SENASTE FYNDEN FRÅN
 
19

Hårdare filtrering →
Filter av/på:

Nationell status

Regional status

Avvikande fenologi

Höga antal

lllll Kanadagås Branta canadensis
5 ex rast Glon, Björköfjärden, Njurunda (Anders Johansson m fl) 9.35–10.05
5 ex rast Rotvik, Mingen (Anders Johansson m fl) 13.10–13.25
5 ex rast Skedlo, Skrängstasjön (Anders Johansson m fl) 12.50–13.00
lllll Vitkindad gås Branta leucopsis
4 ex rast Rotvik, Mingen (Anders Johansson m fl) 13.10–13.25
80 ex rast Stornäset NR, Stornäsets NR (Thomas Granfeldt) 9.00–11.00
4 ex rast Skedlo, Skrängstasjön (Anders Johansson m fl) 12.50–13.00
lllll Grågås Anser anser
5 ex rast Skedlo, Skrängstasjön (Anders Johansson m fl) 12.50–13.00
20 ex rast Norrviken, Njurunda (Anders Johansson m fl) 10.30
20 ex rast Rotvik, Mingen (Anders Johansson m fl) 13.10–13.25
lllll Sädgås Anser fabalis
2 ex rast Skrängstabodarna, Njurunda (Anders Johansson m fl) 10.15
2 ex rast Rotvik, Mingen (Anders Johansson m fl) 13.10–13.25
lllll Knölsvan Cygnus olor
2 ex Glon, Björköfjärden, Njurunda (Anders Johansson m fl) 9.35–10.05
lllll Sångsvan Cygnus cygnus
13 ex rast Rotvik, Mingen (Anders Johansson m fl) 13.10–13.25
3 ex rast Skrängstabodarna, Njurunda (Anders Johansson m fl) 10.15
lllll Skedand Anas clypeata
8 i par födosök Stornäset NR, Stornäsets NR (Thomas Granfeldt) 9.00–11.00
lllll Snatterand Anas strepera
2 i par rast Glon, Björköfjärden, Njurunda (Anders Johansson m fl) 9.35–10.05
2 i par rast Skrängstabodarna, Njurunda (Anders Johansson m fl) 10.15
lllll Bläsand Anas penelope
200 ex rast Stornäset NR, Stornäsets NR (Thomas Granfeldt) 9.00–11.00
14 i par rast Skedlo, Skrängstasjön (Anders Johansson m fl) 12.50–13.00
2 i par rast Björköviken, Njurunda (Anders Johansson m fl) 11.40–11.55
2 i par rast Skrängstabodarna, Njurunda (Anders Johansson m fl) 10.15
lllll Gräsand Anas platyrhynchos
10 ex rast Glon, Björköfjärden, Njurunda (Anders Johansson m fl) 9.35–10.05
50 ex rast Skedlo, Skrängstasjön (Anders Johansson m fl) 12.50–13.00
4 i par Indalsälvens deltas NR (Stig Carlsson) 6.30–8.30
100 ex rast Rotvik, Mingen (Anders Johansson m fl) 13.10–13.25
lllll Kricka Anas crecca
4 ex rast Björköviken, Njurunda (Anders Johansson m fl) 11.40–11.55
30 ex rast Rotvik, Mingen (Anders Johansson m fl) 13.10–13.25
42 i par rast Skedlo, Skrängstasjön (Anders Johansson m fl) 12.50–13.00
4 ex rast Glon, Björköfjärden, Njurunda (Anders Johansson m fl) 9.35–10.05
lllll Vigg Aythya fuligula
1 hane rast Skrängstabodarna, Njurunda (Anders Johansson m fl) 10.15
3 ex rast Björköviken, Njurunda (Anders Johansson m fl) 11.40–11.55
lllll Ejder Somateria mollissima
55 ex rast Lörudden, Njurunda (Anders Johansson m fl) 10.40–11.25
10 ex parning/parningsceremonier Skorven (Tomas Rydkvist) 12.52
