SENASTE FYNDEN FRÅN
 
26

Hårdare filtrering →
Filter av/på:

Nationell status

Regional status

Avvikande fenologi

Höga antal

lllll Vitkindad gås Branta leucopsis
5 ex rast Bergafjärden, Njurunda (Lars Thornberg) 9.00–10.00
lllll Bläsand Anas penelope
1 hane rast Bergafjärden, Njurunda (Lars Thornberg) 9.00–10.00
lllll Ejder Somateria mollissima
2 ex rast Fyren, Lörudden, Njurunda (Lars Thornberg) 10.15–11.15
lllll Svärta Melanitta fusca
1 ex rast Bergafjärden, Njurunda (Lars Thornberg) 9.00–10.00
3 ex stat Fyren, Lörudden, Njurunda (Lars Thornberg) 10.15–11.15
lllll Storskrake Mergus merganser
Noterad rast Bergafjärden, Njurunda (Lars Thornberg) 9.00–10.00
lllll Småskrake Mergus serrator
Noterad rast Bergafjärden, Njurunda (Lars Thornberg) 9.00–10.00
lllll Vaktel Coturnix coturnix
1 ex sp/sj Hov, Selånger (Michael Englevid) 0.14
lllll Storlom Gavia arctica
1 ex rast Fyren, Lörudden, Njurunda (Lars Thornberg) 10.15–11.15
lllll Kungsörn Aquila chrysaetos
1 ex födosök Finnsjön, Torp (Maxi Arrue) 10.51–10.52
lllll Mindre strandpipare Charadrius dubius
2 ex rast Bergafjärden, Njurunda (Lars Thornberg) 9.00–10.00
lllll Storspov Numenius arquata
15 ex rast Bergafjärden, Njurunda (Lars Thornberg) 9.00–10.00
lllll Myrspov Limosa lapponica
1 ex rast Bergafjärden, Njurunda (Lars Thornberg) 9.00–10.00
lllll Brushane Calidris pugnax
3 hane rast Bergafjärden, Njurunda (Lars Thornberg) 9.00–10.00
lllll Enkelbeckasin Gallinago gallinago
1 ex sp/sj Maj, Njurunda (Leif Strandberg) 10.45
1 ex förbifl Skrängstasjön (Lars Thornberg) 12.00
lllll Grönbena Tringa glareola
15 ex rast Bergafjärden, Njurunda (Jan Lindström) 9.00
lllll Svartsnäppa Tringa erythropus
2 ex rast Bergafjärden, Njurunda (Lars Thornberg) 9.00–10.00
lllll Gluttsnäppa Tringa nebularia
9 ex rast Bergafjärden, Njurunda (Jan Lindström) 9.00
lllll Gråtrut Larus argentatus
2 ex förbifl Sundsvall (Lotta Berg m fl)
lllll Tordmule Alca torda
3 ex rast Fyren, Lörudden, Njurunda (Lars Thornberg) 10.15–11.15
lllll Tobisgrissla Cepphus grylle
2 ex förbifl Fyren, Lörudden, Njurunda (Lars Thornberg) 10.15–11.15
lllll Hornuggla Asio otus
1 ex födosök Nävsta, Selånger (Michael Englevid) 0.29
lllll Törnskata Lanius collurio
1 hane föda åt ungar Maj, Njurunda (Leif Strandberg) 10.45
lllll Sånglärka Alauda arvensis
1 ex stat Lörudden, Njurunda (Lars Thornberg) 10.15–11.15
lllll Härmsångare Hippolais icterina
1 ex sp/sj Lörudden, Njurunda (Lars Thornberg) 10.15–11.15
lllll Ärtsångare Sylvia curruca
1 ex sp/sj Skrängstasjön (Lars Thornberg) 12.00
lllll Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca
2 ad i par föda åt ungar Blomsteråviken, Armsjön, Njurunda (Leif Strandberg) 21.00
lllll Stenskvätta Oenanthe oenanthe
1 ex rast Bergafjärden, Njurunda (Lars Thornberg) 9.00–10.00
lllll Större korsnäbb Loxia pytyopsittacus
3 ex rast Bergafjärden, Njurunda (Lars Thornberg) 9.00–10.00
lllll Steglits Carduelis carduelis
1 ex förbifl Bergafjärden, Njurunda (Lars Thornberg) 9.00–10.00
lllll Grönsiska Spinus spinus
5 ex födosök Blomsteråviken, Armsjön, Njurunda (Leif Strandberg) 11.15
lllll Gulsparv Emberiza citrinella
1 ex sp/sj Lörudden, Njurunda (Lars Thornberg) 10.15–11.15
VECKANS BILDER FRÅN

Kommentarer

Sortering

Nationell status

Sida 1 av 2
Sida 1 av 2