SENASTE FYNDEN FRÅN
 
5

Hårdare filtrering →
Filter av/på:

Nationell status

Regional status

Avvikande fenologi

Höga antal

lllll Kanadagås Branta canadensis
7 ex Byberget, Haverö (Gustav Eriksson) 12.17–12.21
4 i par Golfbanan, Fagervik, Timrå (Stig Carlsson) 8.30–9.30
lllll Grågås Anser anser
13 ex str NO Kjolsäckudden, Åstholmen, Tynderö (Mattias Edman m fl) 4.40–8.30
lllll Knölsvan Cygnus olor
2 i par ruvande Golfbanan, Fagervik, Timrå (Stig Carlsson) 8.30–9.30
1 ex rast Mellerste vägen, Hörningsholm, Alnö (Kåge Lindström m fl) 12.55–13.03
lllll Sångsvan Cygnus cygnus
18 ex födosök Ängomsbodarna (Fredie Wibron) 21.00–21.30
2 i par Nordansjösjön, Sättna (Kåge Lindström m fl) 11.10
lllll Bläsand Mareca penelope
4 ex Byberget, Haverö (Gustav Eriksson) 12.17–12.21
8 i par rast Tornet, Stornäsets NR (Kåge Lindström m fl) 13.30–15.00
26 ex str NO Kjolsäckudden, Åstholmen, Tynderö (Mattias Edman m fl) 4.40–8.30
lllll Gräsand Anas platyrhynchos
2 i par Golfbanan, Fagervik, Timrå (Stig Carlsson) 8.30–9.30
4 ex str NO Kjolsäckudden, Åstholmen, Tynderö (Mattias Edman m fl) 4.40–8.30
lllll Stjärtand Anas acuta
5 ex str NO Kjolsäckudden, Åstholmen, Tynderö (Mattias Edman m fl) 4.40–8.30
lllll Kricka Anas crecca
6 ex Byberget, Haverö (Gustav Eriksson) 12.17–12.21
8 ex str NO Kjolsäckudden, Åstholmen, Tynderö (Mattias Edman m fl) 4.40–8.30
Noterad Nordansjösjön, Sättna (Kåge Lindström m fl) 11.10
lllll Vigg Aythya fuligula
2 i par Golfbanan, Fagervik, Timrå (Stig Carlsson) 8.30–9.30
2 ex str NO Kjolsäckudden, Åstholmen, Tynderö (Mattias Edman m fl) 4.40–8.30
lllll Bergand Aythya marila
4 ex str NO Kjolsäckudden, Åstholmen, Tynderö (Mattias Edman m fl) 4.40–8.30
lllll Svärta Melanitta fusca
78 ex str NO Kjolsäckudden, Åstholmen, Tynderö (Mattias Edman m fl) 4.40–8.30
lllll Sjöorre Melanitta nigra
155 ex str NO Kjolsäckudden, Åstholmen, Tynderö (Mattias Edman m fl) 4.40–8.30
lllll Knipa Bucephala clangula
8 ex str NO Kjolsäckudden, Åstholmen, Tynderö (Mattias Edman m fl) 4.40–8.30
lllll Storskrake Mergus merganser
2 i par Golfbanan, Fagervik, Timrå (Stig Carlsson) 8.30–9.30
2 i par förbifl Brännäsudden, Hörningsholm, Alnö (Kåge Lindström m fl) 12.27–12.41
4 ex str NO Kjolsäckudden, Åstholmen, Tynderö (Mattias Edman m fl) 4.40–8.30
lllll Småskrake Mergus serrator
42 ex str NO Kjolsäckudden, Åstholmen, Tynderö (Mattias Edman m fl) 4.40–8.30
lllll Järpe Tetrastes bonasia
2 ad par i lämplig häckbiotop Kjolsäckudden, Åstholmen, Tynderö (Bengt Allberg m fl) 7.30–10.00
lllll Orre Lyrurus tetrix
6 hane stat Byberget, Haverö (Gustav Eriksson) 12.17–12.21
lllll Tamduva Columba livia (domest.)
2 ex födosök Kävsta, Indal (Kåge Lindström m fl) 10.41
lllll Ringduva Columba palumbus
278 ex rast Krånge, Indal (Kåge Lindström m fl) 12.55–13.03
