SENASTE FYNDEN FRÅN
 
7

Hårdare filtrering →
Filter av/på:

Nationell status

Regional status

Avvikande fenologi

Höga antal

lllll Kanadagås Branta canadensis
410 ex Isternäset (Hans Cronert)
lllll Sångsvan Cygnus cygnus
10 ex str SV Käringören, Landön (Hans Cronert) 11.30–12.45
lllll Bläsand Mareca penelope
13 ex Isternäset (Hans Cronert)
4 ex Käringören, Landön (Hans Cronert) 11.30–12.45
lllll Stjärtand Anas acuta
2 i par Käringören, Landön (Hans Cronert) 11.30–12.45
lllll Kricka Anas crecca
3 ex Isternäset (Hans Cronert)
lllll Småskrake Mergus serrator
13 ex Käringören, Landön (Hans Cronert) 11.30–12.45
lllll Skogsduva Columba oenas
25 ex Trolle-Ljungby mosse, Vanneberga, K-stad (Hans Cronert) 11.00
lllll Kungsörn Aquila chrysaetos
1 ex Trolle-Ljungby mosse, Vanneberga, K-stad (Hans Cronert) 11.00
lllll Duvhök Accipiter gentilis
1 1K Trolle-Ljungby mosse, Vanneberga, K-stad (Hans Cronert) 11.00
lllll Havsörn Haliaeetus albicilla
2 1K+ Karsholm, åkerlandskapet söder om (Hans Cronert)
4 ex Trolle-Ljungby mosse, Vanneberga, K-stad (Hans Cronert) 11.00
1 1K+ Käringören, Landön (Hans Cronert) 11.30–12.45
lllll Fjällvråk Buteo lagopus
1 ex Karsholm, åkerlandskapet söder om (Hans Cronert)
1 ex Käringören, Landön (Hans Cronert) 11.30–12.45
lllll Skata Pica pica
1 ex förbifl Ellas, Trunelän (Jörgen Nilsson) 9.36
lllll Tofsmes Lophophanes cristatus
5 ex Miklagård (Hans Cronert) 13.00–13.45
lllll Kungsfågel Regulus regulus
10 ex Miklagård (Hans Cronert) 13.00–13.45
lllll Gråsiska Acanthis flammea
15 ex Vanneberga plurra, Vannebergaholmen (Nils Waldemarsson) 12.30
lllll Större korsnäbb Loxia pytyopsittacus
2 ex Miklagård (Hans Cronert) 13.00–13.45
lllll Grönsiska Spinus spinus
80 ex Käringören, Landön (Hans Cronert) 11.30–12.45
Senaste synkningen med Artportalen: 2022‑12‑07 16:48:02
VECKANS BILDER FRÅN

Kommentarer

Sortering

Nationell status

Sida 1 av 16
Sida 1 av 16