SENASTE FYNDEN FRÅN
 
19

Hårdare filtrering →
Filter av/på:

Nationell status

Regional status

Avvikande fenologi

Höga antal

lllll Sparvhök Accipiter nisus
1 ex förbifl Mineralgatan, Helsingborg kommun (Thomas Svanberg)
lllll Röd glada Milvus milvus
1 ex förbifl Mineralgatan, Helsingborg kommun (Thomas Svanberg)
lllll Nötväcka Sitta europaea
1 ex födosök Råå (Bryan Smith) 7.55
lllll Steglits Carduelis carduelis
1 ex födosök Råå (Bryan Smith) 7.55
VECKANS BILDER FRÅN

Kommentarer

Sortering

Nationell status

Sida 1 av 3
Sida 1 av 3