5 ex födosök Bergafjärden, Njurunda (Jan Lindström) 9.30
26 i par par i lämplig häckbiotop Krokviken, Alnö (Bengt Allberg m fl) 10.00–12.00
lllll Knipa Bucephala clangula
2 ex rast Skorven (Tomas Rydkvist) 12.54
1 hona lämpl biotop Rotvik, Mingen (Anders Johansson m fl) 13.10–13.25
10 i par sp/sj Indalsälvens deltas NR (Stig Carlsson) 6.30–8.30
10 ex rast Glon, Björköfjärden, Njurunda (Anders Johansson m fl) 9.35–10.05
lllll Salskrake Mergellus albellus
4 i par rast Stornäskajen, Alnö (Thomas Granfeldt) 9.00–11.00
2 i par rast Skrängstabodarna, Njurunda (Anders Johansson m fl) 10.15
lllll Storskrake Mergus merganser
4 i par Indalsälvens deltas NR (Stig Carlsson) 6.30–8.30
6 ex rast Glon, Björköfjärden, Njurunda (Anders Johansson m fl) 9.35–10.05
lllll Småskrake Mergus serrator
5 ex Lörudden, Njurunda (Anders Johansson m fl) 10.40–11.25
lllll Orre Lyrurus tetrix
1 hane födosök Norrviken, Njurunda (Anders Johansson m fl) 10.30
lllll Smålom Gavia stellata
1 ex födosök Krokviken, Alnö (Bengt Allberg m fl) 10.00–12.00
lllll Storlom Gavia arctica
1 ex födosök Krokviken, Alnö (Bengt Allberg m fl) 10.00–12.00
1 ex födosök Åssjön Alnö (Thomas Granfeldt) 9.00–11.00
3 ex rast Björköviken, Njurunda (Anders Johansson m fl) 11.40–11.55
2 ex födosök Stornäskajen, Alnö (Thomas Granfeldt) 9.00–11.00
lllll Svarthakedopping Podiceps auritus
7 ex rast Björköviken, Njurunda (Anders Johansson m fl) 11.40–11.55
4 i par rast Bergafjärden, Njurunda (Jan Lindström) 9.30
lllll Rördrom Botaurus stellaris
1 ex sp/sj Rotvik, Mingen (Anders Johansson m fl) 13.10–13.25
lllll Gråhäger Ardea cinerea
3 ex förbifl Glon, Björköfjärden, Njurunda (Anders Johansson m fl) 9.35–10.05
lllll Storskarv Phalacrocorax carbo
30 ex str N Glon, Björköfjärden, Njurunda (Anders Johansson m fl) 9.35–10.05
25 ex Indalsälvens deltas NR (Stig Carlsson) 6.30–8.30
lllll Fiskgjuse Pandion haliaetus
1 ex str N Krokviken, Alnö (Bengt Allberg m fl) 10.00–12.00
lllll Sparvhök Accipiter nisus
1 ex str N Norrviken, Njurunda (Anders Johansson m fl) 10.30
4 ex str N Krokviken, Alnö (Bengt Allberg m fl) 10.00–12.00
1 ex förbifl Glon, Björköfjärden, Njurunda (Anders Johansson m fl) 9.35–10.05
lllll Brun kärrhök Circus aeruginosus
2 hona lämpl biotop Rotvik, Mingen (Anders Johansson m fl) 13.10–13.25
1 hona str N Krokviken, Alnö (Bengt Allberg m fl) 10.00–12.00
lllll Blå kärrhök Circus cyaneus
1 ad hane födosök Glon, Björköfjärden, Njurunda (Anders Johansson m fl) 9.35–10.05
2 hane str N Krokviken, Alnö (Bengt Allberg m fl) 10.00–12.00
lllll Havsörn Haliaeetus albicilla
5 ex Indalsälvens deltas NR (Stig Carlsson) 6.30–8.30
lllll Ormvråk Buteo buteo
3 ex str N Krokviken, Alnö (Bengt Allberg m fl) 10.00–12.00
2 ex förbifl Skottsundsslätten, Njurunda (Anders Johansson m fl) 12.25–12.45
