SENASTE FYNDEN FRÅN
 
20

Hårdare filtrering →
Filter av/på:

Nationell status

Regional status

Avvikande fenologi

Höga antal

lllll Sparvhök Accipiter nisus
Noterad förbifl Sandviken strand, Sandviken (Anders Peltomaa) 7.05–7.10
lllll Sandlöpare Calidris alba
2 ex rast Sandviken strand, Sandviken (Anders Peltomaa) 7.05–7.10
VECKANS BILDER FRÅN

Kommentarer

Sortering

Nationell status

Sida 1 av 21
Sida 1 av 21