SENASTE FYNDEN FRÅN
 
29

Hårdare filtrering →
Filter av/på:

Nationell status

Regional status

Avvikande fenologi

Höga antal

lllll Större hackspett Dendrocopos major
1 ex födosök Bosvedjan, Skön (Michael Englevid) 9.15
lllll Gråspett Picus canus
1 ex födosök Skogens kafe, Trollsjön, Torp (JanUlla Norlander)
lllll Sidensvans Bombycilla garrulus
300 ex födosök Bosvedjan, Skön (Michael Englevid) 9.15
350 ex födosök Fränsta, Torp (JanUlla Norlander)
100 ex förbifl Sundsvalls hamn (Ingemar Marklund) 15.00
lllll Blåmes Cyanistes caeruleus
1 ex födosök Eriksdal (Agneta Toomingas) 10.00
lllll Talgoxe Parus major
3 ex födosök Eriksdal (Agneta Toomingas) 10.00
lllll Nötväcka Sitta europaea
1 ex födosök Eriksdal (Agneta Toomingas) 10.00
lllll Koltrast Turdus merula
1 ex födosök Eriksdal (Agneta Toomingas) 10.00
lllll Rödhake Erithacus rubecula
1 ex stat Bosvedjan, Skön (Michael Englevid m fl) 9.15
lllll Grönsiska Spinus spinus
25 ex födosök Blomsteråviken, Armsjön, Njurunda (Leif Strandberg) 13.30
100 ex födosök Eriksdal (Agneta Toomingas) 10.00
VECKANS BILDER FRÅN

Kommentarer

Sortering

Nationell status

Sida 1 av 3
Sida 1 av 3