SENASTE FYNDEN FRÅN
 
19

Hårdare filtrering →
Filter av/på:

Nationell status

Regional status

Avvikande fenologi

Höga antal

lllll Bläsand Mareca penelope
3 ex str SV Hörte hamn (Erik Törnvall) 5.55–9.30
lllll Snatterand Mareca strepera
5 ex stat Hörte hamn (Erik Törnvall) 9.30
lllll Sjöorre Melanitta nigra
5 ex str SV Hörte hamn (Erik Törnvall) 5.55–9.30
lllll Myrspov Limosa lapponica
1 ex rast Hörte hamn (Erik Törnvall) 5.55–9.30
lllll Grönbena Tringa glareola
3 ex stat Hörte hamn (Erik Törnvall) 5.55–9.30
lllll Gluttsnäppa Tringa nebularia
1 ex stat Hörte hamn (Erik Törnvall) 5.55–9.30
1 ex stat Östra Haken, Abbekås (Erik Törnvall) 10.00
lllll Skogssnäppa Tringa ochropus
1 ex stat Hörte hamn (Erik Törnvall) 5.55–9.30
lllll Kentsk tärna Thalasseus sandvicensis
4 ex förbifl Hörte hamn (Erik Törnvall) 5.55–9.30
lllll Silvertärna Sterna paradisaea
1 ex str V Östra Haken, Abbekås (Erik Törnvall) 10.00
lllll Forsärla Motacilla cinerea
3 ex stat Hörte hamn (Erik Törnvall) 5.55–9.30
Senaste synkningen med Artportalen: 2022‑08‑19 12:30:03
VECKANS BILDER FRÅN

Kommentarer

Sortering

Nationell status

Sida 1 av 23
Sida 1 av 23