1 ex förbifl Stornäset NR, Stornäsets NR (Thomas Granfeldt) 9.00–11.00
1 ex förbifl Glon, Björköfjärden, Njurunda (Anders Johansson m fl) 9.35–10.05
lllll Trana Grus grus
75 ex str N Krokviken, Alnö (Bengt Allberg m fl) 10.00–12.00
13 ex str N Rotvik, Mingen (Anders Johansson m fl) 13.10–13.25
24 ex rast Norrviken, Njurunda (Anders Johansson m fl) 10.30
lllll Strandskator Haematopodidae
2 ex Torsboda, Hässjö (Heine Mauritz Ludvig Grandin)
lllll Strandskata Haematopus ostralegus
2 ex rast Glon, Björköfjärden, Njurunda (Anders Johansson m fl) 9.35–10.05
2 ex rast Björköviken, Njurunda (Anders Johansson m fl) 11.40–11.55
lllll Tofsvipa Vanellus vanellus
14 ex str N Krokviken, Alnö (Bengt Allberg m fl) 10.00–12.00
3 ex rast Björköviken, Njurunda (Anders Johansson m fl) 11.40–11.55
10 ex rast Skedlo, Skrängstasjön (Anders Johansson m fl) 12.50–13.00
20 ex rast Rotvik, Mingen (Anders Johansson m fl) 13.10–13.25
3 ex rast Glon, Björköfjärden, Njurunda (Anders Johansson m fl) 9.35–10.05
lllll Större strandpipare Charadrius hiaticula
4 ex födosök Stornäsets NR (Thomas Granfeldt) 9.00–11.00
lllll Mindre strandpipare Charadrius dubius
3 ex lämpl biotop Bergafjärden, Njurunda (Anders Johansson m fl) 12.00–12.15
lllll Storspov Numenius arquata
3 ex str N Krokviken, Alnö (Bengt Allberg m fl) 10.00–12.00
2 ex rast Skrängstabodarna, Njurunda (Anders Johansson m fl) 10.15
5 ex rast Skedlo, Skrängstasjön (Anders Johansson m fl) 12.50–13.00
1 ex sp/sj Rotvik, Mingen (Anders Johansson m fl) 13.10–13.25
lllll Enkelbeckasin Gallinago gallinago
5 ex rast Glon, Björköfjärden, Njurunda (Anders Johansson m fl) 9.35–10.05
1 ex sp/sj Skedlo, Skrängstasjön (Anders Johansson m fl) 12.50–13.00
2 ex rast Stornäset NR, Stornäsets NR (Thomas Granfeldt) 9.00–11.00
lllll Skogssnäppa Tringa ochropus
6 ex rast Glon, Björköfjärden, Njurunda (Anders Johansson m fl) 9.35–10.05
1 ex rast Norrviken, Njurunda (Anders Johansson m fl) 10.30
1 ex rast Skrängstabodarna, Njurunda (Anders Johansson m fl) 10.15
1 ex rast Björköviken, Njurunda (Anders Johansson m fl) 11.40–11.55
1 ex födosök Bergafjärden, Njurunda (Jan Lindström) 9.30
9 ex födosök Stornäsets NR (Thomas Granfeldt) 9.00–11.00
2 ex sp/sj Rotvik, Mingen (Anders Johansson m fl) 13.10–13.25
1 ex rast Krokviken, Alnö (Bengt Allberg m fl) 10.00–12.00
lllll Rödbena Tringa totanus
1 ex födosök Bergafjärden, Njurunda (Jan Lindström) 9.30
lllll Skrattmås Chroicocephalus ridibundus
15 ex Sundsvall (Krister Jakobsson)
6 ex födosök Indalsälvens deltas NR (Stig Carlsson) 6.30–8.30
6 ex Glon, Björköfjärden, Njurunda (Anders Johansson m fl) 9.35–10.05
lllll Fiskmås Larus canus
35 ex rast Skedlo, Skrängstasjön (Anders Johansson m fl) 12.50–13.00
