SENASTE FYNDEN FRÅN
 
6

Hårdare filtrering →
Filter av/på:

Nationell status

Regional status

Avvikande fenologi

Höga antal

lllll Bläsgås Anser albifrons
1 ex rast Pumphuset, Broängarna (Anders Sennmalm) 7.00
lllll Storspov Numenius arquata
4 ex rast Ströms mad, Fysingen (Ludwig gustafsson m fl) 10.12–12.12
lllll Mosnäppa Calidris temminckii
1 ex förbifl Ströms mad, Fysingen (Ludwig gustafsson) 10.12–12.12
lllll Kärrsnäppa Calidris alpina
10 ex födosök Skanssundet (Maria Barkell) 12.30
lllll Svartsnäppa Tringa erythropus
1 ex rast Ströms mad, Fysingen (Ludwig gustafsson) 10.12–12.12
lllll Dvärgmås Hydrocoloeus minutus
1 ex lämpl biotop Ströms mad, Fysingen (Ludwig gustafsson) 10.12–12.12
lllll Skräntärna Hydroprogne caspia
6 ex rast Ströms mad, Fysingen (Ludwig gustafsson) 10.12–12.12
3 ex rast Fågeltornet, Norra Järvafältet (Hans Karlsson) 9.00–11.00
lllll Silvertärna Sterna paradisaea
2 ex rast Skanssundet (Maria Barkell) 12.45–13.11
lllll Backsvala Riparia riparia
3 ex förbifl Ströms mad, Fysingen (Ludwig gustafsson) 10.12–12.12
VECKANS BILDER FRÅN

Kommentarer

Sortering

Nationell status

Sida 1 av 3
Sida 1 av 3