SENASTE FYNDEN FRÅN
 
26

Hårdare filtrering →
Filter av/på:

Nationell status

Regional status

Avvikande fenologi

Höga antal

lllll Vaktel Coturnix coturnix
1 ex Angarnsjöängen (Mats Gothnier) 20.00
lllll Rördrom Botaurus stellaris
1 ex sp/sj Åholmen, Fysingen (Jens Johansen) 20.54
lllll Ägretthäger Ardea alba
1 ad rast Utloppet, Angarnsjöängen (Stefan Paulin m fl) 8.15–8.30
lllll Drillsnäppa Actitis hypoleucos
1 ex födosök Översjön, Norra Järvafältet (Hans Karlsson) 11.00
2 ex rast Fågeltornet, Häggnäsviken, Tullgarnområdet (Kauno Hämeenkorpi) 20.00
lllll Svartsnäppa Tringa erythropus
1 ex Sandemar (Mats Kullander) 9.48
lllll Nötkråka Nucifraga caryocatactes
1 ex stat Körunda Ösmo (Jan Ohlsson) 11.00
lllll Lundsångare Phylloscopus trochiloides
1 ex sp/sj Biskopsön (Joel Granath) 15.00
lllll Kärrsångare Acrocephalus palustris
1 ex sp/sj Utloppet, Angarnsjöängen (Stefan Paulin m fl) 8.10
lllll Härmsångare Hippolais icterina
1 ad sp/sj Ådalen, Angarnsjöängen (Stefan Paulin m fl) 8.50
VECKANS BILDER FRÅN

Kommentarer

Sortering

Nationell status

Sida 1 av 3
Sida 1 av 3