10 ex Glon, Björköfjärden, Njurunda (Anders Johansson m fl) 9.35–10.05
5 ex födosök Indalsälvens deltas NR (Stig Carlsson) 6.30–8.30
2 ex Sundsvall (Krister Jakobsson)
5 ex födosök Rotvik, Mingen (Anders Johansson m fl) 13.10–13.25
lllll Havstrut Larus marinus
1 ad förbifl Glon, Björköfjärden, Njurunda (Anders Johansson m fl) 9.35–10.05
lllll Gråtrut Larus argentatus
10 ex Sundsvall (Krister Jakobsson)
4 ex Indalsälvens deltas NR (Stig Carlsson) 6.30–8.30
4 ex förbifl Rotvik, Mingen (Anders Johansson m fl) 13.10–13.25
2 ex förbifl Glon, Björköfjärden, Njurunda (Anders Johansson m fl) 9.35–10.05
lllll Silltrut Larus fuscus
2 ad rast Lörudden, Njurunda (Anders Johansson m fl) 10.40–11.25
26 ex par i lämplig häckbiotop Bådan, Ripsandsviken, Alnö (Bengt Allberg m fl) 10.00–12.00
7 ad lämpl biotop Glon, Björköfjärden, Njurunda (Anders Johansson m fl) 9.35–10.05
lllll Tobisgrissla Cepphus grylle
1 ex förbifl Lörudden, Njurunda (Anders Johansson m fl) 10.40–11.25
lllll Tamduva Columba livia (domest.)
6 ex förbifl Björköviken, Njurunda (Anders Johansson m fl) 11.40–11.55
lllll Ringduva Columba palumbus
54 ex str N Glon, Björköfjärden, Njurunda (Anders Johansson m fl) 9.35–10.05
50 ex rast Rotvik, Mingen (Anders Johansson m fl) 13.10–13.25
500 ex str N Krokviken, Alnö (Bengt Allberg m fl) 10.00–12.00
150 ex rast Norrviken, Njurunda (Anders Johansson m fl) 10.30
lllll Mindre hackspett Dendrocopos minor
1 hane sp/sj Indalsälvens deltas NR (Stig Carlsson) 6.30–8.30
lllll Större hackspett Dendrocopos major
1 ex sp/sj Glon, Björköfjärden, Njurunda (Anders Johansson m fl) 9.35–10.05
1 hane födosök Skottsunds golfbana, Njurunda (Anders Johansson m fl) 12.25–12.45
lllll Spillkråka Dryocopus martius
1 ex Torsboda, Hässjö (Heine Mauritz Ludvig Grandin)
lllll Gröngöling Picus viridis
1 ex sp/sj Rotvik, Mingen (Anders Johansson m fl) 13.10–13.25
lllll Tornfalk Falco tinnunculus
1 ex str N Krokviken, Alnö (Bengt Allberg m fl) 10.00–12.00
lllll Stenfalk Falco columbarius
1 hona rast Skottsundsslätten, Njurunda (Anders Johansson m fl) 12.25–12.45
lllll Nötskrika Garrulus glandarius
1 ex Timrå (Krister Jakobsson)
1 ex Ljusstakevägen, Indal (Kåge Lindström m fl) 14.00
lllll Skata Pica pica
1 ex Glon, Björköfjärden, Njurunda (Anders Johansson m fl) 9.35–10.05
lllll Kaja Corvus monedula
10 ex förbifl Rotvik, Mingen (Anders Johansson m fl) 13.10–13.25
5 ex förbifl Glon, Björköfjärden, Njurunda (Anders Johansson m fl) 9.35–10.05
10 ex Sundsvall (Krister Jakobsson)
lllll Kråka Corvus corone
6 ex födosök Indalsälvens deltas NR (Stig Carlsson) 6.30–8.30
1 ex förbifl Glon, Björköfjärden, Njurunda (Anders Johansson m fl) 9.35–10.05
lllll Korp Corvus corax
1 ex födosök Rotvik, Mingen (Anders Johansson m fl) 13.10–13.25
lllll Blåmes Cyanistes caeruleus