lllll Trana Grus grus
1 ex förbifl Öhn, Indal (Kåge Lindström m fl) 10.40
lllll Skäggdopping Podiceps cristatus
2 ex str NO Kjolsäckudden, Åstholmen, Tynderö (Mattias Edman m fl) 4.40–8.30
lllll Strandskata Haematopus ostralegus
1 ex födosök Golfbanan, Fagervik, Timrå (Stig Carlsson) 8.30–9.30
lllll Större strandpipare Charadrius hiaticula
1 ex rast Bergafjärden, Njurunda (Jan Lindström) 19.10
lllll Storspov Numenius arquata
1 ex Golfbanan, Fagervik, Timrå (Stig Carlsson) 8.30–9.30
lllll Skogssnäppa Tringa ochropus
1 ex förbifl Bjärme, Sättna (Kåge Lindström m fl) 11.26
lllll Rödbena Tringa totanus
1 ex rast Tornet, Stornäsets NR (Kåge Lindström m fl) 13.30–15.00
2 ex rast Bergafjärden, Njurunda (Jan Lindström) 20.10
lllll Gluttsnäppa Tringa nebularia
12 ex rast Mellerste vägen, Hörningsholm, Alnö (Kåge Lindström m fl) 12.55–13.03
1 ex stat Byberget, Haverö (Gustav Eriksson) 12.17–12.21
lllll Skrattmås Chroicocephalus ridibundus
8 ex str NO Kjolsäckudden, Åstholmen, Tynderö (Mattias Edman m fl) 4.40–8.30
4 ex Golfbanan, Fagervik, Timrå (Stig Carlsson) 8.30–9.30
lllll Fiskmås Larus canus
4 ex Golfbanan, Fagervik, Timrå (Stig Carlsson) 8.30–9.30
lllll Silltrut Larus fuscus
25 ex str NO Kjolsäckudden, Åstholmen, Tynderö (Mattias Edman m fl) 4.40–8.30
lllll Silvertärna Sterna paradisaea
3 ex str NO Kjolsäckudden, Åstholmen, Tynderö (Mattias Edman m fl) 4.40–8.30
lllll Fisk-/silvertärna Sterna hirundo/paradisaea
30 ex str NO Kjolsäckudden, Åstholmen, Tynderö (Mattias Edman m fl) 4.40–8.30
lllll Kustlabb Stercorarius parasiticus
3 ex str NO Kjolsäckudden, Åstholmen, Tynderö (Mattias Edman m fl) 4.40–8.30
lllll Sillgrissla Uria aalge
5 ex str NO Kjolsäckudden, Åstholmen, Tynderö (Mattias Edman m fl) 4.40–8.30
lllll Tordmule Alca torda
30 ex förbifl Kjolsäckudden, Åstholmen, Tynderö (Mattias Edman m fl) 4.40–8.30
lllll Tobisgrissla Cepphus grylle
4 ex str NO Kjolsäckudden, Åstholmen, Tynderö (Mattias Edman m fl) 4.40–8.30
lllll Smålom Gavia stellata
5 ex str N Kjolsäckudden, Åstholmen, Tynderö (Bengt Allberg m fl) 7.30–10.00
lllll Storlom Gavia arctica
2 ex Byberget, Haverö (Gustav Eriksson) 12.17–12.21
3 ex födosök Norrnäs (Andreas Norberg) 7.30
13 ex str NO Kjolsäckudden, Åstholmen, Tynderö (Mattias Edman m fl) 4.40–8.30
lllll Smålom/storlom Gavia stellata/arctica
1 ex str NO Kjolsäckudden, Åstholmen, Tynderö (Mattias Edman m fl) 4.40–8.30
lllll Storskarv Phalacrocorax carbo
3 ex bobygge Golfbanan, Fagervik, Timrå (Stig Carlsson) 8.30–9.30
lllll Gråhäger Ardea cinerea
1 ex födosök Golfbanan, Fagervik, Timrå (Stig Carlsson) 8.30–9.30
lllll Sparvhök Accipiter nisus
1 ex födosök Backen, Liden (Michael Englevid)
lllll Brun kärrhök Circus aeruginosus
1 ex förbifl Bjärme, Sättna (Kåge Lindström m fl) 11.26
