SENASTE FYNDEN FRÅN
 
29

Hårdare filtrering →
Filter av/på:

Nationell status

Regional status

Avvikande fenologi

Höga antal

lllll Vitkindad gås Branta leucopsis
150 ex str SV Kråkenabben (Jörgen Westergren) 7.00–11.00
lllll Skedand Spatula clypeata
2 i par rast Munkahusviken (Mats Olsson m fl) 8.00–11.00
lllll Snatterand Mareca strepera
11 ex rast Munkahusviken (Mats Olsson m fl) 8.00–11.00
4 ex rast Kråkenabben (Jörgen Westergren) 7.00–11.00
lllll Bläsand Mareca penelope
25 ex rast Munkahusviken (Mats Olsson m fl) 8.00–11.00
12 ex str SV Boön-bron, Stärnö (Rune Svensson) 6.30–8.30
30 ex rast Kråkenabben (Jörgen Westergren) 7.00–11.00
lllll Stjärtand Anas acuta
3 ex str SV Boön-bron, Stärnö (Rune Svensson) 6.30–8.30
lllll Vigg Aythya fuligula
Ca 20 ex str SV Boön-bron, Stärnö (Rune Svensson) 6.30–8.30
6 ex rast Munkahusviken (Mats Olsson m fl) 8.00–11.00
lllll Ejder Somateria mollissima
100 ex str SV Boön-bron, Stärnö (Rune Svensson) 6.30–8.30
lllll Sjöorre Melanitta nigra
Ca 50 ex str SV Boön-bron, Stärnö (Rune Svensson) 6.30–8.30
lllll Småskrake Mergus serrator
Ca 20 ex str SV Boön-bron, Stärnö (Rune Svensson) 6.30–8.30
lllll Storlom Gavia arctica
1 ex str SV Boön-bron, Stärnö (Rune Svensson) 6.30–8.30
lllll Gråhäger Ardea cinerea
4 ex rast Munkahusviken (Mats Olsson m fl) 8.00–11.00
2 ex str SV Boön-bron, Stärnö (Rune Svensson) 6.30–8.30
lllll Storskarv Phalacrocorax carbo
Ca 100 ex str SV Boön-bron, Stärnö (Rune Svensson) 6.30–8.30
lllll Blå kärrhök Circus cyaneus
1 honf str V Kråkenabben (Jörgen Westergren) 7.00–11.00
lllll Vattenrall Rallus aquaticus
5 ex lock Munkahusviken (Mats Olsson m fl) 8.00–11.00
lllll Rörhöna Gallinula chloropus
2 ex lock Munkahusviken (Mats Olsson) 16.57
lllll Sothöna Fulica atra
350 ex Fågeltornet Kaninholmen, Sölvesborgsviken (Jonas Engzell)
lllll Kustpipare Pluvialis squatarola
3 ex rast Kråkenabben (Jörgen Westergren) 7.00–11.00
lllll Kärrsnäppa Calidris alpina
10 ex rast Kråkenabben (Jörgen Westergren) 7.00–11.00
lllll Gluttsnäppa Tringa nebularia
2 ex rast Kråkenabben (Jörgen Westergren) 7.00–11.00
lllll Gråtrut Larus argentatus
30 ex rast Boön-bron, Stärnö (Rune Svensson) 6.30–8.30
lllll Tordmule Alca torda
2 ex str SV Boön-bron, Stärnö (Rune Svensson) 6.30–8.30
lllll Spillkråka Dryocopus martius
2 ex stat Munkahusviken (Mats Olsson m fl) 8.00–11.00
lllll Gröngöling Picus viridis
1 ex stat Munkahusviken (Mats Olsson m fl) 8.00–11.00
lllll Tornfalk Falco tinnunculus
1 ex stat Boön-bron, Stärnö (Rune Svensson) 6.30–8.30
lllll Nötskrika Garrulus glandarius
2 ex förbifl Munkahusviken (Mats Olsson m fl) 8.00–11.00
lllll Kråka Corvus corone
22 ex stat Boön-bron, Stärnö (Rune Svensson) 6.30–8.30
lllll Skäggmes Panurus biarmicus
Noterad lock Munkahusviken (Mats Olsson m fl) 8.00–11.00
lllll Trädlärka Lullula arborea
1 ex str V Kråkenabben (Jörgen Westergren) 7.00–11.00
5 ex str V Elleholm 290-41, Elleholm (Patric Österblad)