1 ex sp/sj Glon, Björköfjärden, Njurunda (Anders Johansson m fl) 9.35–10.05
lllll Talgoxe Parus major
3 ex Lörudden, Njurunda (Anders Johansson m fl) 10.40–11.25
lllll Sånglärka Alauda arvensis
1 ex sp/sj Norrviken, Njurunda (Anders Johansson m fl) 10.30
lllll Gransångare Phylloscopus collybita
1 ex sp/sj Lörudden, Njurunda (Anders Johansson m fl) 10.40–11.25
lllll Kungsfågel Regulus regulus
3 ex stat Stornäset NR, Stornäsets NR (Thomas Granfeldt) 9.00–11.00
lllll Gärdsmyg Troglodytes troglodytes
2 ex sp/sj Stornäset NR, Stornäsets NR (Thomas Granfeldt) 9.00–11.00
lllll Nötväcka Sitta europaea
1 ex sp/sj Glon, Björköfjärden, Njurunda (Anders Johansson m fl) 9.35–10.05
1 ex sp/sj Björköviken, Njurunda (Anders Johansson m fl) 11.40–11.55
lllll Stare Sturnus vulgaris
2 ex str N Glon, Björköfjärden, Njurunda (Anders Johansson m fl) 9.35–10.05
30 ex födosök Skottsunds golfbana, Njurunda (Anders Johansson m fl) 12.25–12.45
lllll Koltrast Turdus merula
2 ex Lörudden, Njurunda (Anders Johansson m fl) 10.40–11.25
1 ex Glon, Björköfjärden, Njurunda (Anders Johansson m fl) 9.35–10.05
1 ex lock Björköviken, Njurunda (Anders Johansson m fl) 11.40–11.55
lllll Björktrast Turdus pilaris
1 ex födosök Rotvik, Mingen (Anders Johansson m fl) 13.10–13.25
100 ex födosök Skottsunds golfbana, Njurunda (Anders Johansson m fl) 12.25–12.45
3 ex str N Glon, Björköfjärden, Njurunda (Anders Johansson m fl) 9.35–10.05
lllll Rödvingetrast Turdus iliacus
1 ex födosök Rotvik, Mingen (Anders Johansson m fl) 13.10–13.25
4 ex sp/sj Indalsälvens deltas NR (Stig Carlsson) 6.30–8.30
50 ex sp/sj Söråker,Timrå (Håkan Sundin m fl) 17.16
13 ex str N Glon, Björköfjärden, Njurunda (Anders Johansson m fl) 9.35–10.05
5 ex födosök Skottsunds golfbana, Njurunda (Anders Johansson m fl) 12.25–12.45
lllll Taltrast Turdus philomelos
4 ex sp/sj Indalsälvens deltas NR (Stig Carlsson) 6.30–8.30
lllll Dubbeltrast Turdus viscivorus
5 ex födosök Skottsunds golfbana, Njurunda (Anders Johansson m fl) 12.25–12.45
9 ex str N Glon, Björköfjärden, Njurunda (Anders Johansson m fl) 9.35–10.05
lllll Rödhake Erithacus rubecula
1 ex sp/sj Lörudden, Njurunda (Anders Johansson m fl) 10.40–11.25
1 ex stat Ljusstakevägen, Indal (Kåge Lindström m fl) 14.00
1 ex sp/sj Norrviken, Njurunda (Anders Johansson m fl) 10.30
lllll Stenskvätta Oenanthe oenanthe
1 hane lämpl biotop Bergafjärden, Njurunda (Anders Johansson m fl) 12.00–12.15
1 hane stat Stornäsets NR (Thomas Granfeldt) 9.00–11.00
lllll Pilfink Passer montanus
3 ex Lörudden, Njurunda (Anders Johansson m fl) 10.40–11.25
4 ex Sundsvall (Krister Jakobsson)
lllll Järnsparv Prunella modularis
1 ex sp/sj Glon, Björköfjärden, Njurunda (Anders Johansson m fl) 9.35–10.05
1 ex stat Ljusstakevägen, Indal (Kåge Lindström m fl) 14.00
