SENASTE FYNDEN FRÅN
 
6

Hårdare filtrering →
Filter av/på:

Nationell status

Regional status

Avvikande fenologi

Höga antal

lllll Vattenrall Rallus aquaticus
1 ex lock Uddarna, Mingen (Rode Nordin m fl) 1.28–1.38
lllll Småfläckig sumphöna Porzana porzana
1 ex sp/sj Uddarna, Mingen (Rode Nordin m fl) 1.28–1.38
lllll Enkelbeckasin Gallinago gallinago
1 ex sp/sj Uddarna, Mingen (Rode Nordin m fl) 1.28–1.38
lllll Nattskärra Caprimulgus europaeus
1 ex sp/sj Bergabodarna, Njurunda (Rode Nordin m fl) 0.20–1.18
lllll Kaja Corvus monedula
1 ex Lörudden, Njurunda (Sven Jägbrant) 3.48–4.22
lllll Lövsångare Phylloscopus trochilus
8 ex sp/sj Lörudden, Njurunda (Sven Jägbrant) 3.48–4.22
lllll Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus
1 ex sp/sj Uddarna, Mingen (Rode Nordin m fl) 1.28–1.38
lllll Kärrsångare Acrocephalus palustris
1 ex sp/sj Björköviken, Njurunda (Sven Jägbrant) 4.34–4.51
2 ex rast Lörudden, Njurunda (Sven Jägbrant) 3.48–4.22
lllll Härmsångare Hippolais icterina
2 ex sp/sj Lörudden, Njurunda (Sven Jägbrant) 3.48–4.22
1 ex sp/sj Björköviken, Njurunda (Sven Jägbrant) 4.34–4.51
lllll Svarthätta Sylvia atricapilla
1 ex sp/sj Lörudden, Njurunda (Sven Jägbrant) 3.48–4.22
lllll Trädgårdssångare Sylvia borin
1 ex sp/sj Lörudden, Njurunda (Sven Jägbrant) 3.48–4.22
lllll Törnsångare Sylvia communis
3 ex sp/sj Lörudden, Njurunda (Sven Jägbrant) 3.48–4.22
1 ex sp/sj Björköviken, Njurunda (Sven Jägbrant) 4.34–4.51
lllll Taltrast Turdus philomelos
2 ex sp/sj Bergabodarna, Njurunda (Rode Nordin m fl) 0.20–1.18
1 ex sp/sj Uddarna, Mingen (Rode Nordin m fl) 1.28–1.38
lllll Grå flugsnappare Muscicapa striata
1 ex Lörudden, Njurunda (Sven Jägbrant) 3.48–4.22
lllll Näktergal Luscinia luscinia
1 ex sp/sj Lörudden, Njurunda (Sven Jägbrant) 3.48–4.22
lllll Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca
3 ex lämpl biotop Lörudden, Njurunda (Sven Jägbrant) 3.48–4.22
lllll Bofink Fringilla coelebs
3 ex sp/sj Lörudden, Njurunda (Sven Jägbrant) 3.48–4.22
lllll Rosenfink Carpodacus erythrinus
1 ex sp/sj Lörudden, Njurunda (Sven Jägbrant) 3.48–4.22
VECKANS BILDER FRÅN

Kommentarer

Sortering

Nationell status

Sida 1 av 2
Sida 1 av 2