lllll Blå kärrhök Circus cyaneus
1 ad hona förbifl Byberget, Haverö (Gustav Eriksson) 10.10–10.17
lllll Havsörn Haliaeetus albicilla
1 2K förbifl Inre Tynderösundet (Håkan Sundin m fl) 10.28
1 2K+ förbifl Kjolsäckudden, Åstholmen, Tynderö (Bengt Allberg m fl) 7.30–10.00
lllll Göktyta Jynx torquilla
1 ex sp/sj Helvetesbrännans NR (Gustav Eriksson) 5.55–6.22
lllll Spillkråka Dryocopus martius
Noterad lock Kåski (Maja Lundahl)
lllll Kråka Corvus corone
3 ex (ssp. cornix) Golfbanan, Fagervik, Timrå (Stig Carlsson) 8.30–9.30
lllll Ladusvala Hirundo rustica
6 ex förbifl Brännäsudden, Hörningsholm, Alnö (Kåge Lindström m fl) 12.27–12.41
lllll Hussvala Delichon urbicum
2 ex förbifl Brännäsudden, Hörningsholm, Alnö (Kåge Lindström m fl) 12.27–12.41
lllll Stare Sturnus vulgaris
27 ex födosök Nordansjösjön, Sättna (Kåge Lindström m fl) 11.26
lllll Ringtrast Turdus torquatus
1 ex födosök Indal (Kåge Lindström) 11.40
1 hane rast Berge, Tynderö (Ulf Hamrin)
lllll Björktrast Turdus pilaris
4 ex födosök Golfbanan, Fagervik, Timrå (Stig Carlsson) 8.30–9.30
Noterad rast Berge, Tynderö (Ulf Hamrin)
lllll Rödvingetrast Turdus iliacus
Noterad rast Berge, Tynderö (Ulf Hamrin)
lllll Taltrast Turdus philomelos
2 ex sp/sj Golfbanan, Fagervik, Timrå (Stig Carlsson) 8.30–9.30
12 ex födosök Ängomsbodarna (Fredie Wibron) 8.00
lllll Dubbeltrast Turdus viscivorus
Noterad rast Berge, Tynderö (Ulf Hamrin)
1 ex födosök Indal (Kåge Lindström m fl) 15.56
1 ex födosök Nordansjösjön, Sättna (Kåge Lindström m fl) 11.26
lllll Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus
1 hane Yttre tynderösyndet (Mattias Edman m fl)
lllll Gråsparv Passer domesticus
Noterad sp/sj Sanatorievägen, Haga, Skön (Rode Nordin) 13.30
lllll Ängspiplärka Anthus pratensis
2 ex födosök Indal (Kåge Lindström m fl) 15.56
lllll Trädpiplärka Anthus trivialis
2 ex sp/sj Helvetesbrännans NR (Gustav Eriksson) 5.55–6.22
lllll Bofink Fringilla coelebs
2 ex födosök Indal (Kåge Lindström m fl) 15.56
2 ex sp/sj Golfbanan, Fagervik, Timrå (Stig Carlsson) 8.30–9.30
lllll Bergfink Fringilla montifringilla
1 hane födosök Smedsgårdsvägen, Älva, Alnö (Thomas Granfeldt) 10.18
lllll Stenknäck Coccothraustes coccothraustes
4 ex lämpl biotop Backen, Liden (Michael Englevid) 7.36
2 i par födosök Smedsgårdsvägen, Älva, Alnö (Thomas Granfeldt) 10.18
lllll Domherre Pyrrhula pyrrhula
6 ex födosök Smedsgårdsvägen, Älva, Alnö (Thomas Granfeldt) 10.16
lllll Grönfink Chloris chloris
2 ex födosök Indal (Kåge Lindström m fl) 15.56
lllll Steglits Carduelis carduelis
2 ex födosök Indal (Kåge Lindström m fl) 15.56
lllll Grönsiska Spinus spinus
5 ex förbifl Storhamn, Åstholmen, Tynderö (Ingemar Marklund) 11.30
VECKANS BILDER FRÅN

Kommentarer

Sortering

Nationell status

Sida 1 av 5
Sida 1 av 5