1 ex sp/sj Stornäset NR, Stornäsets NR (Thomas Granfeldt) 9.00–11.00
1 ex sp/sj Lörudden, Njurunda (Anders Johansson m fl) 10.40–11.25
1 ex sp/sj Skrängstabodarna, Njurunda (Anders Johansson m fl) 10.15
lllll Sädesärla Motacilla alba
3 ex Lörudden, Njurunda (Anders Johansson m fl) 10.40–11.25
5 ex Björköviken, Njurunda (Anders Johansson m fl) 11.40–11.55
3 ex Glon, Björköfjärden, Njurunda (Anders Johansson m fl) 9.35–10.05
15 ex str N Krokviken, Alnö (Bengt Allberg m fl) 10.00–12.00
3 ex födosök Rotvik, Mingen (Anders Johansson m fl) 13.10–13.25
4 hane födosök Indalsälvens deltas NR (Stig Carlsson) 6.30–8.30
lllll Ängspiplärka Anthus pratensis
2 ex rast Bergafjärden, Njurunda (Anders Johansson m fl) 12.00–12.15
1 ex lock Rotvik, Mingen (Anders Johansson m fl) 13.10–13.25
1 ex förbifl Glon, Björköfjärden, Njurunda (Anders Johansson m fl) 9.35–10.05
1 ex förbifl Björköviken, Njurunda (Anders Johansson m fl) 11.40–11.55
lllll Bofink Fringilla coelebs
5 ex Lörudden, Njurunda (Anders Johansson m fl) 10.40–11.25
2 ex sp/sj Björköviken, Njurunda (Anders Johansson m fl) 11.40–11.55
1 ex sp/sj Rotvik, Mingen (Anders Johansson m fl) 13.10–13.25
2 ex sp/sj Glon, Björköfjärden, Njurunda (Anders Johansson m fl) 9.35–10.05
lllll Bergfink Fringilla montifringilla
3 ex Ljusstakevägen, Indal (Kåge Lindström m fl) 14.00
1 ex rast Lörudden, Njurunda (Anders Johansson m fl) 10.40–11.25
lllll Domherre Pyrrhula pyrrhula
2 i par stat Ljusstakevägen, Indal (Kåge Lindström m fl) 14.00
lllll Grönfink Chloris chloris
1 ex lock Bergafjärden, Njurunda (Anders Johansson m fl) 12.00–12.15
lllll Vinterhämpling Linaria flavirostris
3 ex rast Glon, Björköfjärden, Njurunda (Anders Johansson m fl) 9.35–10.05
lllll Steglits Carduelis carduelis
2 ex födosök Ljustadale, Kantarellvägen (Tomas Rydkvist) 10.16
1 ex förbifl Glon, Björköfjärden, Njurunda (Anders Johansson m fl) 9.35–10.05
1 ex lock Lörudden, Njurunda (Anders Johansson m fl) 10.40–11.25
5 ex stat Stornäset NR, Stornäsets NR (Thomas Granfeldt) 9.00–11.00
lllll Grönsiska Spinus spinus
1 ex lock Glon, Björköfjärden, Njurunda (Anders Johansson m fl) 9.35–10.05
1 ex förbifl Björköviken, Njurunda (Anders Johansson m fl) 11.40–11.55
2 ex Lörudden, Njurunda (Anders Johansson m fl) 10.40–11.25
1 ex sp/sj Rotvik, Mingen (Anders Johansson m fl) 13.10–13.25
lllll Gulsparv Emberiza citrinella
1 ex Lörudden, Njurunda (Anders Johansson m fl) 10.40–11.25
lllll Sävsparv Emberiza schoeniclus
1 ex lämpl biotop Glon, Björköfjärden, Njurunda (Anders Johansson m fl) 9.35–10.05
2 ex sp/sj Indalsälvens deltas NR (Stig Carlsson) 6.30–8.30
1 ex födosök Stornäsets NR (Thomas Granfeldt) 9.00–11.00
VECKANS BILDER FRÅN

Kommentarer

Sortering

Nationell status

Sida 1 av 5
Sida 1 av 5