SENASTE FYNDEN FRÅN
 
6

Hårdare filtrering →
Filter av/på:

Nationell status

Regional status

Avvikande fenologi

Höga antal

lllll Kanadagås Branta canadensis
3 ex Norrebrohamn, Gröthögarna (Ola Svensson) 6.58–12.10
lllll Sjöorre Melanitta nigra
22 ex str SV Norrebrohamn, Gröthögarna (Dan Persson m fl) 6.10–10.30
lllll Lommar Gaviidae
3 ex str SV Norrebrohamn, Gröthögarna (Dan Persson m fl) 6.10–10.30
lllll Storlom Gavia arctica
1 ex str NO Norrebrohamn, Gröthögarna (Dan Persson m fl) 6.10–10.30
lllll Mindre lira Puffinus puffinus
2 ex str SV Norrebrohamn, Gröthögarna (Dan Persson m fl) 6.10–10.30
lllll Svarthalsad dopping Podiceps nigricollis
1 ex rast Norrebrohamn, Gröthögarna (Dan Persson m fl) 6.10–10.30
lllll Havssula Morus bassanus
63 ex str SV Norrebrohamn, Gröthögarna (Dan Persson m fl) 6.10–10.30
10 ex str SV Yttre Kattvik (Fredrik Blomqvist m fl) 11.45–13.35
lllll Kustpipare Pluvialis squatarola
6 ex Norrebrohamn, Gröthögarna (Ola Svensson) 6.58–12.10
lllll Större strandpipare Charadrius hiaticula
4 ex str SV Norrebrohamn, Gröthögarna (Dan Persson m fl) 6.10–10.30
lllll Småspov Numenius phaeopus
1 ex str SV Norrebrohamn, Gröthögarna (Dan Persson m fl) 6.10–10.30
lllll Storspov Numenius arquata
10 ex Norrebrohamn, Gröthögarna (Ola Svensson) 6.58–12.10
lllll Myrspov Limosa lapponica
14 ex Norrebrohamn, Gröthögarna (Ola Svensson) 6.58–12.10
lllll Kustsnäppa Calidris canutus
1 ex Norrebrohamn, Gröthögarna (Ola Svensson) 6.58–12.10
lllll Brushane Calidris pugnax
1 ex str SV Norrebrohamn, Gröthögarna (Dan Persson m fl) 6.10–10.30
lllll Spovsnäppa Calidris ferruginea
3 ex str S Norra Ängalag, Gröthögarna (Mikael Haraldsson) 8.29–9.27
lllll Kärrsnäppa Calidris alpina
8 ex str SV Norrebrohamn, Gröthögarna (Dan Persson m fl) 6.10–10.30
lllll Skogssnäppa Tringa ochropus
3 ex Norrebrohamn, Gröthögarna (Ola Svensson) 6.58–12.10
lllll Svartsnäppa Tringa erythropus
2 ex str SV Norrebrohamn, Gröthögarna (Dan Persson m fl) 6.10–10.30
lllll Gluttsnäppa Tringa nebularia
25 ex str SV Norrebrohamn, Gröthögarna (Dan Persson m fl) 6.10–10.30
lllll Kentsk tärna Thalasseus sandvicensis
35 ex str V Yttre Kattvik (Fredrik Blomqvist m fl) 11.45–13.35
7 ex str SV Norrebrohamn, Gröthögarna (Dan Persson m fl) 6.10–10.30
lllll Sillgrissla Uria aalge
1 ex str V Yttre Kattvik (Fredrik Blomqvist m fl) 11.45–13.35
lllll Tordmule Alca torda
1 ex födosök Kattviks hamn (Fredrik Engström) 12.07
lllll Tobisgrissla Cepphus grylle
4 ex str SV Norrebrohamn, Gröthögarna (Dan Persson m fl) 6.10–10.30
6 ex rast Yttre Kattvik (Fredrik Blomqvist m fl) 11.45–13.35
lllll Sillgrissla/tordmule Uria aalge/Alca torda
3 ex str SV Norrebrohamn, Gröthögarna (Dan Persson m fl) 6.10–10.30
lllll Tornseglare Apus apus
1 ex förbifl Trafikplats E6/väg 13, Ängelholm (Per Lif) 8.38
lllll Pilgrimsfalk Falco peregrinus
1 ex förbifl Mistluren, Kullaberg (Bengt Johansson) 8.38
1 ex födosök Norrebrohamn, Gröthögarna (Dan Persson m fl) 6.10–10.30
lllll Kärrsångare Acrocephalus palustris
1 ex Norrebrohamn, Gröthögarna (Ola Svensson) 6.58–12.10
lllll Svarthätta Sylvia atricapilla
1 ex sp/sj Perstorp, Torekov (Fredrik Engström) 12.23
lllll Mindre korsnäbb Loxia curvirostra
9 ex förbifl Norrebrohamn, Gröthögarna (Dan Persson m fl) 6.10–10.30
lllll Steglits Carduelis carduelis
2 ex förbifl Norrebrohamn, Gröthögarna (Dan Persson m fl) 6.10–10.30
VECKANS BILDER FRÅN

Kommentarer

Sortering

Nationell status

Sida 1 av 1
Sida 1 av 1