SENASTE FYNDEN FRÅN
 
19

Hårdare filtrering →
Filter av/på:

Nationell status

Regional status

Avvikande fenologi

Höga antal

lllll Talltita Poecile montanus
1 ex födosök Hemfosa fritidsby tomt 17, Hemfosa (Eva Brandt) 8.00–8.30
lllll Större korsnäbb Loxia pytyopsittacus
1 ex förbifl Vällinge (Hans Norelius) 9.25–10.10
lllll Mindre korsnäbb Loxia curvirostra
6 ex förbifl Dalkarlsäng (Hans Norelius) 7.40–9.20
VECKANS BILDER FRÅN

Kommentarer

Sortering

Nationell status

Sida 1 av 4
Sida 1 av 4