SENASTE FYNDEN FRÅN
 
4

Hårdare filtrering →
Filter av/på:

Nationell status

Regional status

Avvikande fenologi

Höga antal

lllll Sparvhök Accipiter nisus
1 hona förbifl Trapetsgatan 32E, Fridhem, Ängelholm (Henrik Ehrenberg) 10.00
lllll Strömstare Cinclus cinclus
1 ex födosök Gantoftabron, Rååns dalgång, HBG (Bryan Smith) 10.45–11.30
lllll Stenknäck Coccothraustes coccothraustes
3 ex Grevie (Phil Benstead) 10.00
VECKANS BILDER FRÅN

Kommentarer

Sortering

Nationell status

Sida 1 av 2
Sida 1 av 2