
lllll Mindre strandpipare Charadrius dubius
1 ex rast Södra Striern, Striern (Wilhelm Lennman m fl) 9.17
lllll Större strandpipare Charadrius hiaticula
21 ex rast Södra Striern, Striern (Wilhelm Lennman m fl) 7.28–8.20
lllll Kärrsnäppa Calidris alpina
6 ex rast Södra Striern, Striern (Wilhelm Lennman m fl) 7.27
lllll Svartsnäppa Tringa erythropus
4 ex sp/sj Södra Striern, Striern (Wilhelm Lennman m fl) 7.16
lllll Grönbena Tringa glareola
6 ex rast Södra Striern, Striern (Wilhelm Lennman m fl) 8.20–9.22
lllll Gluttsnäppa Tringa nebularia
5 ex rast Södra Striern, Striern (Wilhelm Lennman m fl) 7.16–9.22
lllll Skogssnäppa Tringa ochropus
2 ex rast Södra Striern, Striern (Wilhelm Lennman m fl) 7.17
lllll Ägretthäger Ardea alba
4 ex rast Södra Striern, Striern (Wilhelm Lennman m fl) 8.54
lllll Mindre hackspett Dryobates minor
1 ex lock Södra Striern, Striern (Wilhelm Lennman m fl) 8.55
lllll Spillkråka Dryocopus martius
1 ex lock Södra Striern, Striern (Wilhelm Lennman m fl) 8.23
lllll Tornfalk Falco tinnunculus
1 ex födosök Södra Striern, Striern (Wilhelm Lennman m fl) 9.21
lllll Svartmes Periparus ater
1 ex stat Södra Striern, Striern (Wilhelm Lennman m fl) 7.17
lllll Tofsmes Lophophanes cristatus
1 ex stat Södra Striern, Striern (Wilhelm Lennman m fl) 7.17
lllll Ladusvala Hirundo rustica
50 ex rast Skeppeberg, Kisa (Anders Jörneskog) 7.00
lllll Dubbeltrast Turdus viscivorus
3 ex förbifl Södra Striern, Striern (Wilhelm Lennman m fl) 7.55
lllll Trädpiplärka Anthus trivialis
1 ex lock Södra Striern, Striern (Wilhelm Lennman m fl) 8.54
Senaste synkningen med Artportalen: 2022‑08‑19 12:27:02
VECKANS BILDER FRÅN

Kommentarer

Sortering

Nationell status

Sida 1 av 23
Sida 1 av 23