SENASTE FYNDEN FRÅN
 
19

Hårdare filtrering →
Filter av/på:

Nationell status

Regional status

Avvikande fenologi

Höga antal

lllll Bläsgås Anser albifrons
2 ex rast Lomma saltsjöbad, Lomma (Lars-Göran Lillvik) 9.10–11.00
lllll Bläsand Mareca penelope
6 ex rast Lomma södra (Per Olof Lippe)
2 ex rast Löddesnäs (Lars Nilsson) 6.20–12.25
lllll Stjärtand Anas acuta
2 ex rast Lomma södra (Per Olof Lippe)
lllll Kricka Anas crecca
1 ex rast Löddesnäs (Lars Nilsson) 6.20–12.25
3 ex rast Lomma södra (Per Olof Lippe)
lllll Småskrake Mergus serrator
6 ex pulli/nyligen flygga Lomma södra (Per Olof Lippe)
lllll Vattenrall Rallus aquaticus
5 ex rast Löddesnäs (Lars Nilsson) 6.20–12.25
lllll Småfläckig sumphöna Porzana porzana
3 ex rast Löddesnäs (Lars Nilsson) 6.20–12.25
lllll Mindre strandpipare Charadrius dubius
1 ex rast Löddesnäs (Lars Nilsson) 6.20–12.25
lllll Större strandpipare Charadrius hiaticula
1 ex födosök Lomma södra (Per Olof Lippe)
lllll Brushane Calidris pugnax
3 ex str S Löddesnäs (Lars Nilsson) 6.20–12.25
lllll Drillsnäppa Actitis hypoleucos
3 ex rast Lomma norra (Per Olof Lippe)
14 ex rast Löddesnäs (Lars Nilsson) 6.20–12.25
lllll Grönbena Tringa glareola
17 ex str S Löddesnäs (Lars Nilsson) 6.20–12.25
lllll Gluttsnäppa Tringa nebularia
2 ex rast Löddesnäs (Lars Nilsson) 6.20–12.25
lllll Skogssnäppa Tringa ochropus
7 ex rast Löddesnäs (Lars Nilsson) 6.20–12.25
1 ex förbifl Haboljung (Per Olof Lippe)
lllll Silltrut Larus fuscus
1 1K rast Lomma södra (Per Olof Lippe)
lllll Skräntärna Hydroprogne caspia
4 ex rast Löddesnäs (Lars Nilsson) 6.20–12.25
6 ex rast Lomma södra (Per Olof Lippe)
1 ex förbifl Habodammarna (Per Olof Lippe)
lllll Kentsk tärna Thalasseus sandvicensis
1 ex förbifl Lomma södra (Per Olof Lippe)
2 ex födosök Haboljung (Per Olof Lippe)
lllll Brun kärrhök Circus aeruginosus
3 ex rast Löddesnäs (Lars Nilsson) 6.20–12.25
lllll Törnskata Lanius collurio
1 ex rast Löddesnäs (Lars Nilsson) 6.20–12.25
1 1K rast Habodammarna (Per Olof Lippe)
lllll Skäggmes Panurus biarmicus
8 ex rast Löddesnäs (Lars Nilsson) 6.20–12.25
lllll Ladusvala Hirundo rustica
25 ex str S Haboljung (Per Olof Lippe)
lllll Lövsångare Phylloscopus trochilus
15 ex rast Löddesnäs (Lars Nilsson) 6.20–12.25
2 ex rast Habodammarna (Per Olof Lippe)
lllll Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus
5 ex rast Löddesnäs (Lars Nilsson) 6.20–12.25
lllll Svarthätta Sylvia atricapilla
1 ex rast Habodammarna (Per Olof Lippe)
lllll Trädgårdssångare Sylvia borin
3 ex rast Habodammarna (Per Olof Lippe)
lllll Törnsångare Curruca communis
1 ex rast Habodammarna (Per Olof Lippe)
5 ex rast Löddesnäs (Lars Nilsson) 6.20–12.25
lllll Ärtsångare Curruca curruca
1 ex rast Habodammarna (Per Olof Lippe)
lllll Stare Sturnus vulgaris
800 ex str S Lomma södra (Per Olof Lippe)
lllll Vitstjärnig blåhake Luscinia svecica cyanecula
1 1K rast Löddesnäs (Lars Nilsson) 6.20–12.25
lllll Buskskvätta Saxicola rubetra
3 ex rast Habodammarna (Per Olof Lippe)
9 ex rast Löddesnäs (Lars Nilsson) 6.20–12.25
Senaste synkningen med Artportalen: 2022‑08‑19 14:09:02
VECKANS BILDER FRÅN

Kommentarer

Sortering

Nationell status

Sida 1 av 24
Sida 1 av 24