3 ex str V Munkahusviken (Mats Olsson m fl) 8.00–11.00
lllll Sånglärka Alauda arvensis
2 ex str V Munkahusviken (Mats Olsson m fl) 8.00–11.00
lllll Ladusvala Hirundo rustica
1 ex str V Munkahusviken (Mats Olsson m fl) 8.00–11.00
lllll Gransångare Phylloscopus collybita
1 ex Fågeltornet Kaninholmen, Sölvesborgsviken (Jonas Engzell)
2 ex sp/sj Munkahusviken (Mats Olsson m fl) 8.00–11.00
8 ex Kråkenabben (Jörgen Westergren) 7.00–11.00
4 ex lock Boön-bron, Stärnö (Rune Svensson) 6.30–8.30
lllll Brunsångare Phylloscopus fuscatus
1 ex Kråkenabben (Jörgen Westergren) 7.00–11.00
lllll Tajgasångare Phylloscopus inornatus
1 ex Kråkenabben (Jörgen Westergren) 7.00–11.00
lllll Svarthätta Sylvia atricapilla
2 ex Fågeltornet Kaninholmen, Sölvesborgsviken (Jonas Engzell)
1 hane födosök Munkahusviken (Mats Olsson m fl) 8.00–11.00
lllll Kungsfågel Regulus regulus
200 ex Kråkenabben (Jörgen Westergren) 7.00–11.00
lllll Gärdsmyg Troglodytes troglodytes
1 ex födosök Munkahusviken (Mats Olsson m fl) 8.00–11.00
lllll Nötväcka Sitta europaea
2 ex Kråkenabben (Jörgen Westergren) 7.00–11.00
lllll Stare Sturnus vulgaris
4 ex Fågeltornet Kaninholmen, Sölvesborgsviken (Jonas Engzell)
lllll Koltrast Turdus merula
2 ex Fågeltornet Kaninholmen, Sölvesborgsviken (Jonas Engzell)
10 ex rast Munkahusviken (Mats Olsson m fl) 8.00–11.00
lllll Taltrast Turdus philomelos
10 ex rast Munkahusviken (Mats Olsson m fl) 8.00–11.00
2 ex Fågeltornet Kaninholmen, Sölvesborgsviken (Jonas Engzell)
150 ex rast Kråkenabben (Jörgen Westergren) 7.00–11.00
lllll Rödhake Erithacus rubecula
300 ex rast Kråkenabben (Jörgen Westergren) 7.00–11.00
3 ex Fågeltornet Kaninholmen, Sölvesborgsviken (Jonas Engzell)
lllll Järnsparv Prunella modularis
2 ex Fågeltornet Kaninholmen, Sölvesborgsviken (Jonas Engzell)
2 ex str SV Kråkenabben (Jörgen Westergren) 7.00–11.00
lllll Sädesärla Motacilla alba
6 ex förbifl Munkahusviken (Mats Olsson m fl) 8.00–11.00
2 ex str SV Boön-bron, Stärnö (Rune Svensson) 6.30–8.30
lllll Ängspiplärka Anthus pratensis
30 ex rast Munkahusviken (Mats Olsson m fl) 8.00–11.00
lllll Trädpiplärka Anthus trivialis
1 ex str V Elleholm 290-41, Elleholm (Patric Österblad)
lllll Skärpiplärka Anthus petrosus
2 ex rast Kråkenabben (Jörgen Westergren) 7.00–11.00
lllll Bofink Fringilla coelebs
Noterad str SV Boön-bron, Stärnö (Rune Svensson) 6.30–8.30
lllll Stenknäck Coccothraustes coccothraustes
4 ex förbifl Munkahusviken (Mats Olsson m fl) 8.00–11.00
lllll Mindre korsnäbb Loxia curvirostra
6 ex förbifl Munkahusviken (Mats Olsson m fl) 8.00–11.00
lllll Bändelkorsnäbb Loxia bifasciata
2 ex förbifl Elleholm 290-41, Elleholm (Patric Österblad)
lllll Grönsiska Spinus spinus
Noterad str SV Boön-bron, Stärnö (Rune Svensson) 6.30–8.30
lllll Sävsparv Emberiza schoeniclus
2 ex Kråkenabben (Jörgen Westergren) 7.00–11.00
VECKANS BILDER FRÅN

Kommentarer

Sortering

Nationell status

Sida 1 av 1
Sida 1 av 1