SENASTE FYNDEN FRÅN
 
18

Hårdare filtrering →
Filter av/på:

Nationell status

Regional status

Avvikande fenologi

Höga antal

lllll Varfågel Lanius excubitor
1 ex Torsövägen 62-31, Istaby (Jörgen Westergren)
lllll Blåmes Cyanistes caeruleus
4 ex födosök Mistelstigen 5557, Sandviken (Anders Peltomaa) 12.05–12.12
lllll Talgoxe Parus major
3 ex födosök Mistelstigen 5557, Sandviken (Anders Peltomaa) 12.05–12.12
lllll Sånglärka Alauda arvensis
2 ex sp/sj Torsövägen 62-31, Istaby (Jörgen Westergren)
lllll Koltrast Turdus merula
2 ex födosök Mistelstigen 5557, Sandviken (Anders Peltomaa) 12.05–12.12
lllll Pilfink Passer montanus
4 ex födosök Mistelstigen 5557, Sandviken (Anders Peltomaa) 12.05–12.12
lllll Bofink Fringilla coelebs
2 ex födosök Mistelstigen 5557, Sandviken (Anders Peltomaa) 12.05–12.12
lllll Bergfink Fringilla montifringilla
1 ex födosök Mistelstigen 5557, Sandviken (Anders Peltomaa) 12.05–12.12
lllll Grönfink Chloris chloris
8 ex födosök Mistelstigen 5557, Sandviken (Anders Peltomaa) 12.05–12.12
lllll Steglits Carduelis carduelis
3 ex födosök Mistelstigen 5557, Sandviken (Anders Peltomaa) 12.05–12.12
lllll Grönsiska Spinus spinus
12 ex födosök Mistelstigen 5557, Sandviken (Anders Peltomaa) 12.05–12.12
VECKANS BILDER FRÅN

Kommentarer

Sortering

Nationell status

Sida 1 av 17
Sida 1 av 17