SENASTE FYNDEN FRÅN
 
26

Hårdare filtrering →
Filter av/på:

Nationell status

Regional status

Avvikande fenologi

Höga antal

lllll Knölsvan Cygnus olor
2 2K födosök Stornäsets NR (Henrik Westberg) 9.54
lllll Sångsvan Cygnus cygnus
2 ad födosök Stornäsets NR (Henrik Westberg) 9.50
lllll Svärta Melanitta fusca
2 ex rast Yttre Tynderösundet (claes-eric selling) 14.30
lllll Knipa Bucephala clangula
40 ex rast Yttre Tynderösundet (claes-eric selling) 14.30
12 ad hane födosök Stornäsets NR (Henrik Westberg) 9.49
lllll Storskrake Mergus merganser
4 ex rast Yttre Tynderösundet (claes-eric selling) 14.30
lllll Järpe Tetrastes bonasia
1 hane lämpl biotop Skalberget, Lövåsen, Haverö (Johan Frölinghaus) 8.20
lllll Tjäder Tetrao urogallus
2 hane rast Lövåsen, Haverö (Johan Frölinghaus) 8.23
lllll Gråhäger Ardea cinerea
1 ex rast Mokajen, Sundsvalls hamn (Staffan Bergman) 10.22
lllll Sparvhök Accipiter nisus
1 ex stat Backen, Liden (Michael Englevid m fl)
lllll Havsörn Haliaeetus albicilla
1 ex förbifl Yttre Tynderösundet (claes-eric selling) 14.30
lllll Större hackspett Dendrocopos major
2 i par Tallrotsgatan (rest. av skogsdunge), Haga, Skön (Rode Nordin) 14.45–15.30
lllll Spillkråka Dryocopus martius
1 ex förbifl Backen, Liden (Michael Englevid m fl)
lllll Kråka Corvus corone
6 ex (ssp. cornix) Stornäsets NR (Henrik Westberg) 9.03–9.48
lllll Svartmes Periparus ater
2 ex födosök Stornäsets NR (Henrik Westberg) 10.22
lllll Blåmes Cyanistes caeruleus
11 ex Stornäsets NR (Henrik Westberg) 9.09–10.03
3 ex födosök Lindgårdsskogen med fågelmatning, Haga, Skön (Rode Nordin m fl) 14.15–14.39
lllll Talgoxe Parus major
4 ex födosök Lindgårdsskogen med fågelmatning, Haga, Skön (Rode Nordin m fl) 14.15–14.39
7 ex Stornäsets NR (Henrik Westberg) 9.10–10.45
lllll Gärdsmyg Troglodytes troglodytes
1 ex födosök Stornäsets NR (Henrik Westberg) 9.29
lllll Nötväcka Sitta europaea
2 ex lock Stornäsets NR (Henrik Westberg) 9.06–10.42
1 ex födosök Tallrotsgatan (rest. av skogsdunge), Haga, Skön (Rode Nordin) 14.45–15.30
lllll Trädkrypare Certhia familiaris
1 ex födosök Stornäsets NR (Henrik Westberg) 10.27
lllll Koltrast Turdus merula
1 hane Näset, Alnö (Bo Johnsson) 7.37
lllll Bofink Fringilla coelebs
1 ex stat Stornäsets NR (Henrik Westberg) 9.25
lllll Grönfink Chloris chloris
1 ex sp/sj Tallrotsgatan (rest. av skogsdunge), Haga, Skön (Rode Nordin) 14.45–15.30
1 ex födosök Västerbränslan (Katarina Åsman)
1 ex sp/sj Stornäsets NR (Henrik Westberg) 11.10
VECKANS BILDER FRÅN

Kommentarer

Sortering

Nationell status

Sida 1 av 1
Sida 1 av 1