SENASTE FYNDEN FRÅN
 
20

Hårdare filtrering →
Filter av/på:

Nationell status

Regional status

Avvikande fenologi

Höga antal

lllll Vitkindad gås Branta leucopsis
1000 ex str NO Höganäs, Allégatan 36 (Göran Paulson) 12.45
2000 ex str NO Långebergavägen, Södra delen, Helsingborgs stad (Lars-Erik Jönsson) 12.30
220 ex str O Mineralgatan, Helsingborg kommun (Thomas Svanberg) 10.15
500 ex str NO Skanörgatan Strandbaden, Höganäs (Dan Persson) 13.20
150 ex str SO Sandön, Utvälinge (Dan Persson) 9.30–11.00
lllll Årta Anas querquedula
2 i par par i lämplig häckbiotop Hasslarps dammar (Johan Åhlén) 16.20–16.45
lllll Skedand Anas clypeata
2 i par stat Vegeåns mynning, Utvälinge (Dan Persson) 9.30–11.00
2 hane Rönnen, Norra Häljaröd (Leif Klinteroth) 7.45
lllll Gråhakedopping Podiceps grisegena
1 ex Björkerödsdammen, Kullaberg (Leif Klinteroth)
lllll Ägretthäger Ardea alba
1 ex stat Vegeåns mynning, Utvälinge (Leif Klinteroth) 8.50
lllll Fiskgjuse Pandion haliaetus
2 ex födosök Sandön, Utvälinge (Dan Persson) 9.30–11.00
lllll Bivråk Pernis apivorus
3 ex str O Mineralgatan, Helsingborg kommun (Thomas Svanberg)
lllll Brun kärrhök Circus aeruginosus
1 hona Skogen mellan Kulltorp o Sandåkra, Ängelholm, Sk (Thomas Wallin) 19.41
lllll Skärfläcka Recurvirostra avosetta
2 ex stat Vegeåns mynning, Utvälinge (Dan Persson) 9.30–11.00
lllll Kustpipare Pluvialis squatarola
2 ad Farhultsviken, Jonstorp - Farhult (Leif Klinteroth) 7.45
lllll Större strandpipare Charadrius hiaticula
11 ex (ssp. tundrae) Farhultsviken, Jonstorp - Farhult (Leif Klinteroth) 7.45
lllll Mindre strandpipare Charadrius dubius
2 i par sp/sj Ängelholm (Rolf Helmersson) 10.00
lllll Myrspov Limosa lapponica
1 ex Farhultsviken, Jonstorp - Farhult (Leif Klinteroth) 7.45
lllll Kärrsnäppa Calidris alpina
6 ad Farhultsviken, Jonstorp - Farhult (Leif Klinteroth) 7.45
lllll Fisktärna Sterna hirundo
Noterad Sandön, Utvälinge (Per Claesson) 12.30–13.30
lllll Turkduva Streptopelia decaocto
2 ex sp/sj Allégatan 36, Höganäs (Göran Paulson) 19.00
lllll Gök Cuculus canorus
2 ex lock Klören (Dan Persson) 9.30–11.00
Noterad sp/sj Sandön, Utvälinge (Per Claesson) 12.30–13.30
lllll Tornseglare Apus apus
1 ex födosök Trädgården.Ängelholm (Nick Gräntz)
1 ex förbifl Knaggarpsvägen 18, Glimminge plantering (Mats Ljunggren) 19.45
lllll Kungsfiskare Alcedo atthis
1 ex Vegeåns mynning, Utvälinge (Leif Klinteroth) 8.50
lllll Mindre hackspett Dendrocopos minor
1 ex födosök Sofiero slott (Jimmy Lindberg) 8.00
lllll Spillkråka Dryocopus martius
1 ex lämpl biotop Skogen mellan Kulltorp o Sandåkra, Ängelholm, Sk (Thomas Wallin) 20.03
lllll Törnskata Lanius collurio
1 hane Skogen mellan Kulltorp o Sandåkra, Ängelholm (Thomas Wallin) 19.32
lllll Hussvala Delichon urbicum
Noterad födosök Örby ängar, Råå (Liselotte Andersson) 16.30–17.00
1 ex Rydebäck (Lars-Erik Jönsson) 17.15
lllll Lövsångare Phylloscopus trochilus
1 ex sp/sj Örby ängar, Råå (Liselotte Andersson) 16.30–17.00
lllll Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus
1 ex sp/sj Norra Häljaröd (Leif Klinteroth)
lllll Rörsångare Acrocephalus scirpaceus
Noterad sp/sj Vegeåns mynning, Utvälinge (Dan Persson) 9.30–11.00
lllll Kärrsångare Acrocephalus palustris
1 ex sp/sj Örby ängar, Råå (Liselotte Andersson) 16.30–17.00
1 ex sp/sj Hasslarps dammar (Johan Åhlén) 16.20–16.45
lllll Härmsångare Hippolais icterina
1 ex sp/sj Högastensgatan 1, Råå (Johan Åhlén) 17.30–17.45
2 ex sp/sj Golfbanan parkeringen, Kullaberg (Dan Persson) 12.15–12.45
lllll Svarthätta Sylvia atricapilla
Noterad sp/sj Golfbanan parkeringen, Kullaberg (Dan Persson) 12.15–12.45
2 ex sp/sj Örby ängar, Råå (Liselotte Andersson) 16.30–17.00
lllll Trädgårdssångare Sylvia borin
1 ex sp/sj Örby ängar, Råå (Liselotte Andersson) 16.30–17.00
lllll Ärtsångare Sylvia curruca
1 ex sp/sj Derbyvägen (Thomas Svanberg) 6.40
lllll Törnsångare Sylvia communis
1 ex sp/sj Flaggstången, Utvälinge (Dan Persson) 9.30–11.00
3 ex sp/sj Örby ängar, Råå (Liselotte Andersson) 16.30–17.00
lllll Grå flugsnappare Muscicapa striata
1 ex födosök Örby ängar, Råå (Liselotte Andersson) 16.30–17.00
1 ex födosök Hasslarps dammar (Johan Åhlén) 16.20–16.45
lllll Näktergal Luscinia luscinia
2 ex sp/sj Hasslarps dammar (Johan Åhlén) 16.20–16.45
lllll Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus
1 ex sp/sj Derbyvägen (Thomas Svanberg) 6.40
2 ex sp/sj Örby ängar, Råå (Liselotte Andersson) 16.30–17.00
lllll Rosenfink Carpodacus erythrinus
1 ex sp/sj Jonstorp (Leif Klinteroth) 11.30
4 ex sp/sj Golfbanan parkeringen, Kullaberg (Dan Persson) 12.15–12.45
VECKANS BILDER FRÅN

Kommentarer

Sortering

Nationell status

Sida 1 av 3
Sida 1 av 3